Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-605
Genel Kimya
Zorunlu 2 3 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SRP-101
Şarap Bilimine Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
SRP-103
Şarap Endüstrisinde Kullanılan Alet ve Ekipmanlar
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SRP-105
Çevre ve Tarım Ekolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SRP-107
Gıda Muhafaza Yöntemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
SRP-111
Laboratuar Tekniği
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-235
Girişimcilik
Zorunlu 3 3 Yazdır
SRP-102
Fermantasyon Teknolojileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
SRP-104
Şarap Üretimi Teknolojileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
SRP-106
Bağcılık ve Bağcılıkta Standardizasyon
Zorunlu 2 3 Yazdır
SRP-108
Temel Mikrobiyoloji
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SRP-110
Şarap ve Şıra Analiz Yöntemleri
Zorunlu 2 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
SRP-201
Şarap Türleri ve Degüstasyon I
Zorunlu 3 3 Yazdır
SRP-203
Dünya Şarapçılığı
Zorunlu 3 3 Yazdır
SRP-207
Alkollü İçkiler Teknolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SRP-209
Uygulamalı Şarap Üretim Teknikleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
SRP-221
Şarap Mikrobiyolojisi ve Laboratuarı
Zorunlu 1,5 3 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
GIT-108
Gıda Katkı Maddeleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SRP-205
Gıda İşletmeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
SRP-211
Toprak Bilgisi ve Gübreleme
Seçmeli 2 3 Yazdır
SRP-213
Şarap Kimyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
SRP-215
Meyve Şarapçılığı ve Üretimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SRP-217
Şarapçılıkta Şişeleme ve Olgunlaşma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SRP-219
Kalite Yönetim Sistemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SRP-223
Gıda Ambalajlama Teknolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
SRP-202
Şarap Kalite Kontrolü ve Mevzuatı
Zorunlu 3 3 Yazdır
SRP-222
Gıda Analiz Laboratuarı
Zorunlu 3 4 Yazdır
GIT-215
Beslenme İlkeleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
GIT-217
Yönlendirilmiş Çalışma
Seçmeli 3 3 Yazdır
SRP-206
Organik Tarım ve Bitkisel Üretim
Seçmeli 3 3 Yazdır
SRP-208
Şarap Türleri ve Degüstasyon II
Seçmeli 3 3 Yazdır
SRP-210
Asma Üretimi ve Fizyolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SRP-212
Satış Teknikleri ve Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
SRP-214
Proje Tekniği
Seçmeli 3 3 Yazdır
SRP-216
Şarap Atıkları Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SRP-218
Enstrümantal Analiz
Seçmeli 3 3 Yazdır
SRP-220
İşletme Hijyeni ve Sanitasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam87,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
ASC-802
Ziyafet ve İkram Hizmetleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
BYA-801
Etkili ve Güzel Konuşma
Seçmeli 2 3 Yazdır
GDA-801
Yöresel ve Fonksiyonel Gıdalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-808
Kariyer Planlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
PSB-801
Ekoturizm
Seçmeli 2 3 Yazdır
TRM-801
Turizme Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Azim ŞİMŞEK  
e-mail : azimsimsek@sdu.edu.tr  
Telefon : 0-246-311 66 61  
Fax : 0-246-311 63 94  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail : azimsimsek@sdu.edu.tr  
Telefon : 0-246-311 66 61  
Fax : 0-246-311 63 94  
Adres : Eğirdir Meslek Yüksekokulu-Yazla Mah. Eski Hükümet Binası Eğirdir-Isparta-TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Gıda İşleme bölümüne bağlı olarak eğitim veren Şarap Üretim Teknolojisi Programı, öğrencilere, bağcılıkta standardizasyon, asma üretimi, şarap üretimi ve fermantasyon teknolojileri, meyve şarapçılığı, şarap kimyası, genel laboratuar bilgileri ve şarap kalite kontrolü, mikrobiyolojik analizler, fabrika hijyeni ve sanitasyon, şarap üretimi ile ilgili mevcut gıda mevzuatları, dünya şarapçılığı, gıda bilimi ve teknolojisi, gıda ambalajlama ve muhafaza yöntemleri gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler vererek, şarap üretimi konusunda piyasanın ihtiyaç duyduğu teknik elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunur.  
Edinilen Ünvan : Gıda Teknikeri, Şarap Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Aday öğrenciler lise diploması ile YGS ve LYS merkezi sınavlardan aldıkları puanla ÖSYM tarafından yerleştirilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bu programı bitiren mezunlar ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavda başarılı oldukları taktirde ilgili alanlardaki bir lisans programına devam edebilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programın temel hedefi, mezunların şarap üretim tesislerinin laboratuar, üretim hattı ve kalite kontrol birimlerinde görev alabilmelerine katkıda bulunmaktır. Programı bitiren öğrenciler, önlisans diploması ile şarap üretim tesislerinde gıda teknikeri olarak istihdam edilebilir, bağ tesislerinde, küçük şarap işletmelerinde üst kademede teknik eleman olarak çalışabilir, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlarında görev alabilirler, kendi alanlarında özel işletmeler kurabilirler.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Şarap Üretim Tesisi  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Ziraat Mühendisliği Gıda Mühendisliği  
Programın Amaçları : Programın amacı, kamu ve özel sektör şarap üretim tesislerinde çalışabilecek şarap teknolojisi ve fermente gıdalar konusunda teorik ve pratik bilgiye sahip teknikerler yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. %40 vize, %60 final  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : (Tam zamanlı) 1. Teorik anlatıma dayalı yöntem 2. Görsel ve uygulamalı yöntem 3. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, uygulamalar, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları