Birim Detayı
Birim Adı : Orman Fakültesi
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi 32260 Isparta
Tel : +902462146500 +902462146503
Fax : +902462146599
Elektronik Posta : ormanf@isparta.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Nevzat GÜRLEVİK
Genel Bilgi : ISUBÜ Orman Fakültesi, 11 Temmuz 1992 tarihinde SDÜ bünyesinde kurulan köklü bir fakülte olup, 2018 yılından bu yana yeni kurumsal kimliği ile eğitim ve araştırma görevini yerine getirmektedir. Kuruluşundan itibaren ilk başlarda Isparta’nın Atabey ilçesinde görev yapan fakültemiz, 2001 yılından bu yana Isparta merkez kampüste bulunmaktadır. Geçen süreç içerinde, fakültemiz donamlı akademik personeli ve araştırma olanaklarıyla çağdaş ormancılık eğitimi ve araştırmaları için önemli bir merkez haline gelmiştir. Fakülte bünyesinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ile Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümleri bulunmaktadır. Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümleri lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara öğrenci almaktadır. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü ise halihazırda resmen öğrenci kabul etmemektedir, ancak konusunda bilimsel araştırmalar yürüterek fakültemize destek olmaktadır. 2020 yılı sonu itibariyle; 22 profesör, 8 doçent ve 5 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere, toplam 35 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bunun yanında 12 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bunun yanında toplamda yaklaşık 450 lisans ve 150 lisansüstü öğrenci eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.
Dekan/Müdür : Prof. Dr. Hasan ALKAN
Fakülte/YO Sekreteri :
Kabul Koşulları : LYS sınavından sayısal türünde yeterli puan almış olmak
Edinilen Ünvan : Dört yıllık eğitimi tamamlayan öğrenciler, Orman Fakültesinin ilgili bir bölümünden lisans mezunu ünvanı ile ayrılırlar
Kayıt Prosedürü : Önkayıt formu, LYS sonuç belgesi, harç dekontu
Mezuniyet Koşulları : 240 AKTS'lik ders yükünü tamamlamak, 1 dönemlik işyeri eğitimini ve stajını yapmış olmak
AKTS Yapılandırması : Dönemlik 30 ve toplamda 240 AKTS kredisine eşdeğer işyükü
Akademik Danışmanlık : Öğrencilere eğitimleri boyunca bir öğretim elemanı danışmanlık yapar