Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01BIO1110
Akuatik toksikoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO1111
Balık anatomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO1112
Balık sistematiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5102
İhtiyoloji (Balık Bilimi)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5104
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5106
Bitki-Büyüme-Gelişme Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5108
Bitki Metabolizma Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5109
İleri Ekoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5111
İleri Genetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5112
Biyolojik Nomenklatür
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5115
Fitoplankton Araştırma Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5116
Mikrobiyal Teknikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5117
Türkiye'nin Floristik Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5118
Hayvan Sistematiğinin Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5121
Ekonomik Botanik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5122
Limnolojik Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5123
Taksidermi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5124
Sindirim Kanalı Peptitleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5127
İleri Bitki Embriyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5128
Mikropreperasyon Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5130
Karşılaştırmalı Omurgasızlar Histolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5131
Endokrinoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5132
Enzim Kinetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5133
Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5134
İleri Palinoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5135
Yaban Hayatı ve Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5137
Populasyon Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5139
Tohum Çimlenmesi ve Dormansisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5142
Türkiye Balıkları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5143
Biyolojik Savaş Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5144
Hidrobiyolojide Metodlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5146
Bitki Biyokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5148
Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5149
Organogenezis
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5150
İleri Bakteriyal Genetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5152
Uygulamalı Entomoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5153
Herbaryum Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5154
Akarsu Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5155
Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5156
Moleküler Mikrobiyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5159
Parazit Araştırma ve İnceleme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5160
Bentik Organizmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5186
Göl Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5187
Sulak Alanlar Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5188
Bitki Moleküler Genetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5189
Nükleer Tekniklerin Biyoteknolojide Kullanılması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5190
Organ Sistemleri Histolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5193
Su Kalitesinin Biyolojik Yönden Belirlenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5195
Bitkilerde Ağır Metal Stresi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5196
Tatlı Sularda Kirlilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5197
Tatlı Su Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5198
Hymenoptera Sistematiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5199
Botanikte Preparasyon Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5200
Oseanoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5201
Bitki Doku Kültürü Tekniklerinde Temel Prensipler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00330,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01BIO5202
Apoptozis ve Apoptozisin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5203
Biyolojik Bilimlerde Proje Sunma Teknikleri ve Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5204
Sindirim ve Lenfoid Sistem Histolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5205
Histokimya ve İmmunohistokimya Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5206
Hücre Kültürü Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5207
Biyolojik Araştırma Yöntemleri ve Raporlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01BIO5208
Bitki Biyoteknolojisinde Sekonder Metabolit Üretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5209
Bitkilere Gen Aktarım Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO5210
Biyoteknolojik Kavram ve Teknikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6101
Balık Populasyon Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6104
Dünya Vejatasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6105
Böcek Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6106
Populasyon Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6107
Beslenme Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6108
Tohum Çimlenme Ekolojisi ve Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6109
Karşılaştırmalı Omurgalı Anatomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6110
Hayvanların Davranış Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6111
Ornitolojinin Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6113
Omurgasız ve Omurgalıların Üreme Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6114
Bitki Tayin Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6118
Hormonlar ve Büyüme Regülatörleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6119
Hayvan Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6121
Sekonder Oksidatif Mekanizmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6122
Stres Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6124
Fotobiyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6125
Mutasyonun Moleküler Temeli
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6126
Kromozomların Yapısı ve Fonksiyonları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6127
Sistematik Entomoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6128
Ekolojik Parazitoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6129
Bakteri Metabolizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6131
Stres Koşulları ve Anatomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6132
Tatlı Su Ekosistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6133
Eko Fizyolojik Anatomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6134
Balık Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6135
Çekirdek Dışı Kalıtım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6136
Gametoklonal Çeşitlilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00180,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01BIO6137
Bitkilerde Savunma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6138
Böcek Davranışı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6139
Bitkilerde Sinyal iletimi ve stres
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6140
Bitkilerde stres toleransı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6141
Bilimsel Araştırmalarda Kariyer Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6142
Tıbbi ve Itri Bitkilerin Mikroskobik ve Makroskobik Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO6143
Tıbbi ve Itri Bitkilerin Mikroskobik ve Makroskobik Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0042,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01BIO6144
Koruma Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01BIO8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01BIO9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9609
Böcek Taksonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9610
Komünite Yapısı ve Çeşitlilik Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9611
Böcek Bitki İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BIO9612
Ekolojik ve Evrimsel Yaklaşımla Biyocoğrafya
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00180,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01BIO9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Toplam0,00774,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Akarsu Biyolojisi 4 5 5 4 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Akuatik toksikoloji 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 0 0 0 0 0
Apoptozis ve Apoptozisin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Bakteri Metabolizması 4 5 5 3 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Balık anatomisi 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4 0 0 0 0 0
Balık Fizyolojisi 4 4 4 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balık Populasyon Dinamiği 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Balık sistematiği 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 0 0 0 0 0
Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Bentik Organizmalar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Beslenme Fizyolojisi 4 5 3 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırmalarda Kariyer Planlaması 3 3 3 5 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Biyokimyası 5 3 3 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Biyoteknolojisinde Sekonder Metabolit Üretimi 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 0 0 0 0 0
Bitki Doku Kültürü Tekniklerinde Temel Prensipler 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 0 0 0 0 0
Bitki Metabolizma Fizyolojisi 5 4 4 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Moleküler Genetiği 5 5 4 5 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Tayin Esasları 4 4 5 5 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Bitki-Büyüme-Gelişme Fizyolojisi 5 5 4 4 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Bitkilerde Ağır Metal Stresi 5 5 5 4 4 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Bitkilerde Savunma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitkilerde Sinyal iletimi ve stres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitkilerde stres toleransı 5 5 4 4 4 0 3 3 4 4 0 0 0 0 0
Bitkilere Gen Aktarım Teknikleri 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 0 0 0 0 0
Biyolojik Araştırma Yöntemleri ve Raporlama 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Biyolojik Bilimlerde Proje Sunma Teknikleri ve Yönetim 5 5 5 3 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Biyolojik Nomenklatür 4 4 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Biyolojik Savaş Metodları 4 5 3 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Biyoteknolojik Kavram ve Teknikler 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 0 0 0 0 0
Botanikte Preparasyon Tekniği 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 0 0 0 0 0
Böcek Bitki İlişkileri 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 0 0 0 0 0
Böcek Davranışı 5 4 4 4 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Böcek Fizyolojisi 4 5 3 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Böcek Taksonomisi 5 4 5 4 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Çekirdek Dışı Kalıtım 5 4 4 4 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Dünya Vejatasyonu 5 4 4 5 5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Eko Fizyolojik Anatomi 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0
Ekolojik Parazitoloji 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Ekolojik ve Evrimsel Yaklaşımla Biyocoğrafya 4 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Ekonomik Botanik 5 4 3 4 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Endokrinoloji 4 5 3 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Enzim Kinetiği 4 5 3 3 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fitoplankton Araştırma Metodları 4 5 5 4 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Fotobiyoloji 3 3 2 4 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gametoklonal Çeşitlilik 5 5 5 5 5 3 2 4 3 3 0 0 0 0 0
Göl Ekolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Hayvan Coğrafyası 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hayvan Sistematiğinin Esasları 4 5 4 3 5 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Hayvanların Davranış Biyolojisi 4 5 4 3 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Herbaryum Teknikleri 5 4 4 4 4 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Hidrobiyolojide Metodlar 4 5 5 4 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Histokimya ve İmmunohistokimya Teknikleri 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Hormonlar ve Büyüme Regülatörleri 5 5 5 5 5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Hücre Kültürü Teknikleri 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3
Hymenoptera Sistematiği 4 5 3 3 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
İhtiyoloji (Balık Bilimi) 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
İleri Bakteriyal Genetik 5 5 5 4 4 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0
İleri Bitki Embriyolojisi 5 3 5 5 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
İleri Ekoloji 4 5 4 3 5 3 2 3 3 3 0 0 0 0 0
İleri Genetik 5 5 5 4 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
İleri Palinoloji 4 4 4 3 3 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 2 2 3 3 5 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Karşılaştırmalı Omurgalı Anatomisi 4 5 4 3 5 2 2 5 3 3 0 0 0 0 0
Karşılaştırmalı Omurgasızlar Histolojisi 5 2 4 3 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Komünite Yapısı ve Çeşitlilik Analizleri 5 4 5 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Koruma Biyolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Kromozomların Yapısı ve Fonksiyonları 5 4 4 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Limnolojik Araştırma Yöntemleri 4 5 5 4 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyal Teknikler 5 5 5 4 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Mikropreperasyon Yöntemleri 5 4 5 3 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Mikrobiyoloji 5 5 5 3 4 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Mutasyonun Moleküler Temeli 5 5 5 4 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Nükleer Tekniklerin Biyoteknolojide Kullanılması 5 5 5 4 5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Omurgasız ve Omurgalıların Üreme Biyolojisi 4 5 4 3 5 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Organ Sistemleri Histolojisi 5 5 4 5 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Organogenezis 5 2 5 4 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Ornitolojinin Esasları 4 5 4 3 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Oseanoloji 4 4 4 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parazit Araştırma ve İnceleme Yöntemleri 5 4 4 2 3 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Populasyon Biyolojisi 5 4 5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Populasyon Dinamiği 5 4 4 5 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Sekonder Oksidatif Mekanizmalar 5 5 3 5 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sindirim Kanalı Peptitleri 5 2 5 4 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Sindirim ve Lenfoid Sistem Histolojisi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sistematik Entomoloji 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri 5 5 4 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Stres Fizyolojisi 5 5 5 5 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Stres Koşulları ve Anatomi 5 5 5 4 4 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Su Kalitesinin Biyolojik Yönden Belirlenmesi 5 5 5 4 5 3 2 5 5 5 0 0 0 0 0
Sulak Alanlar Biyolojisi 5 4 4 4 4 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Taksidermi 3 3 2 2 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Tatlı Su Ekolojisi 5 5 5 0 4 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Tatlı Su Ekosistemleri 4 4 4 1 3 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Tatlı Sularda Kirlilik 5 5 5 4 4 2 2 5 5 5 0 0 0 0 0
Tıbbi ve Itri Bitkilerin Mikroskobik ve Makroskobik Yapıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi ve Itri Bitkilerin Mikroskobik ve Makroskobik Yapıları 5 5 5 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Tohum Çimlenme Ekolojisi ve Fizyolojisi 5 5 4 4 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Tohum Çimlenmesi ve Dormansisi 5 5 5 5 5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye Balıkları 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri 4 5 4 3 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye'nin Floristik Yapısı 4 4 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Uygulamalı Entomoloji 4 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Yaban Hayatı ve Biyolojisi 4 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0