Birim Detayı
Birim Adı : Senirkent Meslek Yüksekokulu
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu 32600 Senirkent/Isparta-Türkiye
Tel : +90 246 511 27 39
Fax : +90 246 511 27 44
Elektronik Posta : senirkentmyo@isparta.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı
Genel Bilgi : Senirkent Meslek Yüksekokulunun kurulması Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu tarafından 24.03.1994 ve 26/3 Sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kuruluna teklif edilmiştir. Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu 21.07.1994 tarihli toplantısında Senirkent Meslek Yüksekokulunun 2547 Sayılı Kanunun 2080 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/4 maddeleri uyarınca açılmasına karar vermiştir. 08.09.1994 tarihli toplantısında da aynı kurul öğrenci alınmasına karar vermiş ve Milli Eğitim Bakanlığının Üniversitemize geçici olarak vermiş olduğu Turan İlköğretim Okuluna ait taş binada Meslek Yüksekokulumuz 1994-1995 Eğitim-Öğretim Döneminde 31 Ekim 1994 tarihinden itibaren 3 programda 87 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” gereğince Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde yer alan 4 Fakülte, 2 yüksekokul, okulumuzun da içinde olduğu 17 meslek yüksekokulu Süleyman Demirel Üniversitesinden ayrılarak yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Böylelikle Meslek Yüksekokulumuz 2018-2019 eğitim öğretim döneminden itibaren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin bünyesinde yer almaktadır.
Dekan/Müdür : Dr. Öğretim Üyesi YUNUS EMRE DELİKANLI
Fakülte/YO Sekreteri :
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Edinilen Ünvan : Tekniker, Önlisans Mezunu
Kayıt Prosedürü : Merkezi sınavda kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihlerde üniversiteye gelerek kayıt yaptırırlar.
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.
AKTS Yapılandırması : AKTS yapılandırması dönemlik 30 AKTS ve 4 yarıyılda toplam 120 AKTS kredisine eşdeğer işyükü şeklindedir.
Akademik Danışmanlık : Öğrencilere eğitimleri boyunca 1. sınıfta ataması yapılan bir öğretim üyesi 2 yıl boyunca danışmanlık yapar.