Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01INS1110
Geoteknik Mühendisliğinde Güvenilirlik Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01INS1111
Sürdürülebilir Çelik Yapılar
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01INS1112
Çelik Yapıların Sismik Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01INS5101
Mühendislik Matematiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5103
Kompozit Malzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5105
Sediment Taşınımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5106
İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Çözümleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5107
Yeraltı Suyu Sistemlerinin Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5108
Zararlı Ortamlarda Metal ve Betonun Durumu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5111
Betonarme Yüksek Yapılar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5113
Elastik StabiliteTeorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5114
Su Kaynaklarının Planlanması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5115
Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5117
Yöneylem Araştırması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5118
Betonarme Taşıyıcı Sistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5119
Geleneksel Mimaride Yapı Elemanlar ve Strüktürler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5121
Yeraltı Suyu Hidrolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5124
Ulaştırma Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5126
Kaza Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5128
Çelik Yapılarda Taşıma Gücü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5131
Kapasite Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5132
İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5133
İnşaat Mühendisliğinde İleri İstatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5134
İleri Yapı Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5135
Zeminlerin Mühendislik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5136
Kara Ulaştırma Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5137
Hafif Betonlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5138
Drenaj Mühendisliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5139
Yüzeysel ve Derin Temeller
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5140
Betonarme Köprüler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5143
Rijit Üst Yapılar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5144
Plaklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5146
Kaya Mekaniğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5147
Sonlu Elemanlar Metodu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5148
İleri Yapı Statiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5149
Barajların Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5151
Hidro Mekanik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5157
Esnek Üst Yapılar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5158
Deprem Mühendisliğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5159
Yapı Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5161
Zeminlerin Stabilizasyonu ve Zemin Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5164
Akarsu Hidroliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5166
Toprak Dolgu ve Toprak Kaya Dolgu Baraj Tasarı ve İnşaat Müh.Prob.
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5167
Yeraltı Suyu Hidrolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5168
Çelik Uzay Sistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5171
Teorik Mekanik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5173
Hidrolojik Sistemlerin Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5174
Hidrolojide İstatistik ve Matematik Modelleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5175
Titreşim Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5176
Biriktirme Haznelerinin Tasarımı ve İşletimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5177
Şekil Değiştirme ve Kırılma Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5179
Yapıların Deneysel Analizi ve Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5181
Trafik Mühendisliği ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5182
Karayolu Üstyapı Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5183
Bulanık Mantık İlkeleri ve İnşaat Mühendisliği Problemlerine Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5184
Hasar Gören Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5186
Çevre Geotekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5187
İnşaat Mühendisliğinde Kalite Sistemleri ve CE İşareti
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5188
İstinat Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5189
Kayma Mukavemeti ve Şev Stabilitesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5190
Mühendislikte Güvenirlik ve Risk Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5191
Zemin -Yapı Etkileşimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5192
Geoteknik Deprem Mühendisliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5193
Geosentetik Mühendisliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5194
Yapılarda Yangın Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5195
Araştırma Projeleri Hazırlama Teknikleri ve Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5196
Demiryolu Mühendisliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5197
Küme Analizi ve Mühendislik Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5198
Hidrolojide Stokastik Süreçler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00396,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01INS5199
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5200
ÇİMENTOLU KOMPOZİT KATKILARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5201
İnşaat Mühendisliğinde Java Yazılım Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5202
GENEL VE ÖZEL ÇİMENTOLAR
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5203
İnşaat Mühendisliğinde Java Yazılım Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5204
Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5205
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS5206
Afet Sonrası Barınma ve Sürdürülebilirlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0048,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01INS5207
Ulaştırma Sistemlerinde İstatistiksel Veri Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6101
Hesaplamalı Hidrolik İçin Sonlu Farklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6102
Taşkın Hidrolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6104
Doygun Olmayan Zeminlerin Hidrolik ve Mekanik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6105
Boşluklu Ortamda Sıvıların Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6106
Yeraltı Sularında Madde Taşınımının Modellenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6107
Derin Kazılar ve Yeraltı Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6108
Zemin Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6109
Geoteknik Mühendisliğinde Arazi Deneyleri ve Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6110
Yüksek Standartlı Yollarda Geometrik Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6111
Mühendislikte Benzeşim ve Modelleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6112
Kabuklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6113
Analitik Mekanik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6114
Anizotrop Cisimler Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6115
Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6116
Yol Üstyapılarının Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6117
Karayolu Mühendisliğinde Zemin Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6118
Karayolu Mühendisliğinde Granüler Malzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6119
Hava Alanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6120
Karayolu Üstyapı İşletim Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6123
Hidrolojide Veri, İşlem, Yorumlama ve Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6124
Karayolu İnşaatında Atık Malzemelerin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6125
Tünel İnşaatı Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6126
Doygun Olmayan Zemin Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00144,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01INS6127
Geleneksel ve Yüksek performanslı ısı yalıtım malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6128
Elastisite Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6129
Hücresel gözenekli hafif beton
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6130
Adaptif Sinir Ağına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6131
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6132
İleri Mukavemet
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6133
Yapay Zeka Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6135
Yapısal Tasarımda Deprem Mühendisliği ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6136
Matlab Yazılım Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6137
Lifli Betonlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6138
Bilgisayar Destekli Çelik Yapı Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6139
Ağır Betonlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6140
Özel Betonlar ve Durabiliteye Göre Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6141
İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK ANALİZİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6142
Geleneksel Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6143
Yapay Zeka Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6144
Çelik Yapılarda Yangın Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6145
Geleneksel Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6146
Ulaştırma Mühendisliği ve Planlamasına Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6147
Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Metotlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6148
Hesap Tablosu Makroları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6149
Betonareme Taşıyıcı Sistem Düzenlenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6150
Sürekli Sistemlerin Titreşimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6151
Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS6152
ÇELİK ENDÜSTRİ YAPILARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00150,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01INS6153
Kompozit Elemanların Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01INS8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01INS9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9609
Betonarme Taşıyıcı Sistemlerde Doğrusal Olmayan Davranış
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9610
Karayolu Trafiğinde Sinyalizasyon Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9611
Kent İçi Ulaştırma Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9612
Ulaştırma ve Ulaşım Sistemleri Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9613
ZEMİNLERİN KONSOLİDASYONU ve OTURMA ANALİZLERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00186,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01INS9614
MÜHENDİSLİKTE YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMALARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Toplam0,00954,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Adaptif Sinir Ağına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afet Sonrası Barınma ve Sürdürülebilirlik 2 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ağır Betonlar 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Akarsu Hidroliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akıllı Ulaşım Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analitik Mekanik 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Anizotrop Cisimler Teorisi 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma Projeleri Hazırlama Teknikleri ve Yöntemleri 5 5 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Barajların Tasarımı 4 4 5 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Betonareme Taşıyıcı Sistem Düzenlenmesi 5 3 4 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Betonarme Köprüler 4 4 4 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Betonarme Taşıyıcı Sistemler 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Betonarme Taşıyıcı Sistemlerde Doğrusal Olmayan Davranış 1 3 4 3 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Betonarme Yüksek Yapılar 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Çelik Yapı Tasarımı 5 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Biriktirme Haznelerinin Tasarımı ve İşletimi 3 4 5 4 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Boşluklu Ortamda Sıvıların Dinamiği 3 4 4 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulanık Mantık İlkeleri ve İnşaat Mühendisliği Problemlerine Uygulamaları 2 3 2 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇELİK ENDÜSTRİ YAPILARI 5 5 5 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Çelik Uzay Sistemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çelik Yapılarda Taşıma Gücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çelik Yapılarda Yangın Güvenliği 3 3 4 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Çelik Yapıların Sismik Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Geotekniği 4 5 4 4 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇİMENTOLU KOMPOZİT KATKILARI 4 3 4 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Demiryolu Mühendisliği 3 4 5 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Deprem Mühendisliğine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derin Kazılar ve Yeraltı Yapıları 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Doygun Olmayan Zemin Mekaniği 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Doygun Olmayan Zeminlerin Hidrolik ve Mekanik Özellikleri 2 3 4 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Drenaj Mühendisliği 2 3 4 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elastik StabiliteTeorisi 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Elastisite Teorisi 4 5 5 3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Esnek Üst Yapılar 2 2 5 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Geleneksel Mimaride Yapı Elemanlar ve Strüktürler 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Geleneksel ve Yüksek performanslı ısı yalıtım malzemeleri 5 5 5 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Geleneksel Yapı Malzemeleri 1 2 3 3 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Geleneksel Yapı Malzemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL VE ÖZEL ÇİMENTOLAR 3 5 5 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Geosentetik Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoteknik Deprem Mühendisliği 4 4 4 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoteknik Mühendisliğinde Arazi Deneyleri ve Değerlendirilmesi 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoteknik Mühendisliğinde Güvenilirlik Analizleri 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0
Hafif Betonlar 4 4 4 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasar Gören Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Hava Alanları 3 5 5 3 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Hesap Tablosu Makroları 3 4 4 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Hesaplamalı Hidrolik İçin Sonlu Farklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidro Mekanik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrolojide İstatistik ve Matematik Modelleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrolojide Stokastik Süreçler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrolojide Veri, İşlem, Yorumlama ve Tasarım 3 3 5 5 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrolojik Sistemlerin Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücresel gözenekli hafif beton 5 5 4 3 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Mukavemet 4 5 5 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Yapı Dinamiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Yapı Statiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK ANALİZİ 4 5 4 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
İnşaat Mühendisliğinde İleri İstatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnşaat Mühendisliğinde Java Yazılım Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnşaat Mühendisliğinde Java Yazılım Uygulamaları 5 5 5 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
İnşaat Mühendisliğinde Kalite Sistemleri ve CE İşareti 5 4 4 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Çözümleme 2 3 2 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
İstinat Yapıları 5 4 5 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabuklar 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapasite Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kara Ulaştırma Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karayolu İnşaatında Atık Malzemelerin Kullanımı 4 4 4 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Karayolu Mühendisliğinde Granüler Malzemeler 5 3 5 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Karayolu Mühendisliğinde Zemin Mekaniği 5 4 4 3 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Karayolu Trafiğinde Sinyalizasyon Sistemleri 5 5 5 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Karayolu Üstyapı Dinamiği 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Karayolu Üstyapı İşletim Sistemleri 3 4 5 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaya Mekaniğine Giriş 2 4 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kayma Mukavemeti ve Şev Stabilitesi 5 4 5 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaza Analizi 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent İçi Ulaştırma Sistemleri 5 5 5 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Kompozit Elemanların Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kompozit Malzemeler 4 4 5 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Kompozit Yapı Elemanları Mekaniği 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Küme Analizi ve Mühendislik Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lifli Betonlar 5 3 4 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Matlab Yazılım Uygulamaları 5 5 5 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Matematiği 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislikte Benzeşim ve Modelleme 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislikte Güvenirlik ve Risk Analizi 5 4 5 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜHENDİSLİKTE YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMALARI 0 0 5 5 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Betonlar ve Durabiliteye Göre Tasarım 5 3 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaklar 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijit Üst Yapılar 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sediment Taşınımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonlu Elemanlar Metodu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Kaynaklarının Planlanması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülebilir Çelik Yapılar 4 4 5 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri 5 4 4 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri 4 3 4 5 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Sürekli Sistemlerin Titreşimi 3 5 4 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Şekil Değiştirme ve Kırılma Teorisi 5 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Taşkın Hidrolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 3 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Teorik Mekanik 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Titreşim Teorisi 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Dolgu ve Toprak Kaya Dolgu Baraj Tasarı ve İnşaat Müh.Prob. 4 3 5 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Trafik Mühendisliği ve Uygulamaları 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Tünel İnşaatı Uygulamaları 3 3 4 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulaştırma Mühendisliği ve Planlamasına Giriş 3 4 4 4 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulaştırma Planlaması 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulaştırma Sistemlerinde İstatistiksel Veri Analizleri 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulaştırma ve Ulaşım Sistemleri Coğrafyası 5 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapay Zeka Uygulamaları 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapay Zeka Uygulamaları 5 5 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Dinamiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Metotlar 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapılarda Yangın Güvenliği 5 4 4 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapıların Deneysel Analizi ve Yöntemleri 5 4 4 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapısal Tasarımda Deprem Mühendisliği ve Uygulamaları 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeraltı Sularında Madde Taşınımının Modellenmesi 3 4 1 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeraltı Suyu Hidrolojisi 2 4 3 3 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeraltı Suyu Hidrolojisi 3 3 3 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeraltı Suyu Sistemlerinin Analizi 3 2 2 3 2 2 4