Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
LOJ-3101
Lojistik ilkeleri
Zorunlu 3 6 Yazdır
LOJ-3103
Lojistik Uygulamaları
Zorunlu 3 5 Yazdır
LOJ-3105
Lojistikte Dış Ticaret İşlemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
LOJ-3107
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
LOJ-3109
Temel Hukuk
Zorunlu 3 3 Yazdır
LOJ-3111
Finansal Muhasebe
Zorunlu 3 4 Yazdır
LOJ-3113
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-3000
Genel Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
LOJ-3102
Depolama ve Stok Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
LOJ-3104
Tedarik Zinciri Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
LOJ-3106
Terminal İşlemleri ve Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
LOJ-3108
Ulaştırma Sistemleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
LOJ-3110
Lojistik Planlama ve Modelleme
Zorunlu 2 2 Yazdır
LOJ-3112
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
LOJ-3114
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
LOJ-3116
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
LOJ-3154
Mesleki İngilizce I
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-3158
Türkiye Ekonomisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
LOJ-3201
Uluslararası Lojistik ve Sigortacılık
Zorunlu 3 5 Yazdır
LOJ-3203
Gümrük İşlemleri ve Serbest Bölgeler
Zorunlu 3 4 Yazdır
LOJ-3205
Ticaret Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
LOJ-3207
Sosyal ve İnovatif Girişimcilik
Zorunlu 3 4 Yazdır
LOJ-3209
Araştırma Yöntemleri ve Seminer
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
LOJ-3253
Uluslararası Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-3255
E-Ticaret
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3020
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 20 20 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0032,00
Toplam105,50122,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Senirkent Meslek Yüksekokulu
BPR-815
Açık Kaynak İşletim Sistemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKL-803
İş Güvenliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
MKN-804
Makine Elemanları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-802
Hasta-Hekim İlişkisi ve İletişimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi OĞUZHAN YÜKSEL  
e-mail : oguzhanyuksel@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465112739  
Fax : 02465112744  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. BAYRAM BAYRAKCI  
e-mail : bayrambayrakci@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465112739-1418  
Fax : 02465112744  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu Senirkent/Isparta  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavı’ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Lojistik Programı; iki yıllık olup, lojistiğin kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim Türkçedir.  
Edinilen Ünvan : Lojistik Ara Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Logistics programme has a duration of 2-year has been designed to provide the fundamentals of contemporary Logistics . A distinctive feature of the Department is to offer all of the courses in logistics Curriculum in Turkish. S tudents must attend classes, practices and examinations. Students' attendance is followed by the Instructor concerned. For almost all required and technical elective courses there are written examinations, in which most cases student must solve selected problems by calculation The midterm examinations are compacted and given in the ninth week of the semester. One midterm examination is given during each semester. Dates of midterm examinations are announced by the Department before 2 weeks of the midterms.In addition to midterm examinations and other work students are required to take a final examination . Final examinations are held at the appropriate place and hour as decided and announced by the Department. Students are given a make up examination for any examination which they have not attended if it is accepted by the Vocational School Administrative. Comittee that there exist genuine and valid reasons for this. Courses which do not require midterm and/or finalexaminations are determined by the course teacher. Under these circumstances, the semester grade is given by evaluating the work done throughout the semester. In the nontechnical optional c ourses, students and lecturer arrange the method of evaluation. The student's success in these courses is awarded by "successful" in the transcript of records. Students spend totally four weeks in a company for their summer training at the end of the 4th semester.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay Geçiş: Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılacak yatay geçiş ve intibak işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve 21/09/2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yönetmeliğe eklenen maddeler ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Dikey Geçiş: Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına dikey geçiş işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve bu yönetmelikte yapılan değişiklikler ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Ders Muafiyetleri ve İntibak: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Üniversitenin bir programına kayıt yaptırdıkları takdirde daha önce devam ettikleri aynı düzeydeki yükseköğretim programında başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirler. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve öğrencinin intibakı yapılır. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz. Bu derslerin kredileri mezuniyet kredisine katılır ancak ağırlıklı not ortalaması hesabına katılmaz.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Üretim konusunda ve fabrika içi mamul-yarı mamul taşımasında temel bilgilere sahip, Stok kontrol ve taşımacılık alanındaki güncel yazılımları kullanabilen, Modern imalat teknolojilerinde bilgi sahibi olan, iş etüdü ve iş ölçümü yapabilen, uluslararası taşımacılık terimlerini, özelliklerini bilen, yazışmalarını yapabilen, temel bilgi teknolojilerini iyi kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Lojistik Bölümü ön lisans programının mezunları, çeşitli devlet ve özel kuruluşlarında iş bulma şansına sahiptir. Çalışabilecekleri ana devlet şirketleri lojistik ve akademik kurumların akademik kadrosu, devlet kurumları ve teknisyenler olarak teşebbüs bölümleridir. Ön Lisans Derecesine sahip Lojistik mezunları sektörlerde kilit rol oynamaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lojistik dalında ön lisans diplomasını alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler.  
Programın Amaçları : Bu programın amacı, Öğrencilere üretim sistemleri, fabrika içindeki imalat yöntemleri ve fabrika tasarımı ve insan ve malzeme taşımacılığı ile ilgili genel bilgiler vererek Ulusal ve Uluslar arası taşımacılıkta pratiğe dayalı ara eleman olarak yetişmelerini sağlamaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı