Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MIM1110
Somut Olmayan Kültürel Miras Mekanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM1111
Osmanlı Mimarlığı ve Terminoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM1112
Osmanlı'da Modernleşme ve Mimarlık-19. yüzyıl
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM1113
Osmanlı'da Modernleşme ve Mimarlık-19. yüzyıl
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM1114
Hastanelerde Kamusal Alanların Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5106
Toplumsal ve kültürel tarih incelemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5108
Enerji, Doğa ve Sürdürülebilirlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5111
Strüktür ve Malzeme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5114
Tarih, Koruma, Restorasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5115
Tarihi Yapı ve Çevre Değerlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5116
Yapı Çevresi Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5117
Yapı, Kent ve Çevre
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5120
Turizm ve Mimarlık
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5122
Bina Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5124
Çağdaş Türkiye Mimarlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5125
Yalıtım Sorunları ve Yapı Kabuğu Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5126
Afet Sonrası Barınma Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5127
Mimarlıkta Sayısal Tasarım ve Üretim
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5130
Geleneksel Yapım Sistemleri ve Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00114,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MIM5132
Mekan Dizim Yöntemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5133
Demiryolu İstasyonları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5134
Mimarlıkta Yaya Dinamikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5135
Mimari Metin Okumaları ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5136
Havaalanı Sistemleri ve Tasarım Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5137
Tarihi yapıların yeniden kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5138
Havaalanı Sistemleri ve Tasarım Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5139
MİMARİ TASARIM KURAM ve YÖNTEMLERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5140
Mimarlıkta Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5141
Mimarlıkta Matematik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5142
Osmanlı'da Modernleşme ve Mimarlık
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5143
Ulaştırma Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5144
Mimarlıkta Yaya Dinamikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5145
Mekandaki Algısal ve Bilişsel Süreç
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5146
mimarlıkta kültür ve mekan etkileşimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0090,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MIM5147
Mimarlık ve Bilişsel Bilimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM5148
Mimarlık Tarihi Okumaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01MIM9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MIM9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0072,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MIM9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Toplam0,00282,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Afet Sonrası Barınma Sorunları 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 5 4 0 0 0
Bina Analizi 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 0 0 0
Çağdaş Türkiye Mimarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demiryolu İstasyonları 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Enerji, Doğa ve Sürdürülebilirlik 5 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 0 0 0
Geleneksel Yapım Sistemleri ve Malzemeleri 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 4 5 0 0 0
Hastanelerde Kamusal Alanların Gelişimi 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 0 0 0
Havaalanı Sistemleri ve Tasarım Prensipleri 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaalanı Sistemleri ve Tasarım Prensipleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mekan Dizim Yöntemi 4 4 5 4 5 5 5 2 4 4 4 4 0 0 0
Mekandaki Algısal ve Bilişsel Süreç 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Mimari Metin Okumaları ve Analizi 4 3 5 4 1 4 2 1 4 5 1 4 0 0 0
MİMARİ TASARIM KURAM ve YÖNTEMLERİ 3 3 4 4 2 4 3 2 5 4 1 4 5 0 0
Mimarlık Tarihi Okumaları 4 4 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 0 0 0
Mimarlık ve Bilişsel Bilimler 5 5 5 4 4 4 5 3 2 5 4 5 0 0 0
Mimarlıkta Analiz Yöntemleri 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mimarlıkta kültür ve mekan etkileşimi 5 3 5 0 3 5 4 4 5 3 3 5 0 0 0
Mimarlıkta Matematik 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimarlıkta Sayısal Tasarım ve Üretim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimarlıkta Yaya Dinamikleri 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimarlıkta Yaya Dinamikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Mimarlığı ve Terminoloji 5 5 5 5 1 5 3 1 5 5 5 5 0 0 0
Osmanlı'da Modernleşme ve Mimarlık 3 4 5 5 3 4 3 1 5 4 4 4 0 0 0
Osmanlı'da Modernleşme ve Mimarlık-19. yüzyıl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı'da Modernleşme ve Mimarlık-19. yüzyıl 5 5 5 5 2 5 4 1 5 5 5 5 0 0 0
Somut Olmayan Kültürel Miras Mekanları 5 5 3 5 4 2 2 2 4 5 3 5 0 0 0
Strüktür ve Malzeme 2 4 2 3 3 5 3 2 3 2 3 4 0 0 0
Tarih, Koruma, Restorasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarihi Yapı ve Çevre Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarihi yapıların yeniden kullanımı 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplumsal ve kültürel tarih incelemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turizm ve Mimarlık 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 0 0 0
Ulaştırma Yapıları 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Yalıtım Sorunları ve Yapı Kabuğu Tasarımı 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 0 0 0
Yapı Çevresi Tasarımı 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 0 0 0
Yapı, Kent ve Çevre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0