Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
1
Hazırlık Sınıfı (İngilizce)
Zorunlu 0 0 Yazdır
2
Hazırlık Sınıfı (Türkçe)
Zorunlu 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
101
Fizik
Zorunlu 3 3 Yazdır
103
Kimya
Zorunlu 3 2 Yazdır
105
Botanik
Zorunlu 3 5 Yazdır
107
Zooloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
109
Matematik I
Zorunlu 2 3 Yazdır
111
Meteoroloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
113
Temel Bilgi Teknolojileri
Zorunlu 3 2 Yazdır
160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
180
İngilizce 111
Zorunlu 4 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0028,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
102
Matematik II
Zorunlu 2 5 Yazdır
104
İstatistik
Zorunlu 3 2 Yazdır
106
Teknik Resim
Zorunlu 2 6 Yazdır
110
Genel Ekonomi
Zorunlu 2 4 Yazdır
112
Ekoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
114
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
116
İleri İngilizce II
Zorunlu 2 2 Yazdır
118
Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
280
İngilizce 112
Zorunlu 4 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0032,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
201
Mühendislik Mekaniği
Zorunlu 2 3 Yazdır
205
Genetik
Zorunlu 2 5 Yazdır
207
Genel Mikrobiyoloji
Zorunlu 2 4 Yazdır
211
Akışkanlar Mekaniği
Zorunlu 2 2 Yazdır
215
Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik
Zorunlu 3 4 Yazdır
221
Kültürteknik
Zorunlu 3 2 Yazdır
223
Toprak Bilgisi
Zorunlu 3 2 Yazdır
217
Yabancı Dilde Okuma Konuşma
Seçmeli 2 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0022,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
206
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Zorunlu 3 2 Yazdır
210
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
216
Tarımsal Mekanizasyon
Zorunlu 3 2 Yazdır
218
Bahçe Bitkileri
Zorunlu 3 2 Yazdır
220
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 2 Yazdır
222
Bitki Koruma
Zorunlu 3 2 Yazdır
224
Gıda Bilim ve Teknolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
214
Mesleki Yabancı Dil I
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0015,00
Toplam89,0097,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Ziraat Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-801
Böceklerin Dünyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TOP-803
Hava Sporları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İbrahim ERDAL  
e-mail : ierdal@ziraat.sdu.edu.tr  
Telefon : 02462113871  
Fax : 02462371671  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Mehtap SAHIN ÇEVİK  
e-mail : mscevik@ziraat.sdu.edu.tr  
Telefon : 02462114636  
Fax : 02462371693  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 32260, ISPARTA  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3 Ekim, 1994 tarihinde Isparta ilinin 25 km kuzey doğusunda yer alan Atabey ilçesinde Eğitim-Öğretime başlamıştır. 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılında Bahçe Bitkileri Bölümü ve Gıda Mühendisliği Bölümlerine 30’ar öğrenci alarak faaliyete geçmiş ve ilk mezunlarını 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. Ziraat Fakültesi, 2000–2001 Eğitim-Öğretim Yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Kampusundaki binasına taşınmıştır. Ziraat Mühendisliği eğitimi 2003–2004 yılında Dekanlar konseyi ve YÖK tarafından alınan bir karar ile Ziraat Mühendisliği adı altında toplanmıştır. Bu dalda eğitim gören öğrenciler, eğitimlerinin 6. dönemi sonunda ilgi alanlarına göre bölümler seçmektedirler. Ziraat Mühendisliği öğrencileri Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarımsal Mekanizasyon, Tarla Bitkileri, Toprak ve Zootekni olmak üzere 8 bölümden birini tercih edebilmektedirler. Eğitim süreci sonunda bu bölümlerden mezun olarak Ziraat Mühendisi unvanını almaktadırlar.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 140±10 kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır.  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Program, tarim alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede işgücü yetismesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri Yüksek lisans programına hazırlamayı hedeflemektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlernir.  
Programın Amaçları : 1. Ülkemizin tarım potansiyelini kavrayarak önemli tarımsal problemlere çözüm üretebilen elemanlar yetiştirmek. 2. Tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurumlarına kalifiyeli eleman yetiştirmek. 3. Tarımsal ve hayvansal üretimde sorunların çözümüne yönelik araştımalar yapmak ve araştırmacı iş gücü yetiştirmek.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde/bölümümüzde normal eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Fakültemiz/Bölümümüzde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları