ECTS Kredi Tahsisi

Öğrenci İş yüküne Bağlı Olarak Beklenen Öğrenme Çıktılarına Ulaşmak İçin Gerekli Olan AKTS kredi dağıtımı

            Kredi dağıtımı öğrenci iş yüküne göre hesaplanmıştır. Kredi dağıtımı aşağıdaki gibidir:

         Önlisans 120 AKTS

    Lisans 240 AKTS

        Yüksek Lisans 120 AKTS

AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.

 

ECTS KREDİ SINAMA ANKETİ

SORULAR

1.Bu derse devam ettiğiniz saatler dışında ilgili tüm etkinlikleri(quiz,ödev,proje,kütüphane çalışması,laboratuvar,ara sınavlar ve dönem sonu sınavı gibi) yerine getirmek için haftada ortalama kaç saat ayırıyorsunuz?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.Bu derse devam yüzdeniz?

%100

%90

%80

%70

%60

%59 dan az

3.Ders saatleri dışında bu derse zaman ayırma sıklığınız nedir?

Haftada 1 gün

Haftada 2 gün

Haftada 3-4 gün

Haftada 5-6 gün

Sadece sınavdan önce

4.Bu derse hazırlanmak için(quiz,ödev,proje,laboratuvar,ara sınavlar ve dönem sonu sınavı gibi etkinlikler dışında) kütüphaneyi kullandınızmı?

Hayır

Evet

Evet ise bu derse hazırlanmak için(quiz,ödev,proje,laboratuvar,ara sınavlar ve dönem sonu sınavı gibi etkinlikler dışında) kütüphanede haftada yaklaşık kaç saat harcadınız?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.Bu derse hazırlanmak için(quiz,ödev,proje,laboratuvar,ara sınavlar ve dönem sonu sınavı gibi etkinlikler dışında) elektronik bilgi kaynaklarını kullandınızmı?

Hayır

Evet

Evet ise bu derse hazırlanmak için elektronik bilgi kaynaklarını kullanırken(quiz,ödev,proje,laboratuvar,ara sınavlar ve dönem sonu sınavı gibi etkinlikler dışında) haftada yaklaşık kaç saat harcadınız?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.Bu derse hazırlanmak için(quiz,ödev,proje,laboratuvar,ara sınavlar ve dönem sonu sınavı gibi etkinlikler dışında) haftada belli zaman ayırdınız mı?

Hayır

Evet

Evet ise bu derse hazırlanmak için (quiz,ödev,proje,laboratuvar,ara sınavlar ve dönem sonu sınavı gibi etkinlikler dışında) haftada yaklaşık kaç saat harcadınız?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.Bu ders kapsamında proje hazırladınız mı?

Hayır

Evet

a.Evet ise kaç proje hazırladınız?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


b.Her bir projeyi hazırlamak için ortalama kaç saat harcadınız?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.Bu ders kapsamında ödev hazırladınız mı?

Hayır

Evet

a.Evet ise bu dönemde kaç ödev hazırladınız?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


b.Her bir ödevi hazırlamak için ortalama kaç saat harcadınız?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.Bu ders kapsamında tanımlanmış laboratuvar/atölye saatleri dışında laboratuvar/atölye çalışmasına katıldınız mı?

Hayır

Evet

a.Evet ise bu dönemde ders kapsamında tanımlanmış ortam ve saatler dışında kaç laboratuvar/atölye çalışmasına katıldınız?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b.Her bir laboratuvar/atölye çalışması için ortalama kaç saat harcadınız?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.Bu dönemde bu derse ilişkin quize girdiniz mi?

Hayır

Evet

a. Evet ise bu ders kapsamında kaç quize girdiniz?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b.Her bir quiz için ortalama kaç saat çalıştınız?

1

2

3

4

5

11.Bu dönemde bu derse amaçları doğrultusunda ders saatleri dışında bir seminer,konferans,çalıştay vb. katıldınız mı?

Hayır

Evet

a.Evet ise bu dönemde bu tür kaç etkinliğe katıldınız?

1

2

3

4

5

b.Her bir etkinlik için ortalama kaç saat harcadınız?

1

2

3

4

5

12.Bu derse ilişkin olarak birinci arasınava girdiniz mi?

Hayır

Evet

Evet ise bu derse ilişkin birinci arasınavına sınav öncesi hazırlanmak için yaklaşık kaç saat harcadınız?
-Saat

13.Bu derse ilişkin olarak ikinci arasınava girdiniz mi?

Hayır

Evet

Evet ise bu derse ilişkin ikinci arasınavına sınav öncesi hazırlanmak için yaklaşık kaç saat harcadınız?
-Saat

14.Bu derse ilişkin olarak dönem sonu sınavına girdiniz mi?

Hayır

Evet

Evet ise bu derse ilişkin dönem sonu sınavına sınav öncesi hazırlanmak için yaklaşık kaç saat harcadınız?
-Saat