Ders Adı Genel Matematik
Ders Kodu MAT-3000
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Tamer TOKGÖZ
Dersin Yardımcıları Dağhan H.A., Aytar S., Aruğaslan Çinçin D., Yakıt Ongun M., Yücesan A., Gürdal M., Kırlar B.B., Özkan Tükel G., Turhan T., Şahiner A., "Konik Kesitler", KALKÜLÜSE GİRİŞ: Grafikler ve Modeller - COLLEGE ALGEBRA Graphs and Models, Yusuf Civan, Ed., Nobel, ANKARA, ss.475-494, 2017
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Aritmetiğin Temel Konuları: Sayı sistemler, Üslü sayılar, Polinomlarda işlemler, Eşitlik çözme, Rasyonel ifadeler, Radikaller ve rasyonel kuvvetler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Modeller: Fonksiyonlar ve grafilkleri, Grafikler, Fonksiyonlar ve Modeller: Doğrusal fonksiyonlar eğim ve uygulamaları, Doğru denklemleri ve modelleme, Doğrusal eşitlikler, Fonksiyonlar, Kökler ve Uygulamaları, Doğrusal eşitsizlikler, Fonksiyonlar: Artan ve Azalan fonksiyonlar, Fonksiyonlarda cebirsel işlemler, Bileşke fonksiyon, Fonksiyonlar: Simetri, Oran, orantı ve uygulamaları, İkinci derece eşitlikler, fonksiyonlar, kökler ve modeller, İkinci derece fonksiyonların grafiklerinin analizi, Rasyonel ve radikal eşitlikler, Mutlak değerli eşitlik ve eşitsizlikler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere teknik alanlarındaki bazı teorilerin daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlayan matematiksel araçları tanıtmayı ve öğrencileri problemlerin çözümünde matematiksel araçları kullanabilme yetisine kavuşturmayı hedeflenmektedir.
No Dersin Kazanımları  
1 Sayılar kavramını öğrenebilmesi, Birinci dereceden denklemler,
2 Eşitsizlikler ve Mutlak değer kavramlarını öğrenebilmesi, Oran ve
3 Orantı kavramlarının anlaşılması, Basit lineer fonksiyonla r ve doğru denklemleri kavramlarının aktarılması, Temel matematik konularını teknik problemlerinde kullanabilmesidir.
4 Eşitsizlik ve mutlak değer kavramlarını öğrenmek, Oran ve Orantı kavramlarını öğrenmek, Basit doğrusal fonksiyonlar ve kavramları doğru denklemlere aktarmak, Teknik problemlerde kullanılacak temel matematik konuları.
5 Polinomlar ve uygulamaları
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Reel Sayı Sistemi, Aralık Gösterimi, Mutlak Değer
  Ön Hazırlık: Tam üsler, Bilimsel gösterim ve işlem sırası
2 Polinomlarda toplama Çıkarma ve Çarpma
  Ön Hazırlık: Çarpanlara Ayırma
3 Denklem Çözmenin Temelleri
  Ön Hazırlık: Rasyonel İfadeler
4 Köklü ifadeler ve Rasyonel üsler
  Ön Hazırlık: Grafik Çizimne Giriş
5 Fonksiyonlar ve Grafikler
  Ön Hazırlık: Doğrusal Fonksiyonlar, Eğim ve Uygulamaları
6 Doğru Denklemleri ve Modelleme
  Ön Hazırlık: Doğrusal Denklemler, Fonksiyonlar, Kökler ve Uygulamaları
7 Doğrusal eşitsizliklerin çözümleri
  Ön Hazırlık: Artan azalan ve parçalı fonksiyonlar; uygulamalar
8 ARA SINAV yapma
  Ön Hazırlık: ARA SINAV
9 Fonksiyonlar üzerinde İşlemler
  Ön Hazırlık: Fonksiyonların Bileşkesi
10 Grafiklerde simetri
  Ön Hazırlık: Bir fonksiyondan yeni fonksiyonların oluşturulması
11 Orantı ve Uygulamaları
  Ön Hazırlık: İkinci dereceden (kuadratik) denklemler, fonksiyonlar, kökler ve modeller
12 İkinci dereceden (kuadratik) denklemlerin fonksiyonların grafiklerinin analizi
  Ön Hazırlık: Rasyonel ve Köklü denklemleri çözme
13 Mutlak değerli denklemler eşitsizlikleri çözme
  Ön Hazırlık: Mutlak değerli denklemler eşitsizlikleri çözme
14 Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 2
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 3
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 4
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 3
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 5
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 40 1
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 115    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Dağhan H.A., Aytar S., Aruğaslan Çinçin D., Yakıt Ongun M., Yücesan A., Gürdal M., Kırlar B.B., Özkan Tükel G., Turhan T., Şahiner A., "Konik Kesitler", KALKÜLÜSE GİRİŞ: Grafikler ve Modeller - COLLEGE ALGEBRA Graphs and Models, Yusuf Civan, Ed., Nobel, ANKARA, ss.475-494, 2017
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri