Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 2/Dönemi : 1
ZBB-215
Meyvecilik
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-211
Tarla Bitkileri Zararlıları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTE-205
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTM-207
Tarım Makinaları Ayar ve Bakım Tekniği
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-213
Bitki Biyokimyası
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-201
Tarla Tarımı
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTR-203
Tarla Bitkileri Fizyolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZZT-301
Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
ZBB-214
Sebzecilik
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBK-218
Tarla Bitkileri Hastalıkları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZBT-209
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTO-214
Bitki Besleme ve Gübreleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-202
Bitki Genetiği
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTR-204
Tarımsal Ekoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTR-210
Peyzaj Mimarlığı
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-216
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTR-301
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-303
Yağ Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-305
Mesleki Uygulama I
Zorunlu 0 3 Yazdır
ZTE-321
Tarımsal Yayım ve İletişim
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-317
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTO-319
Mikrobiyoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-307
Buğdaygil Yem Bitkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-309
Lif Bitkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-311
Tarla Deneme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-313
Teknoloji ve ARGE Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-317
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTR-302
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-304
Baklagil Yem Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-306
Bitki Islahının Temel İlkeleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-308
Mesleki Uygulama II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZBB-314
Budama ve Aşılama Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBB-316
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBK-306
YABANCI OTLARLA MÜCADELE
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTE-318
Tarım İşletmelerde Proje Hazırlama ve Fizibilite
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-318
Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-310
Keyf Bitkileri
Seçmeli 2 4 Yazdır
ZTY-310
Sulama ve Drenaj
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTY-408
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
ZTR-401
Serin İklim Tahılları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-403
Çayır Mer'a Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTR-405
Mezuniyet Tez çalışması I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTE-415
Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-407
Tarla Bitkileri Tohumculuğu
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-409
Bitki Sitogenetiği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-411
Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-413
Tarla Denemelerinin Bilgisayarda Yorumlanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-415
Ekoturizm
Seçmeli 2 4 Yazdır
ZTR-417
Tarla Bitkileri Standardizasyonu ve Depolanması
Seçmeli 2 4 Yazdır
ZTR-419
Organik ve Sürdürülebilir Tarım
Seçmeli 2 4 Yazdır
ZTY-413
Meteoroloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
ZTR-402
Nişasta Şeker Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-404
Yemeklik Baklagiller
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-406
Tarla Bitkileri Islahı
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTR-408
Mezuniyet Tez Çalışması II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTR-410
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
ZBB-311
Kesme Çiçekçilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZBB-312
Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTE-314
Tarımsal Kooperatifçilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTE-416
Tarımsal Sigortacılık
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-412
Çayır Mer'a Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-414
Sıcak İklim Tahılları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTR-416
Enstrümental Analizler
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Toplam127,00180,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Ziraat Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-801
Böceklerin Dünyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TOP-803
Hava Sporları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Tahsin KARADOĞAN  
e-mail : tahsinkaradogan@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 8510  
Fax : 0 246 211 8696  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : muharremkaya@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 245 211 8562  
Fax : 0 246 211 8696  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 32260-Isparta  
Genel Bilgi : Bölümde, Batı Akdeniz Bölgesi agro-ekolojisinde yer alan ve ekonomik önem taşıyan tarla bitkilerinin tarımında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmakta ve tarla bitkileri alanında nitekli elemanlar yetiştirilmesi için eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bölümde tam zamanlı 10 adet öğretim üyesi ve 6 adet araştıma görevlesi görev yapmaktadır. Üzerinde çalışılan başlıca araştırma konuları; tahıllar, yemeklik dane baklagiller, endüstri bitkileri yetiştirme ve ıslahı, çayır-mera amenajmanı ve ıslahı, yem bitkileri kültürü, tıbbi ve aromatik bitkiler, tarla bitkileri ekolojisi, bitki fizyolojisi, genetik ve sitogenetik, tohumluk ve teknolojisi, bitki ıslahı ve moleküler biyolojidir. Bölümün bitki analiz laboratuvarı, biyoteknoloji ve sitoloji laboratuarları bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler Lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 130±10 kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi?nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Ülkenin ve bölgenin tarımsal üretimini arttırmaya yönelik sorunlarını belirlemek, çözümler ve projeler üreterek bilgi ve teknolojinin üreticilere aktarılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda çalışma becerisine sahip, ulusal değerlere bağlı, bilgili ve konusunda yetkin, başarıyı önemseyen ve çevreye duyarlı çağdaş ziraat mühendisi yetiştirmek Tarla Bitkileri Bölümünün hedeflerindendir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri; Tarım Bakanlığı?na Bağlı Tarım il Müdürlükleri?nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri?nde, ayrıca şeker, un, yem ve yağ fabrikalarında, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri, DSİ genel müdürlükleri, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi Kamu Kuruluşların Planlama, Tasarım, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirilmesi, Stratejik çevresel değerlendirme konularındaki etkinliklerinde yoğun ve etkili görev alabilirler. Ayrıca özel çalışma alanlarında özellikle tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketlerde, ilaç bayilerinde, seralarda çalışma imkanına sahiptirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal, Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlenir.  
Programın Amaçları : Tarla Bitkileri alanında Ziraat Mühendisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, çağın gereklerine uygun bilgi ve deneyim ile donatılmış, tarım ve tarıma dayalı endüstri sektörünün gereksinim duyduğu ulusal ve uluslar arası düzeydeki güncel bilgilere sahip, kamu ve/veya özel kuruluşların talep ettiği bilgi ve deneyim akışını yazılı ve sözlü olarak sağlayabilen, tarımda uygulanan modern tekniklerin araştırılması, elde edilen sonuçların tarıma kazandırma yeteneğine sahip nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4?lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO?su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO?su 2.00?ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır (Ayrıca bir yıl seçmeli yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır) . Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler ?Başarı Belgesi?, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise ?Üstün Başarı Belgesi? almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Fakültemiz/Bölümümüzde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Tarla Bitkileri Fizyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Tarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yemler Bilgisi ve Teknolojisi 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Tarım Makinaları Ayar ve Bakım Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meyvecilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Biyokimyası 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Bitki Besleme ve Gübreleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri Hastalıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebzecilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Genetiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Ekoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peyzaj Mimarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tohum Bilimi ve Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yağ Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buğdaygil Yem Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lif Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Deneme Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknoloji ve ARGE Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gıda Bilimi ve Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Yayım ve İletişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI OTLARLA MÜCADELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyf Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulama ve Drenaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budama ve Aşılama Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım İşletmelerde Proje Hazırlama ve Fizibilite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Islahının Temel İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baklagil Yem Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0