Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
FBS-3103
İşletme Finansı I
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
FBS-3105
Genel İşletme
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
FBS-3107
Temel Bankacılık İşlemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
FBS-3109
Sigortacılık I
Zorunlu 3 4 Yazdır
FBS-3111
Finansal Muhasebe I
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
FBS-3113
Genel Hukuk
Zorunlu 2 2 Yazdır
FBS-3117
Bankacılık Kredi ve Mevduat Ürünleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
FBS-3119
Katılım Bankacılığı
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-3000
Genel Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
FBS-3102
İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
FBS-3104
Finansal Tablolar Analizi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
FBS-3110
Sigortacılık II
Zorunlu 3 4 Yazdır
FBS-3112
Finansal Muhasebe II
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
FBS-3118
Genel Ekonomi
Zorunlu 2 3 Yazdır
FBS-3124
İşletme Finansı II
Zorunlu 3 4 Yazdır
FBS-3126
Ticaret Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
FBS-3152
Bankacılık ve Sigortacılıkta Bilgisayar Kullanımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
FBS-3156
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
FBS-3158
Mesleki İngilizce
Seçmeli 3 3 Yazdır
FBS-3160
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
FBS-3203
Banka ve Sigorta Muhasebesi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
FBS-3205
Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
FBS-3207
Finans Matematiğine Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
FBS-3209
Para Teorisi ve Politikası
Zorunlu 2 2 Yazdır
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
FBS-3279
Yönetim ve Organizasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
FBS-3281
Vergi Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
FBS-3283
Pazarlama Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
FBS-3291
Dış Ticaret İşlemleri ve Kambiyo Mevzuatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
FBS-3293
İcra İflas Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0034,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3010
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 15 15 Yazdır
MYO-3011
Kurum Stajı
Zorunlu 0 5 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0032,00
Toplam101,00126,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
BYA-815
Küreselleşme
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
PAZ-802
Satışçı Eğitimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi FERHAT ÖZBAY  
e-mail : ferhatozbay@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462147500  
Fax : 02464414646  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi FERHAT ÖZBAY  
e-mail : ferhatozbay@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462147500  
Fax : 02464414646  
Adres : Yalvaç Meslek Yüksekokulu Isparta / Yalvaç  
Genel Bilgi : Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde, çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde veya sigortacılık alanında çalışacak nitelikli ve donanımlı ara insan gücünü yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Bankacılık ve Sigortacılık alanında önlisan  
Yeterlilik Düzeyi : Her bir öğrenci derslere katılmalıdırlar. Teorik derslerin en azından %70 ve uygulama ve uygulamalardan oluşan derslerin en az %80’ine katılımı zorunludur. Katılımı sağlamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar. Devam koşulunu yerine getirlmiş derslerin tekrarı durumunda, derse devam koşulu aranmaz. Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek suretiyle, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve değerlendirilir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonar 3 gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.  
Kabul Koşulları : - Öğrenciler, Lise Diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde, çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde veya sigortacılık alanında çalışacak nitelikli ve donanımlı ara insan gücünü yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bankalar • Sigorta Şirketleri • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası • Sermaye Piyasası Kurulu • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu • Aracı Kurumlar • Araştırma Kuruluşları • Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. DİKEY GEÇİŞ ALANLARI • Bankacılık • Bankacılık ve Finans • Bankacılık ve Finansman • Ekonomi • Ekonometri • İktisat • İşletme • İşletme-İktisat • Sermaye Piyasası • Sigortacılık • Sigortacılık ve Risk Yönetimi • Uluslararası Finans • Uluslararası İşletmecilik • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  
Programın Amaçları : Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde, çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde veya sigortacılık alanında çalışacak nitelikli ve donanımlı ara insan gücünü yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : - Sınavlar, öğretim elemanları tarafından Üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : -Bankacılık ve Sigortacılık Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -Tam zamanlı