Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Senirkent Meslek Yüksekokulu
BTT-803
Bilgisayar Bakım ve Onarımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ELK-801
Elektrik Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
INT-802
Yapı İnceleme Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Erdal EKE  
e-mail : erdaleke@sdu.edu.tr  
Telefon : 02465112739-1419  
Fax : 02465112744  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Ayşalı KARA  
e-mail : yagmurlu@sdu.edu.tr  
Telefon : 02465112739  
Fax : 02465112744  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu Senirkent/Isparta  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavı’ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Pazarlama Programı; iki yıllık olup, pazarlamanın kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim Türkçedir.  
Edinilen Ünvan : Pazarlama Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Marketing programme has a duration of 2-year has been designed to provide the fundamentals of contemporary Marketing . A distinctive feature of the Department is to offer all of the courses in Marketing Curriculum in Turkish. S tudents must attend classes, practices and examinations. Students' attendance is followed by the Instructor concerned. For almost all required and technical elective courses there are written examinations, in which most cases student must solve selected problems by calculation The midterm examinations are compacted and given in the ninth week of the semester. One midterm examination is given during each semester. Dates of midterm examinations are announced by the Department before 2 weeks of the midterms.In addition to midterm examinations and other work students are required to take a final examination . Final examinations are held at the appropriate place and hour as decided and announced by the Department. Students are given a make up examination for any examination which they have not attended if it is accepted by the Vocational School Administrative. Comittee that there exist genuine and valid reasons for this. Courses which do not require midterm and/or finalexaminations are determined by the course teacher. Under these circumstances, the semester grade is given by evaluating the work done throughout the semester. In the nontechnical optional c ourses, students and lecturer arrange the method of evaluation. The student's success in these courses is awarded by "successful" in the transcript of records. Students spend totally four weeks in a company for their summer training at the end of the 4th semester.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : The rules and regulations for recognition of formal prior learning are well defined. Transfer can be made among the institutions of which equivalency is recognized by Higher Education Council. The courses to be taken by these students are determined by the relevant department ,on the basis of courses they have completed in the programs from which they have graduated. Recognition of prior non-formal and in-formal learning is at the beginning stage in Turkish Higher Education Institutions. Suleyman University and hence of the Marketing Department is not an exception to this. However, exams of exemptiona re organised at the start of each year at the University for the courses of English Language and Computer Skills. The students who have completed the proficiencies for these courses on his/her own or through other means,and believe that they have achieved the learning outcomes specified are given the right to take the exemption exam. The students who achieve a passing grade from these exams are held exempt from the related course in the curriculum.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen yeni pazarlama tekniklerini tanıyan ve anlayabilen Reklam, markalaşma ve kişisel satış konularında bilgi sahibi olan ve bu konulardaki uygulamalara katkıda bulunabilen İşletme için önemli bir varlık olan tüketiciyi tanıyan ve tanıma için gerekli sosyal, psikolojik etkileri inceleyerek pazarı yakından izleyebilme konusunda katkı sağlayabilen Alanında yeterli olabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip üretilmiş olan mal ve hizmeti tüketicinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sunmak için gerekli olan kültürel, hukuksal, finansal, yönetsel ve halkla ilişkiler konularında bilgi sahibi Firma sahibi, yöneticiler ve çalışanlar ile iletişim kurabilen ve gerektiğinde pratik çözümler sunabilen Muhasebe sistemi hakkında bilgi sahibi olan ve bu bilgilerini kullanarak firma içinde ön muhasebe sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesine katkıda bulunabilen Ticari işletmelerin ilgili oldukları mevzuat hakkında bilgi sahibi olan Temel ekonomi kavramlarına hâkim Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen, etkin iletişim becerilerine sahip Olan meslek elemanı yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : The graduates of the Pre-license programme in Marketing Department have opportunities of employment in a variety of state and private funded companies. The main state companies w ere they can work are computer and related departments of academic instutions as academic staff and governmental bodies and enterprises as technician.Marketing graduates holding Pre-License Degree play a key role in industries. .Marketing graduates can work in as a salesperson, sales representative and sales supervisor in companies or customer representative in public relations and advertisement agencies.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Pazarlama dalında ön lisans diplomasını alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler.  
Programın Amaçları : İşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulabilmesi için, gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirebilecek, değişen pazar şartlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemiz işletmelerinin pazarlama ve satış uygulamalarında ihtiyaç duydukları meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları