Ders Adı Matematik II
Ders Kodu MAT-3002
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Abdullah ÖZKALE
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Fonksiyonların cebirsel ve grafiksel yapıları, Polinomlar, Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar, Trigonometrik fonksiyonlar, Limit-süreksizlik, Türev alma kuralları, Türev uygulamaları, İntegral alma kuralları, İntegral uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Matematik I dersinde ele alınan fonksiyon yapılarını uygulamalı alanlarda incelemek
No Dersin Kazanımları  
1 Fonksiyonların cebirsel ve grafiksel yapıları inceler.
2 Fonksiyonların grafiksel ve cebirsel yapıları eşleştirir.
3 Polinom elemanlarını ve kökleri inceler.
4 Trigonometrik fonksiyonların özelliklerini inceler.
5 Limit işlemlerini geçekleştirir.
6 Süreksizlik incelemeleri gerçekleştirir.
7 Türev alma kurallarını ele alır.
8 Türev uygulamalarını inceler.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Fonksiyonların cebirsel ve grafik yapıları
2 Polinomlar
3 Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar
4 Trigonometrik fonksiyonlar
5 Trigonometrik fonksiyonlar
6 Limit-süreksizlik
7 Limit-süreksizlik
8 Türev kuralları
9 Türev kuralları
10 Türev uygulamaları
11 İntegral kuralları
12 İntegral kuralları
13 İntegral uygulamaları
14 İntegral uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 4
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 3
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 2
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 3
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 2
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 3
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 3
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 3
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 3
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 3
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 3
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 1
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders notları öğretim elemanı tarafından derste verilmektedir.
Diğer Kaynaklar Ders notları öğretim elemanı tarafından derste verilmektedir.
Materyal
Dökümanlar Ders notları öğretim elemanı tarafından derste verilmektedir.
Ödevler Ödevler öğretim elemanı tarafından derste verilmektedir.
Sınavlar https://keciborlumyo.isparta.edu.tr/ sitesinden ve OBS den ilan edilecektir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri