Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BTT-107
Temel Elektrik ve Elektronik
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
BTT-111
Programlama Temelleri
Zorunlu 4,5 6 Yazdır
BTT-113
Bilgisayar Donanımı
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
BTT-115
Ofis Yazılımları
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-173
Kalkülüse Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BTT-112
Ağ Temelleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
BTT-114
Sayısal Elektronik
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
BTT-118
Web Tasarımı
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BTT-120
İleri Programlama
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
BTT-122
Yapay Zeka
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
BTT-205
Sensörler
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTT-221
Sunucu İşletim Sistemi
Zorunlu 3,5 6 Yazdır
BTT-225
Mezuniyet Projesi I
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTT-227
Yönlendiriciler
Zorunlu 2 3 Yazdır
BPR-215
Veri Yapıları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BPR-231
Oyun Programlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
BPR-233
Yapay Zeka
Seçmeli 3 3 Yazdır
BTT-209
Sistem İyileştirme
Seçmeli 3 3 Yazdır
BTT-211
Geniş Alan Ağları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BTT-213
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BTT-215
Veri Tabanı ve Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BTT-231
Kablolama
Seçmeli 3 3 Yazdır
IAT-207
TCP/IP Temelleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
IAT-209
Java Programlama I
Seçmeli 3 3 Yazdır
IAT-213
Ağ Yönetimi I
Seçmeli 3 3 Yazdır
IAT-215
Bilişim Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
BTT-202
Mikrodenetleyiciler
Zorunlu 3 3 Yazdır
BTT-206
Yeni Endüstri Teknolojileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
BTT-228
Mezuniyet Projesi II
Zorunlu 2 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
BPR-213
Web Projesi Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BPR-214
Mesleki Yabancı Dil
Seçmeli 3 3 Yazdır
BPR-230
Gelişme Kartı Programlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
BPR-234
Grafik Tasarım
Seçmeli 3 3 Yazdır
BTT-210
Kablosuz Ağlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
BTT-212
Açık Kaynak İşletim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BTT-214
Bilgisayar Destekli Tasarım
Seçmeli 3 3 Yazdır
BTT-216
Meslek Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
BTT-222
Mobil Programlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
IAT-208
Sunucu Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
IAT-210
Java Programlama II
Seçmeli 3 3 Yazdır
IAT-214
Ağ Yönetimi II
Seçmeli 3 3 Yazdır
IAT-218
Yönetim Bilişim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
IAT-220
İnternet Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Toplam90,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
HIT-811
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Osman TUGAY  
e-mail : kiyaskayaalp@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465312622  
Fax : 02465312747  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Burhan DUMAN  
e-mail : burhanduman@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465312622/133  
Fax : 02465312747  
Adres : Zincirli Mah. No:43 32650 Uluborlu/ISPARTA  
Genel Bilgi : Bilişim dünyasındaki hızlı değişmelere ve gelişmelere bağlı olarak gerek yazılım, donanım ve gerekse altyapı alanında gittikçe artan bilgisayar uzmanlarına duyulan gereksinimin giderilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Program temel bilgisayar bilgisinin yanı sıra, tüm sektörlerdeki bilgisayar sistemleri alanında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmek üzere düzenlenmiştir  
Edinilen Ünvan : Bilgisayar Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : -Ulusal yeterlilik sistemi üç Bologna süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye'de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : -Üniversite sınavında gerekli puanı almak  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -Orta öğretimde kazanılan temel matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerinin üzerine varsa mesleki alanda öğrendiği bilgiler temel kabul edilerek, bilgisayar ile ilgili derslerin verilmesi  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -Önlisans programı dahilinde eğitim süresi 2 yıldır ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta olmak üzere toplam 60 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Her öğrencinin, en az 30 iş günü staj çalışması yapma zorunluluğu vardır. Tüm Bilgisayar alt dallarını kapsayan mesleki dersler ile temel fen ve matematik ve sosyal dersleri kapsayan müfredat uygulanmaktadır. Eğitim sürecinde verilen teorik bilgilerin laboratuvar imkanlarıyla destekleyerek sektörde ihtiyaç olan ara eleman yetiştirilmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -Bilgi İşlem Merkezleri, -Kamu kuruluşları, -Yazılım Geliştirme Merkezleri, -Bilgisayar Kursları, -Özel Sektör Bilgisayar Teknik Servisleri  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Bu lisans programları: Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Öğretmenliği Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sis. Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri  
Programın Amaçları : -Bilgi işlem teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, yazılım ve donanımda ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, yeni yazılımlar üretebilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan bilgi işlem sisteminin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -Üniversitenin Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine esas almak şartıyla, her bir dersin içeriğine uygun olarak, var ise ödev, proje ve mesleki uygulamalar da değerlendirilerek, ara sınav(vize) ve yıl sonu(final) sınav değerlendirmesi sonucunda geçerli not almak. Ayrıca finalden başarısız olan yada not yükseltmek isteyen öğrenciler için Bütünleme sınavı bulunmaktadır.  
Mezuniyet Koşulları : -Öğrenci, 2 yıl ve 4 yarıyıldan oluşan eğitim süresi sonunda, toplam 120 AKTS' lik dersten başarılı olmak zorundadır. Ayrıca, her öğrencinin, en az 30 iş günü stajı başarı ile tamamlamak zorunluluğu vardır.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları