Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BAS-113
Genel Muhasebe
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
DIT-101
İşletme
Zorunlu 3 3 Yazdır
DIT-105
Temel Hukuk
Zorunlu 3 3 Yazdır
DIT-107
Mikro Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
DIT-109
Dış Ticaret İşlemleri-I
Zorunlu 3 5 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-173
Kalkülüse Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
DIT-102
Dış Ticaret İşlemleri-II
Zorunlu 3 5 Yazdır
DIT-104
Makro Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
DIT-106
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
DIT-108
Gümrük İşlemleri
Zorunlu 3 6 Yazdır
DIT-217
Serbest Bölgeler
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-116
Ticaret Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
DIT-201
Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
DIT-203
Uluslaraarası İktisat-I
Zorunlu 2 2 Yazdır
DIT-205
Uluslararası Pazarlama
Zorunlu 2 3 Yazdır
DIT-207
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
DIT-209
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-211
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-213
Uluslararası Taşımacılık ve Sigortacılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-215
Mesleki Yabancı Dil
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-219
İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-221
Tedarik Zinciri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-223
Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-225
Küreselleşme
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-211
Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
DIT-204
Dış Ticaret Paket Programlar
Zorunlu 4 4 Yazdır
DIT-222
Uluslararası İktisat-II
Zorunlu 2 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
DIT-206
Uluslararası Finansman
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-208
Lojistik
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-210
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-212
Kalite Güvence Standartlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-214
Dış İşlemlerde Teşvikler
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-216
Dış Ticarette Standardizasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-218
Dış Ticaret Belge ve Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-220
Güncel Dış Ticaret Sorunları
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-214
E-Ticaret
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam93,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Senirkent Meslek Yüksekokulu
BTT-803
Bilgisayar Bakım ve Onarımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ELK-801
Elektrik Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
INT-802
Yapı İnceleme Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Erdal EKE  
e-mail : erdaleke@sdu.edu.tr  
Telefon : 02465112739-1419  
Fax : 02465112744  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi NURCAN YAĞMURLU  
e-mail : aysakara@sdu.edu.tr  
Telefon : 02465112739  
Fax : 02465112744  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu Senirkent/Isparta  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavı’ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Dış ticaret Programı; iki yıllık olup, dış ticaretin kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim Türkçedir.  
Edinilen Ünvan : Dış Ticaret Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Foreign trade programme has a duration of 2-year has been designed to provide the fundamentals of contemporary Foreign trade. A distinctive feature of the Department is to offer all of the courses in Forign Trade Curriculum in Turkish. S tudents must attend classes, practices and examinations. Students' attendance is followed by the Instructor concerned. For almost all required and technical elective courses there are written examinations, in which most cases student must solve selected problems by calculation The midterm examinations are compacted and given in the ninth week of the semester. One midterm examination is given during each semester. Dates of midterm examinations are announced by the Department before 2 weeks of the midterms.In addition to midterm examinations and other work students are required to take a final examination . Final examinations are held at the appropriate place and hour as decided and announced by the Department. Students are given a make up examination for any examination which they have not attended if it is accepted by the Vocational School Administrative. Comittee that there exist genuine and valid reasons for this. Courses which do not require midterm and/or finalexaminations are determined by the course teacher. Under these circumstances, the semester grade is given by evaluating the work done throughout the semester. In the nontechnical optional c ourses, students and lecturer arrange the method of evaluation. The student's success in these courses is awarded by "successful" in the transcript of records. Students spend totally four weeks in a company for their summer training at the end of the 4th semester.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : The rules and regulations for recognition of formal prior learning are well defined. Transfer can be made among the institutions of which equivalency is recognized by Higher Education Council. The courses to be taken by these students are determined by the relevant department ,on the basis of courses they have completed in the programs from which they have graduated. Recognition of prior non-formal and in-formal learning is at the beginning stage in Turkish Higher Education Institutions. Suleyman University and hence of the Foreign Trade Department is not an exception to this. However, exams of exemptiona re organised at the start of each year at the University for the courses of English Language and Computer Skills. The students who have completed the proficiencies for these courses on his/her own or through other means,and believe that they have achieved the learning outcomes specified are given the right to take the exemption exam. The students who achieve a passing grade from these exams are held exempt from the related course in the curriculum.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : •Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili, •İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip, •Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen, •İyi düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip, •İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, •Ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik olguları ve değişiklikleri anlayıp, yorumlayabilen, •Dış Ticaret işlemlerinde kullanılan dokümanları tanıyan ve düzenleyebilen, •Dış ticaret işlemlerinde ödeme sistemleri ve kambiyo yükümlülüklerine hakim olan, •Dış ticaret işlemlerinde yer alan tarafların hak ve sorumluluklarını hukuki ve ticari anlamda bilen, •Gümrük işlemlerini takip edebilen ve uygulayabilen •Dış ticarette teşvikler mevzuatına hakim ve mevzuat değişikliklerini takip edip, yorumlayabilen, •Dış ticaret işlemlerinin finansman,muhasebe ve vergilendirme süreçlerini uygulayabilen, •Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün temel işleyişini bilip, operasyonlar yapabilen, •Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : The graduates of the Pre-license programme in Foreign Trade Department have opportunities of employment in a variety of state and private funded companies. The main state companies were they can work are foreign trade and related departments of academic instutions as academic staff and governmental bodies and enterprises as pre-licese graduate Foreign Trade holding Pre-License Degree play a key role in industries. Foreign trade graduates can work in foreign trade companies, customs, marketing and sales ,as technical or managerial personnel.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Dış ticaret dalında ön lisans diplomasını alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler.  
Programın Amaçları : Küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği yoğun rekabet ortamında, varolan veya potansiyel dış pazarlara yönelen ülkemiz firmalarının dış ticaret hamlesine katkıda bulanabilecek, global düşünüp yerel uygulayabilecek, dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış, çok uluslu ortamlarda faaliyet gösterebilecek dış ticaret uzmanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4 5 4 3 2 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0
İletişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kalite Yönetimi 2 2 2 4 2 1 4 1 4 4 0 0 0 0 0