Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
CBS-103
Temel Coğrafya
Zorunlu 3 3 Yazdır
CBS-107
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
CBS-109
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
CBS-113
Tapu ve Kadastro Bilgisi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
CBS-115
Mesleki Bilgisayar-I
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-173
Kalkülüse Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
CBS-124
Mesleki Bilgisayar-II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
CBS-126
Veri Üretim Teknikleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
CBS-108
Meslek Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-110
CBS'de Koordinat Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-112
İşlem Tabloları
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-114
CBS için Temel İstatistik
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-116
Arazi Yönetimi I
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-118
Mesleki İngilizce
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-120
Konum Belirleme Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-122
CBS için Fiziki ve Beşeri Coğrafya
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
CBS-201
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
CBS-203
Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
CBS-205
CBS'de Proje Tasarımı ve Yönetimi I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
CBS-207
Uzaktan Algılama
Zorunlu 3 4 Yazdır
CBS-209
CBS'de Analiz ve Yorumlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-211
Kamu Kurumlarında CBS
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-213
Kentsel Teknik Altyapı
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-215
Çevre Düzeni Planı Uygulamalarında CBS
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-217
Harita Okuma ve GPS Kullanımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-219
Arazi Yönetimi II
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-221
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-223
Web Tabanlı CBS
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
CBS-202
CBS'de Proje Tasarımı ve Yönetimi II
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
CBS-204
Kent Bilgi Sistemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
CBS-206
Mekansal Analizler
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
CBS-218
3 Boyutlu Harita Modelleme
Zorunlu 2 4 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
CBS-210
Fotogrametri
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-212
Tarımsal Uygulamalarda CBS
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-214
Sistem Analizi ve Tasarımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
CBS-216
Mobil CBS Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam91,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
HIT-811
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı :  
e-mail : saditulu@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465312622  
Fax : 0246 531 2747  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : yaseminbeskardes@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465312622  
Fax : 0246 531 2747  
Adres : -Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Zincirli Mevkii 32650 Uluborlu/ISPARTA  
Genel Bilgi : Coğrafi Bilgi Sistemleri; her türlü coğrafi referanslı verinin ve bilginin etkin olarak elde edilmesi, depolanması, güncellenmesi, kullanılması, analizi, işlenmesi ve yönetimi için bilgisayar donanımı, yazılımı, personel ve yöntemlerin organize olarak bir araya toplanmasından oluşmuş sistemdir. Coğrafi Bilgi Sistemleri konuları 2000’li yıllara kadar dünyada ve ülkemizde Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Orman ve Ziraat Fakülteleri, Bilgisayar Mühendisliği, Coğrafya gibi pek çok lisans programında projeler kapsamında ya da ders olarak öğretilmekteydi. Ancak giderek artan talep nedeniyle özellikle veri üretimi konusunda çalışabilecek ara elemanların yokluğu önemli ölçüde hissedilmeye başlanmıştır. Günümüzde yapılan çalışmaların büyük kısmının veri yönetimi ve mekânsal veriye gereksinim duyması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de coğrafi bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemlerinin önemini ortaya çıkarmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri programı, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyumlu, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilecek, iş dünyasının istekleri doğrultusunda; problem çözebilen, iletişim becerisine sahip, liderlik yapabilecek, bilgi ve beceri sahibi çağdaş düşünce yapısındaki teknik ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
Edinilen Ünvan : Coğrafi Bilgi Sistemi operatörü veya tekniker  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : -Lise diploması. Merkezi olarak yapılan OSYM sınavından başarılı olarak yerleştirilmek.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : ÖSYM'nin liseden üniversiteye geçiş için yaptığı merkezi sınavda yeterli puanı almak.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Coğrafi Bilgi Sistemleri programı, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyumlu, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilecek, iş dünyasının istekleri doğrultusunda; problem çözebilen, iletişim becerisine sahip, liderlik yapabilecek, bilgi ve beceri sahibi çağdaş düşünce yapısındaki teknik ara eleman yetiştirmeyi hedefler.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : TUCBS projesi kapsamında kamu kurumlarında özellikle yerel yönetimlerde CBS alanında yetişmiş deneyimli elemanlara ihtiyaç giderek artmaktadır. Okulumuzda verdiğimiz uygulama ağırlıklı eğitimler ile öğrencilerimiz yeterli deneyim sahibi olmaktadır. Karayolları, DSİ gibi kamu kurumlarının coğrafi bilgi sistemlerine entegre edilmiş projeleri kabul etmesi bu konuda yetişmiş elemen ihtiyacını artıran önemli etkenlerden biridir. Öğrencilerimiz bölümde aldıkları eğitim-öğretim ile daha mezun olmadan kamu ve özel şirketlerde kolayca işe yerleşebilmektedir. Çoğu öğrencimiz staj yaptıkları kurumlarda (belediyeler, DSİ, Üniversitelerin CBS ve uzaktan algılama birimleri, doğal afetler vb.) ara eleman olarak istihdam edilmektedir. İki ve üç boyutlu arazi modellemeleri, kent bilgi sistemleri, çevresel bilgi sistemleri, karar analizleri, doğal afet yönetimi, tapu-kadastro faaliyetleri, konumsal veri tabanları oluşturulması ve yönetimi, konumsal istatistik çalışmaları gibi pek çok konuda veri toplanması, veri üretimi, analiz ve güncelleme işlemleri için coğrafi bilgi teknolojilerine hâkim kalifiye eleman ihtiyacının her geçen gün arttığı açıktır. Yakın bölgelerdeki (Antalya, Denizli, Konya, Afyonkarahisar vb) gerek özel gerek resmî kuruluşlarda veri üretimi konusunda çalışabilecek ara elemanların yokluğu önemli ölçüde hissedilmeye başlanmıştır. Resmî kurumlar ve özel şirketler bünyesinde, kurumun ihtiyacına göre kullanılan coğrafi bilgi sistemleri programlarını etkin kullanabilecek, uyumlu, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilecek, iş dünyasının istekleri doğrultusunda; problem çözebilen, iletişim becerisine sahip, liderlik yapabilecek, bilgi ve beceri sahibi çağdaş düşünce yapısında teknik elemanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri programından mezun olan öğrencilerimiz; Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Devlet Su İşleri, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlükleri gibi resmî kurumlar ile sağlık, alt yapı, arkeoloji, savunma, orman, elektrik, tarım, havacılık, meteoroloji, jeoloji, yeraltı suyu, barajlar ve göletler, yağmurlama ve damla sulama, petrol, maden gibi birçok sektörde görev alma imkânına sahiptirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -• Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği • Bilgisayar-Enformatik • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri • Geomatik Mühendisliği • Şehir ve Bölge Planlama • Jeoloji Mühendisliği • Harita Mühendisliği  
Programın Amaçları : Coğrafi Bilgi Sistemleri programı, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyumlu, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilecek, iş dünyasının istekleri doğrultusunda; problem çözebilen, iletişim becerisine sahip, liderlik yapabilecek, bilgi ve beceri sahibi çağdaş düşünce yapısındaki teknik ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. %40 vize, %60 final.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Temel Coğrafya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme Bilgisi 2 2 3 3 4 4 3 4 3 5 5 4 3 3 3
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veri Üretim Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CBS'de Koordinat Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CBS için Temel İstatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CBS için Fiziki ve Beşeri Coğrafya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Kurumlarında CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CBS'de Analiz ve Yorumlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Teknik Altyapı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Düzeni Planı Uygulamalarında CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzaktan Algılama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Boyutlu Harita Modelleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent Bilgi Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mekansal Analizler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CBS'de Proje Tasarımı ve Yönetimi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistem Analizi ve Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotogrametri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0