Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
AYH-101
Jeoloji ve Arazi Bilgisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
AYH-103
Yönetim Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
AYH-107
Ekonomi
Zorunlu 2 3 Yazdır
AYH-109
Genel Zooloji
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
AYH-111
Ormancılık Bilgisi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORN-111
Harita Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
AYH-102
Ağaçlar
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
AYH-104
Memeli Yaban Hayvanları
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
AYH-106
Yaban Hayatı Ekolojisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
AYH-108
Çalılar ve Otsu Bitkiler
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
AYH-110
Bitkilendirme
Zorunlu 2 3 Yazdır
AYH-112
Biyolojik Müze Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
AYH-114
Sulak Alanlar Ekolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
AYH-201
Korunan Alanlar Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
AYH-203
Yaban Hayvanlarının Sayımı
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
AYH-205
Avlakların Planlanması ve Yönetimi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
AYH-207
Kuşlar
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
AYH-209
Mesleki Eğitim ve Proje Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-213
Doğa ve Av Turizmi
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-219
Orman Entomolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-221
Önemli Türlerin Ekolojisi ve Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-226
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-211
Bitki Koruma
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-215
Yaban Hayatında Teknolojinin Kullanımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-217
Çevre Kirliliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-223
Atıcılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-225
Doğa Fotoğrafcılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-227
Biyolojik Çeşitlilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
AYH-210
Avlanma Araçları ve Yöntemleri
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
AYH-226
Seminer
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
AYH-202
Avcılık ve Yaban Hayatı Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-204
Yaban Hayvanları Üretimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-206
Ormancılıkta Yaban Hayatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-208
Yaban Hayatı ve Silvikültür
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-214
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-214
Populasyon Kontrolü
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-216
Av Hayvanlarının İzlenmesi ve Transferi
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-218
Habitat Islahı
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-220
Avcılık Tarihi ve Kültürü
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-222
Arazi ve Kamp Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
AYH-224
İçsu Ürünleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-218
Yangın Ekolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam92,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
ORN-803
Ormanlarımız ve Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi YUNUS ESER  
e-mail : halilsuel@sdu.edu.tr  
Telefon : 02463512900-128  
Fax : 02463512901  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Halil SÜEL  
e-mail : halilsuel@sdu.edu.tr  
Telefon : 02463512900-128  
Fax : 02463512901  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Grübüz Meslek Yüksekokulu Sütçüler / Isparta  
Genel Bilgi : Avcılık ve yaban hayatı 2005-2006 eğitim-öğretim yılında 20 kişilik kontenjan ile açılmıştır. Avıcılık ve yaban hayatı çeşitli alanlarda çalışan orman mühendisi, biyologlar, veteriner hekimler ve yaban hayatı planlaması ve yöneticilerine yardımcı olabilecek ara elemanlar yetistirir.  
Edinilen Ünvan : Avcılık ve Yaban Hayatı Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : 2 adet 30 öğrencilik internet ağ bağlantılı bilgisayar merkezi, her program için en az iki derslik, öğretim elemanları için büro, programı destekleyecek kütüphane, görev alacak öğretim elemanları ve idareciler ve öğretim araçları ile yeterlilik zorunluluklarına ve yönetmeliğe uygundur.  
Kabul Koşulları : Avcılık ve Yaban Hayatı programına lise ve dengi okullardan mezun olmak ve öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yerleştirilmiş olma şartı aranmaktadır.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1.Yabancı Dil (I ve II) 2. Matematik 3. Bilgisayar uygulamaları 4. Türk Dili (I ve II) 5. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I ve II)  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Avcılık ve yaban hayatı sektöründe; -İşletme ve organizasyon yapısı içinde çalışabilen -Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili -İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip -Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen -Doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip -Envanter, planlama, koruma ve geliştirme yöntemlerini kullanabilen -Araştırma bulguları elde edebilen, düzenleyen, amaca uygun paylaşım ve kullanıma sunabilen -Araştırma projelerini okuyabilen ve araziye uygulama becerisi olan -Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen -Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını ve etkin iletişim becerilerine sahip -Disiplinli çalışma ortamlarına uyum sağlayan, mesleki etik değerleri ilke edinmiş -Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten Teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Çevre ve orman bakanlığı ve orman genel müdürlüğü'nde Orman Muhafaza memuru ve özel sektörde avcılık ve yaban hayatı teknikeri olarak çalışmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programdan mezun olanlar Orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümüne dikey geçiş sınavıyla geçebilmektedir.  
Programın Amaçları : Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâpları bilincinde ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve insanlık ailesine hizmeti amaç edinen, Avcılık ve yaban hayatıyla ilgili çeşitli alanlarda (Orman işletmeleri, Milli parklar, Özel Sektör, vb. ve bunların yönetim birimleri) çalışan orman mühendisleri, biyologlar, veteriner hekimler ve yaban hayatı planlamacı ve yöneticilerine yardımcı olabilecek ara elemanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Her yarıyılda 1 arasınav 1 yarıyılsonu sınavı yapılmaktadır. yarıyıl sınavının %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 alınarak bağıl değerlendirme sistemine aktırılmaktadır.  
Mezuniyet Koşulları : 1. yönetmeklikte yer alan kredi koşullarını sağlamak 2. tüm derslerde başarılı olmak 3. genel not ortalaması 2.0 olmaktır.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Dersler teorik ve arazi uygulamalı olarak işlenmektedir.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Jeoloji ve Arazi Bilgisi 3 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Yönetim Bilgisi 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 3 3 1
Ekonomi 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 2
Genel Zooloji 1 2 2 2 1 4 3 3 1 2 2 2 2 2 2
Ormancılık Bilgisi 4 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2
Kalkülüse Giriş I 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 2
Harita Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Biyolojik Müze Yönetimi 0 3 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulak Alanlar Ekolojisi 2 5 5 5 5 5 2 1 4 2 1 5 5 5 1
Bitkilendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çalılar ve Otsu Bitkiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memeli Yaban Hayvanları 2 5 4 4 3 4 2 3 3 1 1 1 1 3 1
Yaban Hayatı Ekolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ağaçlar 3 5 5 2 1 1 3 3 4 3 3 3 4 4 3
Korunan Alanlar Yönetimi 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
Yaban Hayvanlarının Sayımı 2 2 4 2 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Avlakların Planlanması ve Yönetimi 1 1 5 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Kuşlar 1 4 3 3 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1
Mesleki Eğitim ve Proje Yönetimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Doğa ve Av Turizmi 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orman Entomolojisi 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 1 2 2 1
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3
Yaban Hayatında Teknolojinin Kullanımı 3 3 3 3 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3
Doğa Fotoğrafcılığı 1 4 2 1 2 4 1 2 2 1 4 5 5 5 3
Biyolojik Çeşitlilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yangın Ekolojisi 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Av Hayvanlarının İzlenmesi ve Transferi 0 0 4 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arazi ve Kamp Teknikleri 5 4 2 2 1 5 3 2 1 3 3 3 5 5 2
Halkla İlişkiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurum Stajı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avcılık ve Yaban Hayatı Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yaban Hayatı ve Silvikültür 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avlanma Araçları ve Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminer 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3