Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01PJM1110
Kıyı Alanlarında Planlama ve Tasarım Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01PJM1111
Kentsel Kimlik ve Kültürel Miras
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5101
Odunsu Bitki Materyalleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5102
Otsu Bitki Materyalleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5103
Ağaç Restorasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5104
Kentsel Plantasyon Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5108
Kent Ormancılığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5109
Ekoturizm Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5110
Korunan Alanların Peyzaj Planlama Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5115
İklim Tabanlı Peyzaj Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5116
Kırsal Rekreasyon Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5117
Özel Peyzaj Planlamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5119
Karayolları Peyzaj Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5121
Kentsel Açık ve Yeşil Alan Sistemleri ve Planlama İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5123
Çevre Düzenlemesinde Şehir ve Peyzaj Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5125
Çim Alan Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5126
Doğa Koruma ve Turizm
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5127
Peyzaj Alanlarında Yerörtücü Bitkilerin Tesis ve Bakım Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5130
Kentsel Rekreasyon Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5131
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi (SÇED)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5132
Sorunlu Alanlarda Bitkilendirme Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5134
Peyzaj Planlama ve Tasarımda Sosyal Boyut
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5135
Kent Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5136
Peyzaj Mimarlığında Su Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5138
Çatı ve Sera Bahçeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5140
Yapı ve Su
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5141
Yaya Mekanları ve Yollarının Düzenlenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5142
Peyzaj Araştırmalarında Sosyal Bilimler Metodolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5143
Ekolojik Planlama ve Tasarım İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5144
Ekolojik Peyzaj Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5145
Ekolojik Restorasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5146
Kültürel Peyzaj Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5147
Biotop Haritalama ve Düzenleme Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5148
Peyzaj Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5149
Tarihi Peyzaj Restorasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5150
Doğala Yakın Bahçe Düzenlemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5151
Sürdürülebilir Peyzaj Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5152
Golf Alanları Tasarım ve Yönetimine Ekolojik Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5153
Vejetasyon Bilgisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5157
İç Mekan Bitkilerinin Üretim ve Yetiştirme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5158
Dış Mekan Bitkilerinin Üretim ve Yetiştirme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5159
Peyzaj Yapı Elemanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5160
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5161
Açık Mekan Organizasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5162
Havza Planlaması ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5163
Çevre Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5164
Alan Kullanım Planlaması İçin Geliştirilen Ekolojik Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00276,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01PJM5165
Temalı Bitki Bahçeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5166
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5167
Doğal Bitki Besleyiciler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5168
Turizm Tesisleri Dışmekan Bitkilendirme Tasarım İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5169
Kentsel Tasarımda Modern Sanat Akımları ve Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5170
Doğa Felsefesi ve Doğa Bilimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5171
Bilgisayar Destekli Peyzaj Modelleme ve Animasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5172
Peyzaj Proje Dosyası ve Rapor Hazırlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5173
Turizm ve Rekreasyon Taşıma Kapasitesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5174
Yeşil Altyapılar ve Çevreyi Geliştiren Tasarımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5175
Kentsel Çevre Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5176
Bilgisayar Destekli Peyzaj Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5177
Dijital Analiz ve Veri Değerlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5178
Doğal ve Kentsel Sit Alanlarının Planlanması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5179
Doğa Onarımının Ekolojik Temelleri ve Peyzaj Reklamasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5180
Tematik Parklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5182
Antropometri, Ergonomi ve Peyzaj Mimarlığı Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5183
Türk Bahçe Sanatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5184
İç Mekânda Bitkisel Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5185
Eğitim Kuruluşlarında Peyzaj Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5187
Kurakçıl Peyzaj Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5188
İklim Etkin Peyzaj Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5189
Tarihi Çevrelerde Peyzaj Tasarımı ve Turizm
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5190
Kültür Endüstrileri ve Kentsel Dönüşüm
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5191
Peyzaj Planlamada CBS
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5192
Doğal Kaynak Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5193
Büyüme Düzenleyiciler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5194
Evrensel Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5195
Bilimsel Proje Hazırlama ve Yönetim Süreçleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5196
Çevre Tercih ve Değerlendirmede Görsel Kalite
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5197
Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Süs Bitkilerinde Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5198
Doğal Korunan Alanlarda Ziyaretçi Yönetim Modelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5199
Mermer Ocakları Faaliyetleri Sonrası Peyzaj Onarımı Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5202
Kış Bahçesi Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5203
Doğa Koruma ve Etik İlişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5205
Kent ve Toplum
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5206
Çevre Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM5207
Kentsel İmaj Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00228,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01PJM5213
Peyzaj Planlamada Ekosistem Hizmetleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01PJM7502
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM7504
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01PJM8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01PJM8502
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01PJM9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9505
Çocuk Oyun Alanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9506
Peyzaj Mimarlığında Herkes İçin Tasarım Yaklaşımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9507
Peyzaj Mimarlığında Bitki Materyallerinin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0042,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01PJM9508
Peyzaj Algısı ve Tercih Ölçme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9509
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9510
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9511
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9512
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9513
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9514
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9515
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01PJM9516
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0054,00
Toplam0,00690,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Açık Mekan Organizasyonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ağaç Restorasyonu 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 0 0 0 0 0
Alan Kullanım Planlaması İçin Geliştirilen Ekolojik Yöntemler 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0
Antropometri, Ergonomi ve Peyzaj Mimarlığı Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Peyzaj Modelleme ve Animasyon 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Peyzaj Tasarımı 0 5 4 3 3 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Bilimsel Proje Hazırlama ve Yönetim Süreçleri 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Biotop Haritalama ve Düzenleme Esasları 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Büyüme Düzenleyiciler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Süs Bitkilerinde Kullanımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 0 0 0 0 0
Çatı ve Sera Bahçeleri 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Çevre Düzenlemesinde Şehir ve Peyzaj Planlaması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Eğitimi 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0
Çevre Politikaları 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0
Çevre Tercih ve Değerlendirmede Görsel Kalite 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 0 0 0 0 0
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi (SÇED) 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0
Çim Alan Tekniği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Çocuk Oyun Alanları 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 0 0 0 0 0
Dış Mekan Bitkilerinin Üretim ve Yetiştirme Teknikleri 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 0 0 0 0 0
Dijital Analiz ve Veri Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doğa Felsefesi ve Doğa Bilimi 5 5 5 5 2 5 5 3 5 3 5 5 5 5 2
Doğa Koruma ve Etik İlişkisi 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 0 0 0 0 0
Doğa Koruma ve Turizm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Doğa Onarımının Ekolojik Temelleri ve Peyzaj Reklamasyonu 3 5 4 5 5 5 5 3 5 4 0 0 0 0 0
Doğal Bitki Besleyiciler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doğal Kaynak Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı 3 3 4 4 2 4 2 4 2 3 0 0 0 0 0
Doğal Korunan Alanlarda Ziyaretçi Yönetim Modelleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Doğal ve Kentsel Sit Alanlarının Planlanması 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Doğala Yakın Bahçe Düzenlemesi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Eğitim Kuruluşlarında Peyzaj Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekolojik Peyzaj Planlama 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 0 0 0 0 0
Ekolojik Planlama ve Tasarım İlkeleri 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Ekolojik Restorasyon 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Ekoturizm Planlaması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Evrensel Tasarım 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 0 0 0 0 0
Golf Alanları Tasarım ve Yönetimine Ekolojik Yaklaşımlar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Havza Planlaması ve Yönetimi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
İç Mekan Bitkilerinin Üretim ve Yetiştirme Teknikleri 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 0 0 0 0 0
İç Mekânda Bitkisel Tasarım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İklim Etkin Peyzaj Planlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İklim Tabanlı Peyzaj Planlama 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 0 0 0 0 0
Karayolları Peyzaj Planlaması 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 0 0 0 0 0
Kent Ekolojisi 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 0 0 0 0 0
Kent Ormancılığı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Kent ve Toplum 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0
Kentsel Açık ve Yeşil Alan Sistemleri ve Planlama İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Çevre Yönetimi 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 0 0 0 0
Kentsel İmaj Kuramları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Kimlik ve Kültürel Miras 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kentsel Plantasyon Tekniği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Kentsel Rekreasyon Planlaması 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 0 0 0 0 0
Kentsel Tasarımda Modern Sanat Akımları ve Teknikleri 5 5 4 5 5 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0
Kırsal Rekreasyon Planlaması 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 0 0 0 0 0
Kış Bahçesi Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kıyı Alanlarında Planlama ve Tasarım Stratejileri 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 0 0 0 0 0
Korunan Alanların Peyzaj Planlama Esasları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Kurakçıl Peyzaj Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kültür Endüstrileri ve Kentsel Dönüşüm 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 0 0 0 0
Kültürel Peyzaj Planlama 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 0 0 0 0 0
Mermer Ocakları Faaliyetleri Sonrası Peyzaj Onarımı Tekniği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Odunsu Bitki Materyalleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Otsu Bitki Materyalleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Özel Peyzaj Planlamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peyzaj Alanlarında Yerörtücü Bitkilerin Tesis ve Bakım Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peyzaj Algısı ve Tercih Ölçme Yöntemleri 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0
Peyzaj Analiz Yöntemleri 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 0 0 0 0 0
Peyzaj Araştırmalarında Sosyal Bilimler Metodolojisi 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 0 0 0 0 0
Peyzaj Mimarlığında Bitki Materyallerinin Kullanımı 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 0 0 0 0 0
Peyzaj Mimarlığında Herkes İçin Tasarım Yaklaşımları 3 5 5 5 4 5 4 4 5 3 0 0 0 0 0
Peyzaj Mimarlığında Su Kullanımı 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 0 0 0 0 0
Peyzaj Planlama ve Tasarımda Sosyal Boyut 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 0 0 0 0 0
Peyzaj Planlamada CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peyzaj Planlamada Ekosistem Hizmetleri 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 0 0 0 0 0
Peyzaj Proje Dosyası ve Rapor Hazırlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peyzaj Yapı Elemanları 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 0 0 0 0 0
Sorunlu Alanlarda Bitkilendirme Tekniği 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Sürdürülebilir Peyzaj Yönetimi 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 0 0 0 0 0
Tarihi Çevrelerde Peyzaj Tasarımı ve Turizm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarihi Peyzaj Restorasyonu 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 0 0 0 0 0
Temalı Bitki Bahçeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tematik Parklar 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turizm Tesisleri Dışmekan Bitkilendirme Tasarım İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turizm ve Rekreasyon Taşıma Kapasitesi 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 0
Türk Bahçe Sanatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vejetasyon Bilgisi 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 0 0 0 0 0
Yapı ve Su 4 5 4 3 5 4 3 5 4 2 0 0 0 0 0
Yaya Mekanları ve Yollarının Düzenlenmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeşil Altyapılar ve Çevreyi Geliştiren Tasarımlar 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 0 0 0 0 0