Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01TRM5101
Tarım Makineleri Kullanımında İş Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5102
Korumalı Toprak İşleme Sistemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5103
Sağım Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5104
Hayvansal Üretimde Planlama Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5105
Kompost Teknolojisi ve Mühendisliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5106
Tarım Ürünlerinin Kurutulması ve Kurutucular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5107
Toprak İşlemesiz Tarım Sistemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5108
İş ve Zaman Etüdü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5109
Bio-Proses Mühendisliğinin Temelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5110
Biyolojik Sistemlerin Modellemesi ve Simülasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5112
Karma Yem Üretim Mekanizasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5113
Tarımda Enerji Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5114
Bilgisayar Destekli Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5115
Kompost Tesislerinin Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5116
Güneş Enerjisi Sistemlerinin Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5117
Biyogaz Tesislerinin Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5118
Tarımda Otomasyon ve Elektrifikasyon Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5119
Hasat Harman Makinalarının Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5120
Makine Elemanlarında Hasar ve Hasar Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5121
Biyolojik Malzemelerin Fiziko Mekanik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5122
Makine Tasarımın Temel İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5123
Toprak Sıkışması
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00132,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01TRM5125
Toprağın İşleme Yönünden Mekanik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5126
Toprak İşleme ve Topraktan Sera Gazları Çıkışı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5127
Bahçe Bitkileri Hasat Mekanizasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5128
Tarım Makineleri Tasarımında İnsan-Makina İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5129
Tarım Makinelerinde Uygulanan Simülasyon Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5130
Tarım Makinelerinde Bilgisayar Destekli Mukavemet Analizleri ve Optimizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5131
Ürün Sınıflandırma ve Paketleme Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5132
Biyokütle Enerjisi ve Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5133
Tarımda Biyogaz Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5134
Kompostlaştırma Prosesinin Optimizasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5135
Tarımsal Atık Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5136
Güneş Enerjisi ve Yerel Işınım Hesaplamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5137
Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbinlerinin Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5138
Tarım Makinelerinde Deneme İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5139
Araştırma Planlaması, Proje Hazırlama ve Yönetim Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5140
Karma Yem Sanayinde Enerji Verimliliği Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5141
Tarım Makinelerinde Ölçme Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5142
Ahır İçi Mekanizasyon Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5143
Tarımsal İşletmelerde İklimlendirme Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5144
Seralarda İklimlendirmeTekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5145
Organik / İyi Tarım Uygulamalarında Mekanizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5146
Ekim-Dikim Mekaniği ve Doğrudan Ekim Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5147
Seralarda iklimlendirme tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM5148
Hayvan barınaklarında iklimlendirme tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00144,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01TRM7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01TRM7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01TRM8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01TRM8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01TRM9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9505
Güneş Enerjili Kurutma Tekniği ve Matematiksel Modelleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9506
Mikrodalga Kurutma Tekniği ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01TRM9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TRM9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0054,00
Toplam0,00444,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Ahır İçi Mekanizasyon Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma Planlaması, Proje Hazırlama ve Yönetim Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Bitkileri Hasat Mekanizasyonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Tasarım 4 5 3 4 4 2 2 1 5 5 4 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Bio-Proses Mühendisliğinin Temelleri 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 0 0 0 0
Biyogaz Tesislerinin Tasarımı 3 3 4 3 4 5 5 5 3 4 5 0 0 0 0
Biyokütle Enerjisi ve Kullanımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyolojik Malzemelerin Fiziko Mekanik Özellikleri 3 5 5 2 4 2 5 2 4 4 5 0 0 0 0
Biyolojik Sistemlerin Modellemesi ve Simülasyonu 3 3 3 4 3 3 4 5 5 5 5 0 0 0 0
Ekim-Dikim Mekaniği ve Doğrudan Ekim Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güneş Enerjili Kurutma Tekniği ve Matematiksel Modelleme 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 0 0 0 0
Güneş Enerjisi Sistemlerinin Tasarımı 3 3 4 3 4 5 5 3 4 3 5 0 0 0 0
Güneş Enerjisi ve Yerel Işınım Hesaplamaları 3 3 4 3 4 5 5 3 4 3 5 0 0 0 0
Hasat Harman Makinalarının Tasarımı 5 5 5 4 5 2 1 2 5 5 5 0 0 0 0
Hayvan barınaklarında iklimlendirme tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvansal Üretimde Planlama Tekniği 3 3 3 3 3 2 1 5 5 5 5 0 0 0 0
İş ve Zaman Etüdü 3 2 3 4 3 3 2 5 3 4 3 0 0 0 0
Karma Yem Sanayinde Enerji Verimliliği Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karma Yem Üretim Mekanizasyonu 5 3 4 5 2 3 4 4 2 3 3 0 0 0 0
Kompost Teknolojisi ve Mühendisliği 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 0 0 0 0
Kompost Tesislerinin Tasarımı 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 0 0 0 0
Kompostlaştırma Prosesinin Optimizasyonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korumalı Toprak İşleme Sistemi 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 0 0 0 0
Makine Elemanlarında Hasar ve Hasar Analizi 4 3 5 2 4 2 3 1 5 4 5 0 0 0 0
Makine Tasarımın Temel İlkeleri 4 5 4 2 4 2 2 5 5 5 5 0 0 0 0
Mikrodalga Kurutma Tekniği ve Uygulamaları 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 0 0 0 0
Organik / İyi Tarım Uygulamalarında Mekanizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbinlerinin Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağım Tekniği 4 3 5 5 5 5 2 4 5 5 4 0 0 0 0
Seralarda iklimlendirme tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seralarda İklimlendirmeTekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Makineleri Kullanımında İş Güvenliği 2 3 3 3 1 4 2 3 2 3 1 0 0 0 0
Tarım Makineleri Tasarımında İnsan-Makina İlişkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Makinelerinde Bilgisayar Destekli Mukavemet Analizleri ve Optimizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Makinelerinde Deneme İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Makinelerinde Ölçme Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Makinelerinde Uygulanan Simülasyon Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Ürünlerinin Kurutulması ve Kurutucular 2 2 3 1 5 4 2 1 3 2 3 0 0 0 0
Tarımda Biyogaz Teknolojileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımda Enerji Yönetimi 1 1 3 3 2 5 5 1 4 1 4 0 0 0 0
Tarımda Otomasyon ve Elektrifikasyon Uygulamaları 1 3 3 2 5 4 1 0 1 2 3 0 0 0 0
Tarımsal Atık Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal İşletmelerde İklimlendirme Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprağın İşleme Yönünden Mekanik Özellikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak İşleme ve Topraktan Sera Gazları Çıkışı 4 3 2 4 5 4 3 4 3 4 4 0 0 0 0
Toprak İşlemesiz Tarım Sistemi 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 2 0 0 0 0
Toprak Sıkışması 3 2 4 5 2 3 4 3 1 3 2 0 0 0 0
Ürün Sınıflandırma ve Paketleme Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0