Engelli Öğrenci Birimi

Üniversitemiz engelsiz birimi, üniversitemizde yüksek öğrenim gören engelli öğrencilerimizin öğrenim hayatını zorlaştıran, engelleyen, kısıtlayan fiziki ve eğitsel sorunları tespit edip onları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapar. Ayrıca onların öğrenim hayatını kolaylaştıran, eğitimlerinde fırsat eşitliği sağlayan araç-gereçlerin, özel materyallerin temin edilmesi, sosyal, psikolojik, mesleki, barınma v.b. ihtiyaçlarının tespiti ve bunların karşılanması yönünde çalışır (koordinasyon sağlar).

 

            Üniversite personeline ve öğrencilerine engelli yaşam ve öğrenim konularında bilinçlendirme ve farkındalık sağlama çalışmaları düzenler.

 

            Birim, üniversite öğrencilerinin  özellikle özel gereksinim sahibi (engelli) öğrencilerin ve çalışanlarının herhangi bir engelle karşılaşmadıkları engelsiz yaşam ve öğretim  kampüsü merkezi oluşturmayı hedefler.