Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 2/Dönemi : 1
ZBB-217
Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-217
Bitki Koruma
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-201
Hidroloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-203
Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-205
Meteoroloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZTY-207
Statik ve Mukavemet
Zorunlu 4 4 Yazdır
ZTY-209
Hidrolik
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-219
Mühendislik Matematiği
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
ZTO-216
Toprak Fiziği
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-202
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-204
Malzeme Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTY-206
Betonarme
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTY-208
Zemin Mekaniği
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-210
Sera Yapım Tekniği ve İklimlendirme
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTY-212
İklim Değişikliği ve Kuraklık
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-301
Mesleki Uygulama l
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZTY-301
Tarımsal Yapılar
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-303
Sulama
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBB-317
Bahçe Bitkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-315
Bitki Besleme ve Gübreleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-317
Toprak Bilgisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-421
Organik ve Sürdürülebilir Tarım
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-305
Atık Su Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-307
Mühendislik Ölçmesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-302
Mesleki Uygulama ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZTY-302
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-304
Arazi Toplulaştırma
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-306
Yüzey Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-220
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve ilaçları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-214
Tarımsal Mekanizasyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-322
Toprak İşleme Alet ve Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-418
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-206
Tarla Bitkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-308
Su Yapıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-326
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
ZIR-403
Mezuniyet Tez Çalışması l
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZTY-401
Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Tasarımı
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-403
Drenaj ve Arazi Islahı
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-405
Kültürteknik Proje Uygulamaları 1
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBT-205
Biyosistem Mühendisliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTE-419
Genel Ekonomi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-421
Sera Mekanizasyonu
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-417
Uzaktan Algılama ve CBS
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-419
Topraksız Yetiştiricilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-407
Sulama Şebekeleri ve İşletme Yöntemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-409
Tarım Ürünleri Depolama Yapıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-411
Peyzaj Mimarlığı
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
ZIR-404
Mezuniyet Tez Çalışması ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZIR-600
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
ZTY-402
Kültürteknik Proje Uygulamaları 2
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTY-404
Rekreasyon Alanlarının Sulanması
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBB-422
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBB-424
Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-434
Meyve ve Bağ Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-406
Su Kaynaklarının Planlanması
Seçmeli 2 4 Yazdır
ZTY-408
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-424
Araştırma ve Deneme Metodları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam125,00180,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Ziraat Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-801
Böceklerin Dünyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TOP-803
Hava Sporları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Yusuf UÇAR  
e-mail : yusufucar@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 8565  
Fax : 0 246 211 1693  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. HASAN ÖZ  
e-mail : hasanoz@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462113922  
Fax : 02462371693  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 32260 Çünür-Isparta/ TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Bölümde toprak ve su kaynaklarından optimum biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarında gerekli tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarım işletmelerinin yapısal ve fiziksel yönden gelişmelerini sağlayan ve etkileri uzun dönemli olan önlemlerin incelenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bölümde tam zamanlı 6 adet öğretim üyesi 2 adet araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Üzerinde çalışılan başlıca araştırma konuları; sulama, sulama yöntemleri, bitki su tüketimi, sera yapım ve iklimlendirme tekniği, hayvan barınakları, drenaj ve arazi ıslahı, sulama suyu kalitesi ve tuzluluk, arazi toplulaştırmadır. Bölümün genel Tarımsal Yapılar ve Sulama laboratuarı bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Ülkenin ve bölgenin tarımsal üretimini arttırmaya yönelik sorunlarını belirlemek, çözümler ve projeler üreterek, bilgi ve teknolojinin üreticilere aktarılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda çalışma becerisine sahip, ulusal değerlere bağlı, bilgili ve konusunda yetkin, başarıyı önemseyen ve çevreye duyarlı çağdaş ziraat mühendisi yetiştirmek Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün hedeflerindendir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlernir.  
Programın Amaçları : Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında Ziraat Mühendisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, çağın gereklerine uygun bilgi ve deneyim ile donatılmış, tarım ve tarıma dayalı endüstri sektörünün gereksinim duyduğu ulusal ve uluslar arası düzeydeki güncel bilgilere sahip, kamu ve/veya özel kuruluşların talep ettiği bilgi ve deneyim akışını yazılı ve sözlü olarak sağlayabilen, tarımda uygulanan modern tekniklerin araştırılması, elde edilen sonuçların tarıma kazandırma yeteneğine sahip nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Hidroloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteoroloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statik ve Mukavemet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrolik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Matematiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Fizyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Koruma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Fiziği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sera Yapım Tekniği ve İklimlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İklim Değişikliği ve Kuraklık 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zemin Mekaniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betonarme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malzeme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Yapılar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atık Su Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Ölçmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Besleme ve Gübreleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organik ve Sürdürülebilir Tarım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve ilaçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Yapıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvan Yetiştirme ve Besleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Mekanizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak İşleme Alet ve Makinaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arazi Toplulaştırma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yüzey Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0