Uluslararası Programlar

Erasmus programları

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.  

            Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesinde mali destek sağlanan Erasmus faaliyetleri şöyledir:

·         Hareketlilik Faaliyetleri

  Öğrenci Hareketliliği

  Öğrenim hareketliliği

  Staj hareketliliği

  Personel Hareketliliği

  Ders verme hareketliliği

  Personel eğitimi hareketliliği

·         Hareketliliğin Organizasyonu

·         Erasmus Yoğun Dil Kursları

·         Yoğun Programlar

·         Hazırlık Ziyaretleri

HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ

1 ) Öğrenci hareketliliği

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

            Socrates II Döneminde "Öğrenci Değişimi" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007–2013 yılları arasında sürecek Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında "Öğrenci Öğrenim Hareketliliği" faaliyeti olarak  devam edecektir.

            Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

              Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.

            Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.

            Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler:

            Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda  eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

            Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

            Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.

Erasmus Programı Ne Değildir?

1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.

2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.

3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.

Öğrenci Staj Hareketliliği (Yerleştirme)

            Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet alanı bundan böyle 2007–2013 dönemi Hayat boyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde “öğrenci staj hareketliliği” adı altında sürdürülecektir.

Yerleştirme Nedir?

            “Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

            Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir:

          İşletmeler

          Eğitim Merkezleri

          Araştırma Merkezleri

          Diğer Kuruluşlar

            Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Topluluk programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

İşletme:

            Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim.

Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir?

            Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne sahip Yükseköğretim Kurumları veya Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarının öğrencilerini Erasmus staj faaliyetinden faydalandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne başvuruda bulunurlar.

Başvuru Yöntemi: 2 tür başvuru yöntemi mevcuttur.

         Yükseköğretim kurumlarının bireysel başvuruları:

            Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları “Hayat boyu Öğrenme Programı (LLP) ilgili akademik yıla ait Yükseköğretim Kurumları Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyetleri için Başvuru Formu”nun ilgili yerlerini doldurarak başvuruda bulunabilir.

        Konsorsiyum oluşturarak yapılacak başvurularda ise “Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları için Başvuru Formu” kullanılır.

            Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim Kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.      

            Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.    

Yerleştirme Konsorsiyumları:

            Yüksek öğrenim kurumlarından ve dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşlardan öğrenci yerleştirmelerini kolaylaştırmak için oluşturulan gruptur. Konsorsiyum başvurularında bir koordinatör kuruluş seçilmelidir.

Konsorsiyum Koordinatörü:

         Konsorsiyumun başındaki kuruluştur.

         Yasal statüsü dernek, yüksek öğretim kurumu, işletme vb. olabilir.

         Ulusal Ajans ile sözleşme yapacak ve tüm idari ve mali sorumluluğu konsorsiyum üyeleri adına üstlenecektir.

            Konsorsiyum olarak başvuruda bulunan bir yüksek öğretim kurumu bünyesindeki bir bölüm veya fakülte aynı anda bağlı bulunduğu yüksek öğretim kurumunun yapacağı bireysel başvuru yönteminden yararlanamaz. Sonuç olarak, her bir bölüm veya fakülte hangi başvuru yöntemine dahil olacağını iyi belirlemelidir.

Konsorsiyum halinde;

Her yüksek öğretim kurumu konsorsiyum koordinatörüyle bir anlaşma imzalar.

Bu anlaşmalar: Rol ve sorumlulukları, idari ve mali düzenlemeleri belirler. Başvurulara Konsorsiyuma ortak olan her bir yüksek öğretim kurumuna ait niyet mektuplarının eklenmesi gereklidir.

Konsorsiyum başvuruları aşağıdaki kriterlere ve yüzdelere göre değerlendirilecektir:

Projenin amaçları ve yapılan çalışmalar- %10

Konsorsiyumun yapısı ve ortakların rolleri- %35

Öğrenci yerleştirmelerindeki deneyim ve kazanımlar- %20

Bireysel öğrenci yerleştirmelerinin organizasyonu- %35

Kimler Yararlanabilir?

            Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir.(Yüksek lisans ve doktora dahil)

            Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

            Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden yalnızca 1 defa yararlanılabilir.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;

            Gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

2 ) Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyeti

·         Ders Verme Hareketliği

            EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

            Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

·         Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa  ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek,

·         Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,

·         Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek.

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,

2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,

3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.

·         Personel eğitimi hareketliliği

            EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanları, yönetici kadrosu ve idari personeli ile işletme personelinin eğitim amaçlı  hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

            Personel Eğitimi Hareketliliği faaliyet alanı üç hareketlilik türünü içerir:

·         Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin ve işletmeden bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği,

            Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

·         Bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden yönetim kadrosu ve idari personelin hareketliliği,

            Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

·         Eğitim almak amacıyla başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğretim elemanının hareketliliği.