Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-131
Matematik I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SVG-101
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SVG-103
Genel ve Teknik İletişim
Zorunlu 3 4 Yazdır
SVG-105
Genel Kimya
Zorunlu 4 6 Yazdır
SVG-107
Makine ve Techizat I
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-109
Yönetim Denetim
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SVG-102
İş Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
SVG-104
Makine ve Techizat II
Zorunlu 3 4 Yazdır
SVG-106
İş Güvenliğinde Eğitim Metodları
Zorunlu 2 3 Yazdır
SVG-108
Arama ve Kurtarma Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-110
Ergonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-112
Kimyasallar ve Tehlikeleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
SVG-114
Malzeme Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
SVG-201
İlk Yardım I
Zorunlu 3 4 Yazdır
SVG-203
Yangından Korunma Yöntemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
SVG-205
Çevre Koruma
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-207
Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
SVG-301
Bina Yönetim Sistemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-303
Endüstriyel Kontrol ve Elemanları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-305
Sosyal Güvenlik
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-307
Taşıma ve Depolama
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-309
Özel Tesisat Tekniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-311
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-313
Teknik Çizim ve Anlatım
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-315
Temel Bilgi Teknolojileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
SVG-204
İlk Yardım II
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-206
İş ve İşçi Sağlığı
Zorunlu 3 4 Yazdır
SVG-302
Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-304
Hasar Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-306
Acil Durum Risk Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-308
İş Hijyeni
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-310
İşletme Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-312
Etiketleme ve İşaretleme
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-314
Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-316
Bilgisayarlı Kontrol
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-318
Otomatik Kontrol
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-320
Bilgisayarlı Tasarım
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam91,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
ORN-803
Ormanlarımız ve Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi AHMET KARAHAN  
e-mail : ahmetkarahan@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 3512900 / 140  
Fax : 0 246 3512901  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. MEHMET CENGİZ  
e-mail : mehmetcengiz@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 3512900 / 140  
Fax : 0 246 3512901  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu 32950- Sütçüler-Isparta e-mail : smyo@sdu.edu.tr Santral : 0(246) 351 29 00 Faks : 0(246) 351 29 01  
Genel Bilgi : İşyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sağlayacaktır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, iş yeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, iş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim, felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmelerini yapabilen, çevre güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim bilgisi ile donanmış, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, mesleğinin gerektirdiği ön lisan bilgisine sahip hale gelecektir.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiyede yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Aday öğrenciler lise diploması ile YGS ve LYS merkezi sınavlardan aldıkları puanla ÖSYM tarafaından yerleştirilir. Lise Diploması ve ÖSYM Belgesi  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I,II) 2. Türk Dili (I,II) 3. Yabancı Dil (I,II) 4. Matematik (I,II)  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1 Kendi konularında yeterli altyapıya, bilgilere sahip olma;bu bilgileri karşılarına çıkan problemlerin çözümünde etkin kullanabilme becerisi, 2 Bulundukları işyerlerindeki sistemi analiz edip,gerektiğinde değişikliğe gitme,modern yöntemlerle yeni sistem tasarlama becerisi, 3 Karşılaştığı problemleri tanımlama,çözme yöntemlerini iş arkadaşları ile diyalogla çözme becerisi; bunu yaparkende sahip olduğu bilgileri modern yöntemlerle sentezleyerek karşılaştığı sorunları çözebilme, 4 Kendi konularıyla ilgili teorik,teknik,uygulamalı, hukuki,ilkyardım bilgilerine sahip olup,yeni bilgileri öğrenerek çağın gereklerine uyum sağlama becerisi 5 Problemlerin çözümünde, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi, 6 Hayatları boyunca sürekli eğitime, araştırma, geliştirme ve yenilenme becerisine sahip, 7 Endüstriyel alanda işçi sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulayabilme becerisine,gerektiğinde ilkyardım yapabilme bilgisine sahip olma 8 İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut ve güncel durumları uygulayabilme yeteneğine sahip olma 9 Çalıştığı ortamda kanunun gerektirdiği yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma 10 İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda genel bakışı yakalamış ve çalışma durumunu buna göre ayarlama becerisinin geliştirilmiş olması  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programdan mezun olanlar fakültelerinin; -Acil Yardım ve Afet Yönetimi, -Sağlık Yönetimi, -Sosyal Hizmet, bölümüne dikey geçiş sınavıyla geçebilmektedir  
Programın Amaçları : Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun ihtiyacı olan " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir. Ülkemizdeki işyerlerinde oluşabilecek kaza ve hastalıkların önlenmesi veya azaltılabilmesini sağlamaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. %40 vize, %60 final.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde , uygulamalar, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Kurum Stajı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0