Birim Detayı
Birim Adı : Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Adres : Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu 32950 Sütçüler / ISPARTA
Tel : +90 246 351 29 00 +90 246 351 27 87
Fax : +90 246 351 29 01
Elektronik Posta : smyo@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörü :
Genel Bilgi : Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu, Y.Ö.K. Genel Kurulunun 17.03.194 tarihli kararıyla 1994-1995 öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar bölümü, muhasebe programına 40, teknik programlar bölümü, orman ürünleri programına 40 kontenjan ile eğitim öğretime başlamıştır. Yüksekokul, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Mobilya ve Dekorasyon Programı Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Avcılık ve Yaban Hayatı Programı, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölümü, Bankacılık ve Finans Bölümü Maliye programı ile eğitim öğretime devam etmektedir. Yüksekokulun, 2556 m2 kapalı alana sahip bina içinde on derslik bir kütüphane, iki bilgisayar laboratuarı, bir teknik servis odası, bir yemek salonu, bir öğrenci kantini ve yönetim ofisleri bulunmaktadır. Yüksekokul yerleşke alanı içerisinde ayrıca halı saha, mobilya ve dekorasyon programına ait 293 m2 uygulama atölyesi mevcuttur.
Dekan/Müdür :
Fakülte/YO Sekreteri : Öğr. Gör. Ayşalı KARA
Kabul Koşulları : En az lise ve lise dengi okul mezunu olmak ve OSYM tarafından yerleştirilmiş olmak
Edinilen Ünvan : Önlisans Mezunu
Kayıt Prosedürü : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir.
Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.
AKTS Yapılandırması : Workload equvalent to 30 ECTS credits per semester, 120 ECTS in total
Akademik Danışmanlık : All consultant instructors at each department were designated for their students of class. Each student has a consultant.