Ders Adı Bitirme Projesi
Ders Kodu MYO-3003
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Hatice ASIL UĞURLU Dr.Öğr. Üyesi Gamze YAKUT Öğr.Gör. Hüseyin ÖZKAVAK Öğr.Gör.Dr. Hasan MAZLUM
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Toplumun faydasına yönelik olarak gerek doğal gerekse sistemlerinin modellenmesi, tasarımı ve kontrol edilmesinde öğrencilere yararlı olacak araçları, kavramları ve uygulamaları tanıtmak. Sistem analizi teknik ve kavramlarının başarılı ve verimli bir şekilde nasıl uygulanacağını öğretmek, öğrencilerin hangi durumda hangi analiz ve tasarım tekniğinin uygun olabileceğini seçmelerinde yol gösterme ve onları gerçek problemlere uygulayabilmeyi ve elde edilen sonuçları yorumlama yapabilmeyi öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Proje konusu belirler ve fizibilitesini yapar.
2 Proje ile ilgili teknik dokümanları hazırlar.
3 Mekanik, hidrolik, pnömatik ve elektrik tasarım yapar.
4 Tanımlanmış yazılım geliştirir.
5 Projeyi denetler.
6 Uygulama sonucunda gerçekleştirilen proje hakkında sunum yapabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Proje konusunu belirleme
2 Proje konusunu belirleme
3 Proje ile ilgili fizibilite çalışması
4 Proje ile ilgili fizibilite çalışması
5 Proje ile ilgili fizibilite çalışması
6 Proje tasarımı ve imalatı
7 Proje tasarımı ve imalatı
8 Proje tasarımı ve imalatı
9 Proje tasarımı ve imalatı
10 Proje tasarımı ve imalatı
11 Projenin Sonuç Raporu Hazırlanması
12 Projenin Sonuç Raporu Hazırlanması
13 Projeyi sunma
14 Projeyi sunma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 4
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 5
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 5
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 5
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 4
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 4
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 4
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 4
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 4
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 4
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 4
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 4
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 4
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 100
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 64    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu tüm ders kitapları
Diğer Kaynaklar tüm ders kitapları
Materyal
Dökümanlar tüm ders kitapları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri