Birim Detayı
Birim Adı : Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu 32550 Aksu / ISPARTA
Tel : +90 246 341 23 63
Fax : +90 246 341 20 42
Elektronik Posta : aksumyo@isparta.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. YASİN ERDOĞAN
Genel Bilgi : Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu; Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunun 24.05.2007 tarih ve 246 sayılı kararı ile açılması uygun görülmüş olup; Üniversitemiz Senatosunun 19.07.2007 tarih ve 250 sayılı kararına isitnaden 2007-2008 eğitim öğretim yılında faaliyetine başlamıştır.
Dekan/Müdür : Prof. Dr. Ahmet Alper BABALIK
Fakülte/YO Sekreteri :
Kabul Koşulları : ÖSYM tarafından yapılan sınavdan öngörülen puanı almış olmak
Edinilen Ünvan : Okuldaki programlardan birini başarıyla tamamlayanlar resmi olarak önlisans mezunu ve gayriresmi olarak ilgili programın teknikerlik ünvanını alırlar.
Kayıt Prosedürü : Lise Diploması Onaylı Nüfus Cüzdanı fotokopisi OSYM sınav sonuç belgesi
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim görülen bölümünden ulusal kredi bazında 70±5 ve AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış ve Genel not ortalması en az 2.00 olmak
AKTS Yapılandırması : Toplam 4 dönemde 120 kredi ve buna denk gelen iş yükü
Akademik Danışmanlık : Her bölümün kadrolu Öğretim Görevlisi tarafından akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir.