Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
HIT-811
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Arzu ULUSOY  
e-mail : arzuulusoy@sdu.edu.tr  
Telefon : 0.246.5312622  
Fax : 0.246.5312747  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Arzu ULUSOY  
e-mail : arzuulusoy@sdu.edu.tr  
Telefon : 0.246.5312622  
Fax : 0.246.5312747  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu S. Karasoy MYO. Uluborlu/ISPARTA  
Genel Bilgi : Ülkemizi ve İnsanlarımızı daha iyi seviyelere ulaştırmak için teknolojik gelişmelerin takip edilmesinin gerektiği bilinmektedir. Ancak, sadece teknolojiyi takip etmek gelişmiş seviyelere ulaşmamızı sağlamak için yeterli olmayıp bu konularda yetişmiş elemanların olması ve bu sistemlerin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için sanayi ve hizmet sektöründe görev yapmak amacı ile yetiştirilmiş elaman ihtiyacının karşılaması açısından her eğitim düzeyinde teknik elemanın yetiştirilmesi gerekmektedir. Globalleşen dünyada, insanların herhangi bir yerde herhangi bir zamanda, hareket halinde veya sabit yerlerde anında iletişim kurabilme istekleri, bilgi çağına doğru gittiğimiz şu günlerde önem verilmesi gereken bir konudur. İnsanlar gün geçtikçe daha hızlı ve daha güvenilir bir iletişim ortamı istemektedir. Piyasa ise buna cevap verebilmek ve kaliteli hizmeti ucuza verebilmek için büyük bir rekabet içerisindedir. 90’lı yıllarda mobil telefonlar ile hızlı bir gelişim ivmesi yakalayan iletişim sektörünü ileride daha yeni iletişim araçları mutlaka takip edecektir. İletişim alanında olan bu hızlı ilerleme sürecinin oluşmuş olmasına rağmen bu konularda çalışacak yeterli sayıda eleman bulunmamaktadır. Üretilmiş olan cihazların kurulumu, kullanımı, bakımı ve onarımı gibi işlemleri bilinçli bir şekilde gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan ara eleman eksikliğini gidermek amacı ile Meslek Yüksekokullarında Elektronik Haberleşme Programları kurularak bu ihtiyacın giderilmesi amaçlanmaktadır  
Edinilen Ünvan : Elektronik Haberleşme Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Sınav sonuç Belgesi  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bölümümüzde öğreten merkezli eğitimden öğrenen merkezli eğitime geçilmiş, bağımsız hareket edebilen, eleştirel düşünebilen, uygulama becerisine sahip, öz değerlendirme yapabilen ve kendi öğrenme süreci üzerinde etkili olabilen bireylerin yetiştirilmesine önem verilmektedir. Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Elektrik ve Elektronik ile alakalı ,lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Bu programdan mezun olan öğrenciler, mikroişlemcinin programlanması ve kullanımı, Fiber optik ve RF alt sistemlerinin çalışma prensipleri, Telefon iletişim sistemleri ve modern telefon santralleri özellikleri, GSM Teknolojileri, analog ve sayısal modülasyon sistemleri, elektrik elektronik devre bileşenlerinin temel ilke ve prensipleri hakkında bilgi sahibi olurlar.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Elektrik ve Elektronik Devre Üretim Merkezleri. Elektronik ve Haberleşme üzerine çalışan firmalar. Otomasyon Sistemleri Üzerine Çalışan Firmalar. Gsm Haberleşmesi sitemleri üzerine çalışan firmalar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Elektrik ve Elektronik ile alakalı ,lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.  
Programın Amaçları : Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine elektronik ve haberleşme alanında meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel elektronik ve haberleşme alanlarında bilgi ve becerileri yanında bu konulardaki gelişen teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Vize : %40 Final : %60  
Mezuniyet Koşulları : En az 2,0 not ortalaması tutturmak ve stajı tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları