Ders Adı Bitirme Projesi
Ders Kodu MYO-3003
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Erhan Şahin Öğr. Gör. Alper TONGAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenci bilgi, beceri ve ilgisi kapsamında çalışacağı konuyu açıklar 2. Seçilen bir konudaki araştırmanın tanıtılması, fonksiyonel blok diyağramı, blokların açıklanması, baskı devresi, boyutlandırılması, malzeme ve fiyat listesinin hazırlanması gibi kısımlardan oluştuğunu söyler 3. Araştırma ve kaynak taraması yapar, elde ettiği bilgileri çalışma konusuna uygular 4. Laboratuarda konusu ile ilgili deney yapar, 5. Çalışma konusunun her bir bölümünü belirli bir format içinde yazar, şekillerini çizer, elektriksel büyüklüklerini hesaplar 6. Dış kutu şeklini çizer, panel düzenlemesi yapar, güç anahtarı, sinyalizasyon elemanı, gösterim elemanı, sigorta, şebeke bağlantısı, ayar potansiyometreleri gibi elemanların nerede, niçin bulunduğunu açıklar. 7. Malzeme listesi düzenler, maliyetini hesaplar. 8. Çalışmadan elde ettiği bilgileri seminer olarak öğrenci ve öğretim elemanlarına sunar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çalışma konusunu belirleme, Çalışma ile ilgili araştırma yapma, Çalışmayı derleme, Çalışmayı sunma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Meslek derslerinde öğrendiği teorik bilgileri, seçilmiş bir konu üzerinde kullanabilme. 2. Seçilen bir konudaki araştırmanın nasıl yapılabileceğini kavrayabilme. 3. Seçilen konunun tasarım ve analizinde dikkat edilecek özellikleri ve işlem sırasını kavrayabilme. 4. Yaptığı çalışmayı belirli formatta yazabilme ve sunabilme.
Dersin Amacı Meslek derslerinde öğrendiği teorik bilgileri, seçilmiş bir konu üzerinde kullanabilme. Seçilen konu ile ilgili araştırma yapabilme, bilgi toplayabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çalışma konusunun belirlenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
2 Çalışma konusunun belirlenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
3 Çalışma konusunun belirlenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
4 Çalışma ile ilgili araştırma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
5 Çalışma ile ilgili araştırma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
6 Çalışma ile ilgili araştırma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
7 Çalışma ile ilgili araştırma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
8 Çalışmanın derlenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
9 Çalışmanın derlenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
10 Çalışmanın derlenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
11 Çalışmanın sunulması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
12 Çalışmanın sunulması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
13 Çalışmanın sunulması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
14 Çalışmanın sunulması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve çalışma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 5
2 Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
3 Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 5
4 Biyomedikal alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
5 Biyomedikal alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5
6 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak 1
7 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 3
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 14 2 28
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Deney Setleri
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)