Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 2/Dönemi : 1
ZTM-201
Akışkanlar Mekaniği
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTM-203
Teknik Resim
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTM-205
Statik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTM-217
Mühendislik Matematiği
Zorunlu 4 6 Yazdır
ZTM-221
Temel Elektrik ve Elektronik Bilgisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ZBK-215
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-215
Biyoproses Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTE-207
Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-205
Tıbbi-Aromatik Bitkiler
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
ZTM-202
Termodinamik
Zorunlu 4 4 Yazdır
ZTM-206
Dinamik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTM-208
Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTM-210
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTM-212
Makina Malzeme Bilgisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZTM-218
Ölçme Tekniği
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBB-216
Bahçe ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-214
Bitki Besleme ve Gübreleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-214
Kültürteknik Proje Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-204
Araştırma ve Deneme Metodları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTM-301
Bilgisayar Destekli Modelleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTM-303
Makina Elemanları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTM-305
Termik Motorlar
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTM-307
Ürün İşleme İlkeleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTM-309
Mesleki Uygulama I
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZTM-311
Toprak İşleme Alet ve Makinaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-321
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-315
Biyoproses Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTE-323
Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-313
Ergonomi ve İş Güvenliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-315
Tarımsal Elektrifikasyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-319
Enformatik ve Bilgisayar Kullanımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-315
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-319
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTM-302
Isı Transferi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTM-304
Tarım Traktörleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTM-306
Mesleki Uygulama II
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZBB-318
Bahçe ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-324
Bitki Hastalıkları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-308
İklimlendirme Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-310
Taşıma ve İletim Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-312
Güneş Enerjisi Teknolojileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-314
İmalat Mühendisliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-316
Tarım Makinaları İşletmeciliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-324
Tarımsal Sanayide Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-316
Bitki Besleme ve Gübreleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-314
Kültürteknik Proje Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-328
Araştırma ve Deneme Metodları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
ZTM-401
Hayvancılıkta Mekanizasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTM-403
Sera Mekanizasyonu
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTM-405
Hasat ve Harman Makinaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTM-407
Bitki Koruma Makinaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTM-409
Mezuniyet Tez Çalışması
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZTM-411
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
ZBK-427
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-411
Biyoproses Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTE-423
Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-413
Tarımda Sürdürülebilir Yaklaşımlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-415
Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-417
Sulama Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-423
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-423
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
ZTM-402
Ekim Bakım Gübreleme Makinaları
Zorunlu 4 6 Yazdır
ZTM-404
Tarım Makinaları Ayar ve Bakım Tekniği
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBB-420
Bahçe ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-430
Bitki Hastalıkları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-406
Tarımsal Ürünleri Kurutma Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-408
Tarım Makinaları Tasarımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-410
İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-412
Tarımsal Sanayide Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-414
Kompost Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-416
Biyogaz Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-424
Bitki Besleme ve Gübreleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-412
Kültürteknik Proje Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-424
Araştırma ve Deneme Metodları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Toplam129,50180,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Ziraat Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-801
Böceklerin Dünyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TOP-803
Hava Sporları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Recep KÜLCÜ  
e-mail : recepkulcu@sdu.edu.tr  
Telefon : 2118522  
Fax : 2118696  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi ÖNDER UYSAL  
e-mail : onderuysal@sdu.edu.tr  
Telefon : 2118539  
Fax : 2118696  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisliği Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Doğu Kampüsü, Çünür, Isparta.  
Genel Bilgi : Tarım makinaları bölümü ziraat fakültesi içerisinde yer alan, 4 yıllık örgün eğitim veren bir bölümdür. Öğrenciler bu bölümde genel ziraat dersleri, temel mühendislik derleri ve tarım makinaları ve tarımda enerji kullanımı üzerine mesleki dersler almaktadır.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler Lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 140±10 (BU YENİ BÖLÜMLERDE 130 ±10 ) kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Tarım makinaları bölümünün hedefi; araştırma, geliştirme ve öğretim faaliyetlerinde daima bilimsel bakış açısını temel alarak, alanında ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi fikirler üretmek, problemlere bilimsel bilgi ve yöntemleri kullanarak çözümler üreten çağdaş mühendisler yetiştirmek, sürekli kendisini ve bilgisini geliştirerek ülkemizde ve dünyada öncü olan bir bölüm olmaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Tarım makinaları bölümünden mezun olan öğrenciler, ziraat mühendisi unvanı ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Kamu kuruluşu olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı birimler ile üniversitelerde çalışma alanı bulunurken, özel sektör kuruluşu olarak seracılık, fide üretimi, tarımsal ilaç ile tarım makinaları üretim ve pazarlanması konusunda çalışan şirketlerde çalışma imkanı bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlenir.  
Programın Amaçları : Tarım makinaları bölmümünün amacı; öğrencilere öncelikle temel mühendislik ve ziraat bilgileri vermek ve bu alytapının üzerine tarım makinaları ve tarımda enerji uygulamaları konusunda mesleki dersler vererek alanında uzmanlaşmış ziraat mühendisleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Fakültemiz/Bölümümüzde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Teknik Resim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akışkanlar Mekaniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Matematiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Elektrik ve Elektronik Bilgisi 3 4 4 3 5 4 3 3 3 4 0 0 0 0 0
Tıbbi-Aromatik Bitkiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoproses Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proje Hazırlama ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Besleme ve Gübreleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kültürteknik Proje Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma ve Deneme Metodları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Termodinamik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makina Malzeme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Modelleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makina Elemanları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Termik Motorlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ürün İşleme İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak İşleme Alet ve Makinaları 3 2 3 4 4 2 4 4 5 3 0 0 0 0 0
Hayvan Yetiştirme ve Besleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergonomi ve İş Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Elektrifikasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proje Hazırlama ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Besleme ve Gübreleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Makinaları İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Sanayide Girişimcilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kültürteknik Proje Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İklimlendirme Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taşıma ve İletim Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güneş Enerjisi Teknolojileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Hastalıkları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İmalat Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Traktörleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isı Transferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0