Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
ORM-101
Ormancılıkta Kimya
Zorunlu 3 5 Yazdır
ORM-103
Genel Botanik
Zorunlu 3,5 6 Yazdır
ORM-105
Orman Mühendisliğine Giriş
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORM-102
Ekonomi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORM-104
Ormancılık Biyometrisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ORM-106
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ORM-108
Zooloji
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
ORM-110
Genel Ekoloji
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
ORM-201
Angiospermae
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORM-203
Ormancılık Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
ORM-205
Dendrometri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORM-207
Uzaktan Algılama
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORM-209
Toprak İlmi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORM-251
Bilgisayar Destekli Çizim
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-253
Korunan Alanlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-255
Ormancılıkta Halkla İlişkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-257
Ağaç Fizyolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-259
İklim Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-261
Harita Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-263
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
ORM-202
Gymnospermae
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
ORM-204
Orman Ekolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ORM-206
Orman Hasılat Bilgisi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORM-208
Yaban Hayatı Bilgisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORM-210
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORM-252
Doğa Turizmi ve Rekreasyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-254
Toprak Mikrobiyolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-256
Bitki Besleme
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-258
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-260
Bitki Sosyolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-262
Türkiye Jeolojisi ve Jeomorfolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-264
Kent Ormancılığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-266
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
ORM-301
Ormancılıkta Pazarlama
Zorunlu 3 3 Yazdır
ORM-303
Havza Yönetimi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORM-305
Orman Patolojisi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORM-307
Orman Yolları
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORM-309
Silvikültürün Temel Esasları
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORM-311
Ormancılık İş Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORM-351
Türkiye Bölgesel Ekolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-353
Avcılık ve Av Turizmi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-355
Dünya Ormancılığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-357
Odun Dışı Orman Ürünleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-359
Türkiye Ormanlarının Floristik Yapısı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-361
Bitki Genetiği ve Islahı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-363
Kuraklık ve Çölleşme
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
ORF-304
Staj I
Zorunlu 0 4 Yazdır
ORM-302
Orman Bakımı
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORM-304
Orman Entomolojisi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORM-306
Mera Yönetimi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORM-308
Orman Transport Tekniği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORM-310
Projelendirme Tekniği
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORM-312
Silvikültür Tekniği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORM-352
Orman Ürünlerinden Faydalanma
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-354
Biyolojik Çeşitlilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-356
Ormancılık Muhasebesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-358
Hızlı Gelişen Ağaç Türleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-360
Su Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-362
Ağaç Malzeme Teknolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-364
Serbest Ormancılık Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
ORF-401
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ORM-401
Orman Koruma
Zorunlu 3 4 Yazdır
ORM-403
Fidanlık Tekniği
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORM-405
Ormancılık İşletme Ekonomisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ORM-407
Proje I
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORM-409
Ormancılık Yönetim Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORM-451
Mesleki İngilizce I
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-453
Yangın Ekolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-455
Ekosistem Sınıflandırması
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-457
Yöneylem Araştırması
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-459
Orman Zararlıları Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-461
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
PEM-465
Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
ORF-402
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 2 Yazdır
ORF-404
Staj II
Zorunlu 0 4 Yazdır
ORM-402
Ağaçlandırma Tekniği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORM-404
Toprak ve Su Koruma
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORM-406
Orman Amenajmanı
Zorunlu 4 5 Yazdır
ORM-410
Proje II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
ORM-452
Mesleki İngilizce II
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-454
Sosyal Ormancılık
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-456
Sel ve Çığ Kontrolü
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-458
Orman Envanteri
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-460
Biyolojik Mücadele Esasları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-462
Orman Kadastrosu
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-464
Ormancılık Politikası
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Toplam166,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Orman Fakültesi
OEM-804
Orman Ürünlerinden Faydalanma
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORM-801
Doğa Turizmi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ahmet TOLUNAY  
e-mail : ahmettolunay@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 211 6500  
Fax : 0246 211 3948  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Ahmet TOLUNAY  
e-mail : ahmettolunay@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 211 6482  
Fax : 0246 211 3948  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 32260 Isparta, TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü orman kaynaklarının bilimsel yöntemlerle yönetimi ve korunmasına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ormancılık biyolojik, ekolojik, sosyal ve ekonomik bilimleri içerdiğinden, bu bölümü tercih edecek öğrenciler temel bilimlere ilgisi olmalı, çalışma bölgesindeki yerel halkla çalıaşabilmeli, ve açık arazide çalışmayı sevmelidir. 61 derslik (130 ISUBÜ kredisi, 240 ECTS kredisi) müfredatı başarıyla tamamlayan öğrenciler "Orman Mühendisliği" bölümü lisans mezunu olurlar. Mezunlar başta Çevre ve Orman Bakanlığının çeşitli birimleri ile diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarında doğal kaynakların yönetimi ile ilgili çeşitli görevlerde çalışabilmektedirler.  
Edinilen Ünvan : Orman Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Aday öğrencilerin ÖSS veya YÖS sınavlarından yeterli not alması gerekmektedir (Türk ve yabancı öğrencieri için yapılan merkezi sınavlardan)  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : iki yıllık önlisans öğrencileri dikey geçiş sınavından (DGS) başarılı olmak kaydıyla 4 yıllık bir programa geçiş için başvurabilirler. ve Bölüm tarafından belirlenen paket programdaki derslerin % 70'ini alarak başarılı olmak gerekmektedir. Ayrıca, genel not ortalaması 3.0 ün üzerinde olan lisans öğrencileri eşdeğer programlar arasında yatay geçiş için başvurabilirler.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Orman mühendisliğ alanında evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde kaliteli eğitim verebilen, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, mezunları ulusal ve uluslararası alanda öncelikli olarak tercih edilen, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma birimi olmak  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımız Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı OGM, AGM, DKMP GM, ORKÖY GM başta olmak üzere kamu kurumlarında memur olarak, veya özel sektörde serbest orman mühendisi olarak çalışabilirler  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisansüstü eğitime giriş sınavından (ALES) yeter not alan öğrenciler ikinci ve üçüncü aşama lisanüstü eğitimine (master ve doktora) devam edebilirler  
Programın Amaçları : Bu programın amacı; ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve korunması için kullanabilen, cevre ve ormancılık sorunlarına çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmektir  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler aldıkları derslerden arasınav ve final sınavlarını başarı ile vermek zorundadırlar. İlave sınavlar, ödevler, raporlar vb. de ders notularına etki edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrenciler 4 yıllık (8 yarıyıl= 7+1) eğitim öğretim programının 240 AKTS lik zorunlu ve seçmeli derslerini başarı ile tamamlamalı ve genel not ortalamaları en az 2.0 olmalıdır. Buna ilaveten, toplam 40 iş günü (iki dönem halinde, her dönemde kesintisiz 20 işgünü) staj yapmaları, ayrıca son sınıfta bir haftalık teknik geziye katılmaları gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Orman Mühendisliği eğitimi, öğrencilerin tam zamanlı olarak okula devam etmelerini, derslere en az % 70 oranında katılmalarını gerektirir.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları