Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 2/Dönemi : 1
ZBK-203
Entomoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-207
Mikrobiyoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-209
Mesleki Uygulama I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ZBK-221
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZBT-217
Biyokimya
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBT-219
Bitki Fizyolojisi ve Metabolizması
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-215
Biyosistem Mühendisliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-213
Hayvan Yetiştirme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-217
Meteoroloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZZT-211
Araştırma Deneme Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
ZBK-202
Genetik
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZBK-204
Fitopatoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-206
Herboloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBK-210
Arthropoda Morfolojisi ve Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-212
Nematoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBK-216
Mesleki Uygulama II
Zorunlu 1 2 Yazdır
ZBB-220
Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-212
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-214
Organik ve Sürdürülebilir Tarım
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-301
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-204
Bitki Koruma Makinaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZBK-301
Böcek Sistematiği
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-303
Akaroloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-305
Mikoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-307
Bitki Virolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-309
Moleküler Biyoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBK-311
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-313
Sürdürülebilir ve Etkin Tarımda Bitki Koruma
Seçmeli 2 4 Yazdır
ZBK-315
Kültür Mantarı Hastalık ve Zararlıları
Seçmeli 2 4 Yazdır
ZBK-317
Hastalık Yönetiminde Alternatif Yöntemler
Seçmeli 2 4 Yazdır
ZTE-325
Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTE-327
Tarımsal Yayım
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-214
Bitki Besleme ve Gübreleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZBK-302
Bitki Hastalıkları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-304
Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-306
Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBK-308
Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZBK-312
Bitki Bakteriyolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBB-316
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-320
Biyolojik Mücadele ve Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTE-320
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-314
Bitki Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-316
Bitki Toprak ve Su ilişkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-310
Kentsel Entomoloji
Seçmeli 3 3 Yazdır
ZBK-314
Entegre Zararlı Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ZBK-316
Depo Zararlıları
Seçmeli 3 3 Yazdır
ZBK-318
Bitkilerde Hastalık Gelişimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
ZBK-401
Endüstri Bitkileri Zararlıları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBK-403
Bitki Bakteri Hastalıkları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBK-405
Sebze Zararlıları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBK-407
Meyve ve Bağ Zararlıları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBK-431
Mezuniyet Tez Çalışması I
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZBK-413
Fitoklinik (Fitopatoloji)
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-415
Pestisit Yönetimi ve Çevre Koruma
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-417
Tarla Bitkileri Hastalıkları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-317
Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-421
Gübreleme İlkeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-409
Park ve Süs Bitkileri Zararlıları
Seçmeli 3 3 Yazdır
ZBK-411
Depo Hastalıkları
Seçmeli 3 3 Yazdır
ZBK-419
Entomopatojen Mikroorganizmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
ZBK-402
Bitki Fungal Hastalıkları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-404
Bitki Virüs Hastalıkları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-428
Tahıl ve Baklagil Zararlıları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZBK-436
Mezuniyet Tez Çalışması II
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZBK-438
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
ZBK-406
Fitoklinik (Entomoloji)
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-408
Bitki Korumada Biyoteknoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-410
Moleküler Bitki Patolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-412
Bitki Protist Hastalıkları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-414
Bahçe Bitkileri Hastalıkları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-416
Park ve Süs Bitkileri Hastalıkları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-426
Pestisitler ve Uygulama İlkeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBT-427
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam132,00180,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Ziraat Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-801
Böceklerin Dünyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TOP-803
Hava Sporları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Bayram ÇEVİK  
e-mail : bayramcevik@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462114848  
Fax : 02462114885  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. HANDAN ÇULAL KILIÇ  
e-mail : handankilic@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462114861  
Fax : 02462114885  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, ISPARTA-TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Bitki Koruma Bölümü 2000 yılında Isparta ili Atabey ilçesinde açılmış ve 2001 yılında Çünür Merkez Kampüse taşınmıştır.Bitki Koruma Bölümü, çeşitli ürünlerdeki hastalık ve zararlılar, bunların biyoloji ve ekolojileri, konukçu-parazit interaksiyonları pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik zararlı kontrol yöntemleri, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji konularında bilimsel araştırmalar yapmakta ve bu konularda çalışacak iş gücünü yetiştirmektedir.Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji ve Entomoloji olmak üzere iki ana bilim dalından oluşmaktadır. Bitki Koruma Bölümü laboratuar çalışmalar Fitopatoloji, Entomoloji, Nemotodoloji, Biyolojik Mücadele, Mikoloji, Viroloji, Doku Kültürü ve Moleküler Biyoloji laboratuarlarında yapmaktadır. Arazi çalışmalarını ise üniversitemizin doğu kampusunda bulunan çiftlik arazisinde ve Atabey ilçesinin Kuleönü beldesinde bulunan araştırma ve deneme istasyonunda yapmaktadır. Bitki Koruma Bölümünde lisans ve yüksek lisans için çeşitli tarım ürünlerde ekonomik kayıplara neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, teşhisi ve mücadelesi, tarımsal biyoteknoloji ve moleküler biyoloji konularında dersler verilmektedir.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler  
Kabul Koşulları : C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler"Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Program, bitki koruma alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede işgücü yetismesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri Yüksek lisans programına hazırlamayı hedeflemektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bitki Koruma Bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri; Tarım Bakanlığı’na Bağlı Tarım il Müdürlükleri’nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri’nde, Zirai Mücadele Enstitülerinde, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri, DSİ genel müdürlükleri, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi Kamu Kuruluşların Planlama, Tasarım, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirilmesi, Stratejik çevresel değerlendirme konularındaki etkinliklerinde görev alabilirmektedirler. Özel sektör kapsamında öncelikle zirai ilaç firmalarında, Islah firmalarında hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık ıslahı çalışmalarında, Tarım ilacı bayilerinde, Tarımsal üretim sektöründe ise tarım danışmanlığı alanlarında çalışma imkanlarına sahiptirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlernir.  
Programın Amaçları : Bitki Koruma Bölümünun amacları; tarım ürünlerindeki hastalık ve zararlılar, bunların biyoloji ve ekolojileri, konukçu-parazit ilişkileri, pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik savaş yöntemleri, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji konularında lisans eğitimi vererek kamu ve özel tarım sektörünün uzman gereksinimini karsılamak; bu konularda temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yaparak önemli tarımsal problemlerin çözümüne katkıda bulunmak; edinilen bigi, denyim ve geliştirilen yeni teknolojileri üretici ve araştırıcılarla paylaşarak tarımsal gelişimi desteklemektir  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : akültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Bitki Koruma Bölümünde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entomoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyosistem Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvan Yetiştirme 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma Deneme Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Koruma Makinaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organik ve Sürdürülebilir Tarım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tohum Bilimi ve Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitopatoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herboloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arthropoda Morfolojisi ve Fizyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nematoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Böcek Sistematiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akaroloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Virolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Biyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girişimcilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Yayım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Besleme ve Gübreleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülebilir ve Etkin Tarımda Bitki Koruma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kültür Mantarı Hastalık ve Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hastalık Yönetiminde Alternatif Yöntemler 4 3 5 5 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Biyolojik Mücadele ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Entomoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entegre Zararlı Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depo Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitkilerde Hastalık Gelişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Islahı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Bakteriyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Hastalıkları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0