Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-103
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ISY-107
Genel Muhasebe
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ISY-121
Genel İşletme
Zorunlu 3 4 Yazdır
LOJ-103
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
MEN-101
Para ve Sermaye Piyasası
Zorunlu 3,5 6 Yazdır
MEN-103
Finans Matematiği
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-104
Ticaret Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-110
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-112
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MEN-102
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Zorunlu 4 6 Yazdır
PAZ-108
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
MEN-104
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar
Seçmeli 2 3 Yazdır
MEN-106
Aktüerya Matematiği
Seçmeli 2 3 Yazdır
MEN-108
Para ve Banka
Seçmeli 2 3 Yazdır
MEN-110
Finansal Hizmetler Pazarlaması
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MEN-201
Finansal Yönetim-I
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
MEN-203
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Zorunlu 2 3 Yazdır
MEN-205
Bankacılık ve Sigortacılık
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MEN-207
Hisse Senedi Piyasaları
Zorunlu 2 2 Yazdır
MEN-209
Tahvil ve Bono Piyasaları
Zorunlu 2 2 Yazdır
MEN-219
Maliyet Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MEN-221
Sermaye Bütçelemesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MEN-225
Banka Muhasebesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MEN-227
Temel ve Teknik Analiz
Seçmeli 2 3 Yazdır
MEN-229
Diğer Teşkilatlanmış Piyasalar ve Borsalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-203
Vergi Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-235
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-239
Kamu Maliyesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-249
Bilgi İletişim Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-213
Sağlık Ekonomisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MEN-204
Portföy Yönetimi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
MEN-208
Finansal Yönetim-II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MEN-246
Borsa ve Seans İşlemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
MEN-220
Türev Piyasalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
MEN-222
Para Politikaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
MEN-224
Risk Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MEN-226
Güncel Finansal Sorunlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
MEN-228
Sermaye Piyasası İlgili Vergi Mevzuatı
Seçmeli 2 3 Yazdır
MEN-230
Takas ve Operasyon İşlemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-206
Mali Tablolar Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-242
İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-244
Kalite Yönetim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam82,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
BYA-815
Küreselleşme
Seçmeli 2 3 Yazdır
HIT-802
Kurum Kültürü
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
PAZ-802
Satışçı Eğitimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TRM-802
Turizm Coğrafyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Mehmet YILMAZER  
e-mail : mehmetyilmazer@sdu.edu.tr  
Telefon : 05334619211  
Fax : 02464414646  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Mehmet YILMAZER  
e-mail : mehmetyilmazer@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 441 43 34  
Fax : 0246 441 46 46  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Yalvaç / ISPARTA  
Genel Bilgi : Programın amacı; işletmelerin finans bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir. İşletmelerde Muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan finans ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : Bankacı - Portföy Yönetmeni - Broker  
Yeterlilik Düzeyi : Her bir öğrenci derslere katılmalıdırlar. Teorik derslerin en azından %70 ve uygulama ve uygulamalardan oluşan derslerin en az %80’ine katılımı zorunludur. Katılımı sağlamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar. Devam koşulunu yerine getirlmiş derslerin tekrarı durumunda, derse devam koşulu aranmaz. Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek suretiyle, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve değerlendirilir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonar 3 gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.  
Kabul Koşulları : Öğrenciler, Lise Diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Sermaye Piyasası araçlarının yeterince tanınmaması, bundan dolayı da tercih edilmemeleri, yatırımcıların finansal kaynak sağlayamamalarına neden olmaktadır. Bu durum ülke ekonomisinin yavaşlamasına, sermaye ve para piyasalarının kıt kalmasına yol açmaktadır. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programının amacı da, piyasaya sermaye ve para piyasasında eksik kalmış kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yatırımlara dönüştürebilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bankalar • Sigorta Şirketleri • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası • Sermaye Piyasası Kurulu • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu • Aracı Kurumlar • Araştırma Kuruluşları • Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : yapılabilir  
Programın Amaçları : Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı'nın amacı, mezunlarını, ülkemizde çok hızlı bir gelişme gösteren sermaye piyasası alanında, çeşitli aracı kurumlarda, finans kurumlarında, danışmanlık firmalarında, borsa kuruluşlarında görev alabilecek ara eleman, orta ve üst düzey yönetici olarak yetiştirmek.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim elemanları tarafından Üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü stajını tamamlamış olmaktır. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
İletişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0