Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MAT1110
Asimetrik Metrik Uzaylar ve Topolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5101
Topoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5102
Yöneylem Araştırması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5107
Iraksak Seriler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5108
Matris ve Liner Dönüşümler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5111
Diferansiyellenebilir Manifoldlara Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5112
Diferansiyellenebilir Manifoldlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5117
İntegral Denklemlere Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5118
İntegral Denklemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5119
İleri Diferansiyel Geometri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5120
Riemann Manifoldları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5121
Cebir
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5122
Halka Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5123
Semi-Riemann Geometriye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5124
Semi-Riemann Geometri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5125
Sayısal Çözümleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5126
Bilgisayarla Matematik Uygulamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5129
Olasılık ve İstatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5130
Banach Uzayları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5131
Tensör Geometriye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5132
Tensör Geometri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5133
Riemann Manifoldlarının Altmanifoldları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5134
Temel Diferansiyel Geometri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5137
Operatörler Teorisine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5138
Operatörler Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5139
Cebirsel Topoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5140
Reel ve Soyut Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5141
Matris Teori
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5142
Özdeğerler ve Benzerlik Dönüşümleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5145
Optimizasyon Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5146
Global Optimizasyon Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5147
Kompleks İntegrasyon Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5148
Uygulamalı Kompleks Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5149
İntegral ve İntegro-Diferansiyel Denklemlere Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5150
İntegral ve İntegro-Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5151
Fark Denklemlerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5152
Fark Denklemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5153
Bulanık Kümeler Teorisine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5154
Bulanık Kümelerin Metrik Uzayları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5155
Neoklasik Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5156
Ölçüm ve İntegral
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5157
Perturbation Metotlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5161
İleri Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5162
Kombinatorik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5163
Matematiksel İstatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5164
İleri Fonksiyonel Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5165
Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5166
Diferansiyel Denklemler Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5167
İleri Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5172
Çok Lineer Cebire Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5173
Çok Lineer Cebir
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5174
Null Geometriye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5175
Null Geometri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5176
Çizgeler Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5177
Riesz Uzaylarına Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5178
Riesz Uzaylarında Operatörler Teorisine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5179
Küresel Hareketin Kinematikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5180
Uzay Kinematikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5181
Kompleks Manifoldlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5182
Kaehler Manifoldlarının Altmanifoldları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5183
Dual Sayılar Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5184
Hareket Geometrisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5185
Olasılıksal Metotlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00378,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MAT5186
Kriptografiye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5187
Kesirli Mertebeden Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5188
Kriptografide Eliptik Eğriler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5189
Sonlu Cisimlerin Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5190
Açık Anahtarlı Kriptografi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5191
Sonlu Cisimlerin Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MAT5192
Operatör Teorisi ve İnvaryant Altuzaylar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5193
Sturm-Liouville Operatörleri için Düz ve Ters Problemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT5194
Kesir Mertebeden Diferansiyel Denklemler Teorisi ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6103
Kısmi Türevli Denklemler I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6104
Kısmi Türevli Denklemler II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6109
Lif Demetleri I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6110
Lif Demetleri II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6111
Semi-Riemann Geometri I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6112
Semi-Riemann Geometri II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6113
Tensör Geometri I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6114
Tensör Geometri II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6115
Operatörlerin Sonsuz Matrisleri I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6116
Operatörlerin Sonsuz Matrisleri II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6119
Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6120
Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6121
Konveks Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6122
Analizde Seçimli Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6123
İntegral ve İntegro - Diferansiyel Denklemler I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6124
İntegral ve İntegro - Diferansiyel Denklemler Il
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6125
Toplanabilme Teorisinde Fonksiyonel Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6126
Optimal Kontrol II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6127
Sturm-Liouville Operatörleri I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6128
Sturm-Liouville Operatörleri II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6130
Küme Değerli Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6133
Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6134
Kombinatorikte Seçimli Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6135
Topolojide Seçimli Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6136
Cebirsel Topolojide Seçimli Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6137
Bulanık Mantık ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6138
Küme Değerli Analizde Seçimli Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6139
Kümeler Teorisine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6140
Kümeler Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6141
Olasılıksal Metrik Uzaylara giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6142
Olasılıksal Metrik Uzaylar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6143
Çizgeler Teorisinde Topolojik Metodlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6144
Homolojik Cebir
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6147
Rastsal Çizgeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6148
Maple ile Eğriler ve Yüzeylerin Geometrisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6149
Diferansiyel Geometri ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6150
Kuertiyonlar Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6151
Cayley Sayıları ve Cayley Cebiri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6152
Temel Akışkanlar Mekaniğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6153
Akışkanlar Mekaniği İçin İntegral Sınır Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00258,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MAT6154
Değişmeli Cebire Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6155
Matlab ile lineer olmayan optimizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6156
Uygulamalı İstatistiksel Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6157
Hardy-Hilbert Uzayında Operatörlere Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6158
Toeplitz ve Hankel Operatörlerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6159
Lie Cebirlerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6160
Zaman Serileri Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6161
Olasılıksal Metrik Uzaylara giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6162
Çatallanma Teorisi ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6163
Diferansiyel denklemler için simetri yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MAT6164
Operatör Teori ve Berezin Sembolleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6165
İleri Optimizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6166
Üretici Çekirdekli Hilbert Uzaylarında Operatör Teori
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT6167
İşbirlikçi olmayan oyun teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01MAT8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01MAT9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9609
Lineer 2-Normlu Uzaylar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9610
KOOPERATİF OYUN TEORİSİ MODELLERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9611
Hilbert Uzayında Sınırlı Lineer Operatörler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9612
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI OYUNLARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9613
Sapma Argümanlı Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9614
Sıçramalı Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9615
OYUN TEORİSİNE GİRİŞ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9616
Kuantum İntegral
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9617
ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9618
Kuantum Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00234,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MAT9619
BCK Cebirlerine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9620
Sayılar Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9621
Topoloji ve Analizde Yakınsaklık Çeşitleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAT9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Toplam0,00990,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Açık Anahtarlı Kriptografi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 0 0 0
Akışkanlar Mekaniği İçin İntegral Sınır Metodları 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Analizde Seçimli Konular 5 3 1 5 4 5 4 4 3 2 3 3 0 0 0
Asimetrik Metrik Uzaylar ve Topolojisi 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0
Banach Uzayları 4 5 2 3 5 5 2 2 3 1 1 3 0 0 0
BCK Cebirlerine Giriş 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 0 0 0
Bilgisayarla Matematik Uygulamalar 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 0 0 0
Bulanık Kümeler Teorisine Giriş 4 4 1 4 5 4 5 3 5 2 5 5 0 0 0
Bulanık Kümelerin Metrik Uzayları 5 5 1 4 5 5 4 4 5 2 5 5 0 0 0
Bulanık Mantık ve Uygulamaları 5 4 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 0 0 0
Cayley Sayıları ve Cayley Cebiri 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 0 0 0
Cebir 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Cebirsel Topoloji 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 0 0 0
Cebirsel Topolojide Seçimli Konular 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 0 0 0
Çatallanma Teorisi ve Uygulamaları 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 0 0 0
Çizgeler Teorisi 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 0 0 0
Çizgeler Teorisinde Topolojik Metodlar 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 0 0 0
Çok Lineer Cebir 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 0 0 0
Çok Lineer Cebire Giriş 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 0 0 0
Değişmeli Cebire Giriş 5 5 2 5 5 5 4 4 4 4 3 5 0 0 0
Diferansiyel denklemler için simetri yöntemleri 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 0 0
Diferansiyel Denklemler Teorisi 5 4 2 4 5 5 4 5 4 4 4 5 0 0 0
Diferansiyel Geometri ve Uygulamaları 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 0 0 0
Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi I 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 0 0 0
Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi II 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 0 0 0
Diferansiyellenebilir Manifoldlar 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 0 0 0
Diferansiyellenebilir Manifoldlara Giriş 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 0 0 0
Dual Sayılar Teorisi 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 0 0 0
Fark Denklemleri 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 0 0 0
Fark Denklemlerine Giriş 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 0 0 0
Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 0 0 0
Global Optimizasyon Teknikleri 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 0 0 0
Halka Teorisi 5 5 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 0 0 0
Hardy-Hilbert Uzayında Operatörlere Giriş 5 3 2 4 5 5 3 1 4 3 5 3 0 0 0
Hareket Geometrisi 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 0 0 0
Hilbert Uzayında Sınırlı Lineer Operatörler 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 5 2 0 0 0
Homolojik Cebir 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 5 5 0 0 0
Iraksak Seriler 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 3 5 0 0 0
İleri Analiz 5 5 1 4 3 5 5 4 5 2 5 5 0 0 0
İleri Diferansiyel Denklemler 4 5 4 3 5 5 5 3 4 5 3 5 0 0 0
İleri Diferansiyel Geometri 5 5 3 3 5 4 5 4 4 5 5 4 0 0 0
İleri Fonksiyonel Analiz 5 4 4 3 5 5 4 2 3 3 5 2 0 0 0
İleri Optimizasyon 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İntegral Denklemler 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 0 0 0
İntegral Denklemlere Giriş 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 0 0 0
İntegral ve İntegro - Diferansiyel Denklemler I 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 0 0 0
İntegral ve İntegro - Diferansiyel Denklemler Il 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 0 0 0
İntegral ve İntegro-Diferansiyel Denklemler 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 0 0 0
İntegral ve İntegro-Diferansiyel Denklemlere Giriş 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 0 0 0
İşbirlikçi olmayan oyun teorisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kaehler Manifoldlarının Altmanifoldları 5 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 0 0 0
Kesir Mertebeden Diferansiyel Denklemler Teorisi ve Uygulamaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Kesirli Mertebeden Diferansiyel Denklemler 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 0 0 0
Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 0 0 0
Kısmi Türevli Denklemler I 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 0 0 0
Kısmi Türevli Denklemler II 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 0 0 0
Kombinatorik 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 0 0 0
Kombinatorikte Seçimli Konular 5 5 4 3 5 4 5 4 5 3 3 5 0 0 0
Kompleks İntegrasyon Teorisi 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 0 0 0
Kompleks Manifoldlar 5 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 0 0 0
Konveks Analiz 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 0 0 0
KOOPERATİF OYUN TEORİSİ MODELLERİ 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 0 0 0
Kriptografide Eliptik Eğriler 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Kriptografiye Giriş 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Kuantum Analiz 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 3 5 0 0 0
Kuantum İntegral 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 3 5 0 0 0
Kuertiyonlar Teorisi 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 0 0 0
Küme Değerli Analiz 5 5 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 0 0 0
Küme Değerli Analizde Seçimli Konular 5 4 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 0 0 0
Kümeler Teorisi 5 5 4 5 4 4 5 5 4 2 5 5 0 0 0
Kümeler Teorisine Giriş 5 5 3 4 5 4 5 5 4 2 5 5 0 0 0
Küresel Hareketin Kinematikleri 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 0 0 0
Lie Cebirlerine Giriş 5 5 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Lif Demetleri I 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 0 0 0
Lif Demetleri II 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 0 0 0
Lineer 2-Normlu Uzaylar 4 5 4 3 4 5 3 2 5 3 5 4 0 0 0
Maple ile Eğriler ve Yüzeylerin Geometrisi 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 0 0 0
Matematiksel İstatistik 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 0 0 0
Matlab ile lineer olmayan optimizasyon 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Matris Teori 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Matris ve Liner Dönüşümler 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 5 2 0 0 0
Neoklasik Analiz 5 4 4 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5 0 0
Null Geometri 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 0 0 0
Null Geometriye Giriş 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 0 0 0
Olasılık ve İstatistik 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 0 0 0
Olasılıksal Metotlar 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 0 0 0
Olasılıksal Metrik Uzaylar 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 0 0 0
Olasılıksal Metrik Uzaylara giriş 5 3 5 4 5 4 3 4 5 4 4 3 0 0 0
Olasılıksal Metrik Uzaylara giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operatör Teori ve Berezin Sembolleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Operatör Teorisi ve İnvaryant Altuzaylar 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Operatörler Teorisi 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 0 0 0
Operatörler Teorisine Giriş 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 0 0 0
Operatörlerin Sonsuz Matrisleri I 5 2 1 1 5 4 5 3 4 1 3 3 0 0 0
Operatörlerin Sonsuz Matrisleri II 5 4 1 1 5 3 4 4 4 2 3 4 0 0 0
Optimal Kontrol II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizasyon Teorisi 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 0 0 0
OYUN TEORİSİNE GİRİŞ 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 0 0 0
Ölçüm ve İntegral 2 3 5 4 3 4 4 2 3 5 2 3 0 0 0
Özdeğerler ve Benzerlik Dönüşümleri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Perturbation Metotlar 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 0 0 0
Rastsal Çizgeler 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 0 0 0
Reel ve Soyut Analiz 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 0 0 0
Riemann Manifoldları 5 5 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 0 0 0
Riemann Manifoldlarının Altmanifoldları 5 5 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 0 0 0
Riesz Uzaylarına Giriş 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 0 0 0
Riesz Uzaylarında Operatörler Teorisine Giriş 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 0 0 0
Sapma Argümanlı Diferansiyel Denklemler 4 4 2 4 4 4 4 5 3 4 3 3 0 0 0
Sayılar Teorisi 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 0 0 0
Sayısal Çözümleme 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 0 0 0
Semi-Riemann Geometri 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 0 0 0
Semi-Riemann Geometri I 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 0 0 0
Semi-Riemann Geometri II 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 0 0 0
Semi-Riemann Geometriye Giriş 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 0 0 0
Sıçramalı Diferansiyel Denklemler 5 5 1 4 4 4 3 4 3 4 2 3 0 0 0
Sonlu Cisimlerin Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonlu Cisimlerin Uygulamaları 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Sturm-Liouville Operatörleri I 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 0 0 0
Sturm-Liouville Operatörleri II 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 0 0 0
Sturm-Liouville Operatörleri için Düz ve Ters Problemler 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5