Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
INT-3101
Mekanik ve Statik
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
INT-3103
Yapı Malzemeleri
Zorunlu 3 6 Yazdır
INT-3107
Yapı Teknolojisi
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
INT-3109
Yapı Tesisatları
Zorunlu 2 3 Yazdır
INT-3111
Bina Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
INT-3113
Bilgisayarda Çizim
Zorunlu 2,5 6 Yazdır
MAT-3001
Matematik I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
INT-3102
Mukavemet
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
INT-3104
Yapı Statiği
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
INT-3106
Beton Teknolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
INT-3108
Arazi Ölçmeleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
INT-3112
Bilgisayar Destekli Yapı Detay Çizimi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MAT-3002
Matematik II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
INT-3154
Depreme Dayanıklı Yapılar
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3156
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3158
Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
INT-3201
Çelik Yapılar
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
INT-3203
Betonarme
Zorunlu 3 4 Yazdır
INT-3205
Zemin Mekaniği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
INT-3207
Sistem Analizi ve Tasarımı
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
INT-3209
Metraj ve Keşif İşleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
INT-3255
Yol Bilgisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3263
Yapılarda Enerji Tasarrufu ve İzolasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3269
Yapılarda Onarım ve Güçlendirme
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3010
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 15 15 Yazdır
MYO-3011
Kurum Stajı
Zorunlu 0 5 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0032,00
Toplam93,50122,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Senirkent Meslek Yüksekokulu
BPR-815
Açık Kaynak İşletim Sistemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKL-803
İş Güvenliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
MKN-804
Makine Elemanları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-802
Hasta-Hekim İlişkisi ve İletişimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. YUSUF ÖZTÜRK  
e-mail : yusufozturk@isparta.edu.tr  
Telefon : 0.246.5112739-1417  
Fax : 0.246.5112744  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Ahmet PEHLİVAN  
e-mail : ahmetpehlivan@isparta.edu.tr  
Telefon : 0.246.5112739-1419  
Fax : 0.246.5112744  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Senirkent /Isparta  
Genel Bilgi : Programın amacı, çalışma alanında teknisyen ve mühendis arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye mühendisten daha fazla uygulama becerisine ve inşaat konusunda genel bilgilere sahip inşaat teknikeri ünvanına sahip teknik eleman yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : İnşaat Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : -Atatürk ilke ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olmak -Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek -İnşaat alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumları izleyerek değerlendirmek ve gerekli önlemleri alabilmek -Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra inşaat alanı ile ilgili programları kullanabilmek -Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup, takım çalışması yapabilmek -Yeterli olabilecek teknik yabancı dil bilgisine sahip olmak -İş güvenliği, çevre koruma, sosyal sorumluluklar ve etik değerler hakkında bilgi sahibi olmak.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bölümümüzde öğreten merkezli eğitimden öğrenen merkezli eğitime geçilmiş, bağımsız hareket edebilen, eleştirel düşünebilen, uygulama becerisine sahip, öz değerlendirme yapabilen ve kendi öğrenme süreci üzerinde etkili olabilen bireylerin yetiştirilmesine önem verilmektedir. Örgün önceki öğrenmenin tanınmasına ilişkin kurallar ve düzenlemeler iyi tanımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan kurumlar arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu öğrencilerin alacakları dersler mezun oldukları programda tamamladıkları dersler esas alınarak ilgili bölüm tarafından belirlenir. Üniversitemizde İngilizce Dili ve Bilgisayar Becerileri dersleri için her yılın başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Bu derslere ilişkin yeterlilikleri kendi başına veya başka yollarla tamamlayan ve belirtilen öğrenme çıktılarını elde ettiğine inanan öğrencilere muafiyet sınavına girme hakkı verilir. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler müfredattaki ilgili dersten muaf tutulur.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Mezunlarımız eğitimleri sırasında edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde geniş bir sektör yelpazesi içinde yüksek sorumluluk isteyen görevler üstlenmektedirler. Bölümümüz inşaat sektörünün gereksinmelerine uygun yaratıcı, yenilikçi ve üretken kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programımızdan bilgi donanımını tamamlayan öğrenci ilgili alandaki gereksinime katkıda bulunmak üzere mezun olur.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımızın önemli bir kısmı kamu ve özel sektörde, mühendislik ve mimarlık ofislerinde, şantiyelerde ve inşaat firmalarında çeşitli pozisyonlarda çalışmaktadır. Ayrıca mezunlarımızın bir kısmı dikey geçiş sınavıyla inşaat mühendisliği bölümüne geçiş yapmaktadır. Buradan mezun olan öğrencilerimiz inşaat mühendisi olarak kariyerlerine devam etmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : İnşaat dalında ön lisans diplomasını alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler.  
Programın Amaçları : İnşaat Teknolojisi Programının amacı: Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde çalışacak, her türlü yapı hakkında temel teknik donanıma sahip, işçi sağlığı ve güvenliği konularında bilgili, inşaat projelerini okuyup uygulayabilen, gerektiğinde proje tasarlayıp çizebilen, mimari ve betonarme paket programlarını kullanabilen, yapı malzemelerini bilen, Zemin mekaniği ve topoğrafya konularında bilgili, mevcut bir yapının tahmin, ölçüm ve maliyetlendirmesini yapabilen, saha organizasyonunu sağlayan, onarım, güçlendirme ve inşaat konularında temel bilgiye sahip teknik ara elemanlar yetiştirir. Depreme dayanıklı yapıların gerekli tüm teknik kontrollerini gerçekleştirebilmektedir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir dersin başarı notu Bağıl Değerlendirme Yöntemi kullanılarak bulunur. Bu yönteme göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarı yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır.100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak harfli sistem veya 4'lük sisteme uyarlanır..  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı Öğrenme merkezli, görsel sunum destekli anlatım yöntemi uygulanır. Derslerin birçoğu laboratuarda veya arazide uygulamalarla desteklenir.