ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile Bologna Süreci uygulamalarını birleştiren ve ulusal/uluslararası düzeydeki ilgili paydaşlara yönelik içerikle tasarlanan bir bilgi portalıdır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi’yle tüm akademik birimlerimizin eğitim - öğretim süreçlerinin ulaşılabilir, tanımlı, planlı, şeffaf ve öğrenci hareketliliğini destekler bir yapıya taşınması hedeflenmektedir. Bu bilgi paylaşımı öğrencilerin, koordinatörlerin ve diğer tüm akademik paydaşlarımızın üniversitemizle işbirliği alanında karar alma süreçlerini kolaylaştırmayı ve daha verimli kılmayı amaçlamaktadır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi’nde, Bologna Süreci kıstasları ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda yapılandırılan ön lisans, lisans ve lisansüstü akademik programlarımız ve üniversitenin öğrencilere sunduğu temel hizmetler/imkânlar/destekler hakkında ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Bilgi sisteminden 164 akademik programımızın bilgileri, amaç ve hedefleri, öğrenme kazanımları ve programlara ait 26.000 dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi(AKTS) kredileri, öğrenci iş yükleri, değerlendirme süreçleri ve ilgili tüm bileşenleri izlenebilir.
LLP/ERASMUS
Bilgi
LLP>>
Erasmus>>
DİPLOMA EKİ
Diploma Eki mezun olan tüm öğrencilere otomatik ve ücretsiz olarak verilmektedir.
Diploma Eki>>
AKTS
Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu
AKTS>>