Birim Detayı
Birim Adı : Teknoloji Fakültesi
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Batı Yerleşkesi E14 Bloğu Çünür/ISPARTA
Tel : +90 246 211 14 47 +90 246 211 14 42
Fax : +90 246 211 19 84
Elektronik Posta : teknoloji@isparta.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi CEVRİYE ALTINTAŞ
Genel Bilgi : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, sanayinin gereksinim duyduğu, teorik mühendislik bilgilerinin yanı sıra uygulama becerisi yüksek, hem beyaz hem de mavi önlüğü olan mühendisler yetiştirme amacı, misyonu ve vizyonu ile 13.11.2009 tarihinde kurulmuştur. Paydaş görüşlerini ve önerilerini eğitime yansıtma gayreti içinde olan, bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevre gönüllüsü, uluslararası platformda tanınan bir fakülte olmayı amaçlamaktadır. Fakülte Eğitim-öğretim süresi, 4 yıl (8 yarıyıl) dır. Teknolojisi Fakültesi bünyesindeki programlarda öğrenciler, 6. veya 7. yarıyılda, uygulama becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla İŞYERİ EĞİTİMİ göreceklerdir. Bu nedenle, fakülte öğrencileri, 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin 7 yarıyılını fakültede, 1 yarıyılını işyerinde geçireceklerdir. Ayrıca yaz dönemlerinde, 72 iş günü staj eğitimi göreceklerdir. Fakülte bünyesinde, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü, İmalat Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Bölümü, olmak üzere 5 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü, İmalat Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, 2010-2011 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.
Dekan/Müdür : Prof. Dr. Reşat SELBAŞ
Fakülte/YO Sekreteri : - EMİNE EKİNCİ
Kabul Koşulları : Lise diplomasına ve ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavının sayısal-2 bölümünden yeterli puana sahip olmak. Ayrıca MTOK'larından sayısal-1 punanından yeterli puana sahip olanlar, Bilimsel hazırlık sınıfını geçtikten sonra lisans eğitimini başlayabilir.
Edinilen Ünvan : Dört yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili bölümden lisans mezunu ünvanı ile ayrılırlar.
Kayıt Prosedürü : Merkezi sınavda kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihlerde üniversiteye gelerek kayıt yaptırabilirler.
Mezuniyet Koşulları : İlgili programa ait ders yükünü tamamlamak, iş yeri stajı, endüstri stajı ve bitirme projesinden başarılı olmak.
AKTS Yapılandırması : Her dönem 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS
Akademik Danışmanlık : Öğrenimi boyunca her öğrencinin en az bir akademik danışmanı vardır