Dil Kursları

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Üniversitemizin lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamaktan sorumlu birimdir. YÖK onayıyla kurulmuş olan merkezimizde, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Japonca dil eğitim programlarında farklı dönemlerde kurslar açılmaktadır. Amacımız yabancı dil öğrenmek isteyen katılımcılara bu dillerde okuyabilme ve yazabilme alışkanlığı kazandırmaktır.