Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
HIT-811
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı :  
e-mail : sevgideniz@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 531 26 21-127  
Fax : 0246 531 27 47  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : sevgideniz@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 531 26 21-127  
Fax : 0246 531 27 47  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu 32650 Uluborlu/ISPARTA  
Genel Bilgi : Yaşlı Bakım Teknikerliği Programıyla; dünyada ve ülkemizde, tıbbın, teknolojinin gelişmesi, bireylerin sağlık konusunda daha bilinçli hale gelmeleri sağlanmış ve yaşam süresi uzamaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de genç nüfusun yanı sıra, yaşlı nüfusta da artış olmaktadır. Artan yaşlı nüfus, çözülmesi gereken birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Giderek, geleneksel yapının bozulması, çekirdek aileye dönüş, yaşlıların yalnız kalma problemini ortaya çıkarmaktadır. Yaşlanmanın getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ve yaşlıların aile yanında kalmalarının güçleşmiş olması, bakım gereksinimlerini artırmaktadır. Yaşam süresinin uzaması ve yaşlıların bakım gereksinimlerinin artmış olması, uygulama boyutunda bakım hizmetlerini birebir yürütecek profesyonel ara eleman ihtiyacını yaratmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Yaşlı Bakımı Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere YAŞLI BAKIMI alanında ön lisans diploması verilir.  
Kabul Koşulları : Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenciler sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, girecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme v eyerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM tarafından bir programa yerleştirilen öğrenciler Üniversiteye kayıt işlemlerini yaptırır. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt için; a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların ise, denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olmak, b) Aşağıda belirtilen sınavların birine girmiş ve bunlardan; 1) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak, 2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş olmak, 3)Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak şartları aranır. Kayıt için gerekli belgeler; •Lise veya dengi okul diploması •ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümünün henüz öğrencisi olmaması nedeni ile önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz yoktur.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programda yaşlı bakımı alanında hizmet veren kurumların temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetimine vakıf, yaşlılarla etkin ve verimli iletişim kuran, yaşlıların hayat kalitesini yükseltebilen, yaşlıların bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri özümsemiş insan kaynağını yetiştirmek hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Programdan mezun olanların istihdam alanları şöyle sıralanabilir: •Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı özel, vakıf ve devlet huzurevleri ve bakımevlerinde,•Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile Danışma Merkezlerinde,•Belediye Huzurevleri ve Bakımevlerinde• Geriatri Hastanelerinde ya da Hastanelerin Geriatri Servis ve Polikliniklerinde •Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde•Yaşlı Bakımevlerinde, Güçsüzler Yurdunda, Yaşlılar için Gündüz Merkezlerinde,• Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde,• Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren özel kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler: •Beslenme ve diyetetik •Fizyoterapi ve rehabilitasyon •Hemşirelik  
Programın Amaçları : Yaşlı Bakımı Önlisans Programının amacı, ülkemizde de her geçen gün artış gösteren yaşlı nüfusa nitelikli ve profesyonel bakım hizmeti sunabilecek meslek elemanının yetiştirilmesidir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.  
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları