Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 2/Dönemi : 1
ZBB-218
Bahçe Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBT-201
Biyokimya
Zorunlu 4 5 Yazdır
ZBT-203
Biyoistatistik
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTB-203
Zootekni
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTE-204
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTY-215
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBB-314
Budama ve Aşılama Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-301
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
ZBK-224
Bitki Koruma
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBT-202
Genetik
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZBT-204
Hücre Biyolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTM-215
Biyosistem Mühendisliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-214
Bitki Besleme ve Gübreleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-206
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBT-206
Mesleki İngilizce
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-212
Mikrobiyoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTE-412
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZBT-301
Moleküler Biyoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBT-303
Moleküler Laboratuvar Teknikleri I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBT-305
Biyoteknolojide Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Zorunlu 2 4 Yazdır
ZBT-321
Mesleki Uygulama I
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZBT-307
Bitki Fizyolojisi ve Metabolizması
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-309
Hayvan Fizyolojisi ve Metabolizması
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-311
Mikrobiyal Fizyoloji ve Metabolizma
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-313
Çoğaltma Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-317
Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-319
Hayvan Hücre Doku ve Organ Kültürü
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZBT-302
Moleküler Laboratuvar Teknikleri II
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBT-304
Sürdürülebilir Tarım
Zorunlu 2 4 Yazdır
ZBT-306
Genetik Mühendisliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBT-320
Mesleki Uygulama II
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZBT-308
Hayvan Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-310
Bitki Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-312
Ürünlerde Kalite Kriterleri ve Standardizasyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-314
Hayvan Biyoteknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-316
Bitki Biyoteknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-318
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
ZBT-401
Biyoinformatik
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBT-403
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Zorunlu 2 4 Yazdır
ZBT-431
Mesleki Uygulama III
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZBT-433
Mezuniyet Tez Çalışması I
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZBT-405
Bitki Patojen Etkileşimleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-409
Hayvan Patolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-411
Biyoproses Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-413
Nanobiyoteknoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-417
Enzim Biyoteknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-419
Enzim Kinetiği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-421
In vitro Fertilizasyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-423
Bitki Gen Kaynakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-425
Endüstri Bitkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-320
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-319
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
ZBT-402
Tarımsal Savaşta Biyoteknolojik Yöntemler
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBT-404
Endüstriyel Biyoteknoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBT-406
Bitki Hastalık / Zararlılarıyla Mücadele ve İlaçlar
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZBT-422
Mesleki Uygulama IV
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZBT-424
Mezuniyet Tez Çalışması II
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZBT-600
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
ZBB-422
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-408
Moleküler Bitki Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-410
Moleküler Hayvan Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-412
Organik Tarım
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-414
Bitki Zararlı Etkileşimleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-416
Hayvan Gen Kaynakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-418
Transgenik Bitkiler
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-420
Transgenik Hayvanlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
Toplam119,00180,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Ziraat Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-801
Böceklerin Dünyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TOP-803
Hava Sporları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Biyoistatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Yapılar ve Sulama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zootekni 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0
Budama ve Aşılama Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tohum Bilimi ve Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki İngilizce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Koruma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Besleme ve Gübreleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyosistem Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücre Biyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Biyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Laboratuvar Teknikleri I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoteknolojide Proje Hazırlama ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Fizyolojisi ve Metabolizması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvan Fizyolojisi ve Metabolizması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyal Fizyoloji ve Metabolizma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ürünlerde Kalite Kriterleri ve Standardizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvan Biyoteknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Biyoteknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Islahı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetik Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülebilir Tarım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Laboratuvar Teknikleri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0