Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MUV-101
Genel Muhasebe I
Zorunlu 4 5 Yazdır
MUV-103
Ticari Belgeler
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUV-107
Genel İşletme
Zorunlu 3 3 Yazdır
MUV-109
Temel Hukuk
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUV-113
Meslek Etiği
Zorunlu 2 4 Yazdır
MUV-117
Ofis Programları
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-104
Ticaret Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-110
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUV-102
Genel Muhasebe II
Zorunlu 4 6 Yazdır
MUV-104
Paket Programlar I
Zorunlu 4 6 Yazdır
MUV-106
Dış Ticaret İşlemleri
Zorunlu 2 4 Yazdır
MUV-114
Mikro Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MUV-201
Şirketler Muhasebesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUV-203
Vergi Hukuku
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUV-205
Maliyet Muhasebesi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MUV-207
Finansal Yönetim
Zorunlu 4 4 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUV-225
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları I
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-227
Banka Muhasebesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-231
Muhasebe Bilgi Sistemi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-233
E-Ticaret
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-235
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-237
Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-239
Kamu Maliyesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-241
Makro Ekonomi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-243
İşletme Yönetimi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-245
Mesleki Yabancı Dil I
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-247
İlk Yardım
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-249
Bilgi İletişim Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-255
Paket Programlar II
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-257
Maliyet Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-259
Çevre Koruma
Seçmeli 3 3 Yazdır
UOS-810
Genel Muhasebe
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MUV-206
Mali Tablolar Analizi
Zorunlu 3 3 Yazdır
MUV-250
Türk Vergi Sistemi
Zorunlu 3 4 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
MAT-182
Kalkülüse Giriş II
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
MUV-220
Yönetim Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-222
Muhasebe Denetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-224
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları II
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-230
Finansal Yatırım Araçları
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-232
Bankacılık ve Sigortacılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-234
İşletme Yönetimi II
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-236
Mesleki Yabancı Dil II
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-242
İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-244
Kalite Yönetim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-248
Borçlar Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-254
Konaklama Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-256
Dış Ticaret Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-258
İnşaat Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam91,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Atabey Meslek Yüksekokulu
ORN-805
Doğa Turizmi ve Doğa'da Hayatta Kalma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi TARIK SÖYLEMİŞ  
e-mail : tariksoylemis@sdu.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713035  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi TARIK SÖYLEMİŞ  
e-mail : tariksoylemis@sdu.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713035  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Atabey MYO - Atabey ISPARTA  
Genel Bilgi : İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Muhasebe Meslek elemanı, Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir. Yüksek Okulumuzun Muhasebe ve vergi uygulamaları programından mezun olan öğrencilerimiz; özel şirketlerin muhasebe servislerinde ve muhasebe bürolarında rahatlıkla iş imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca, bu bölüm mezunlarına açılan kadrolar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamimkanı sağlanmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Muhasebe Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi?nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 17845 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1) Öğretimin modern bilgisayar ve muhasebe uygulama bürosunda yapılması sağlanacaktır. 2) Sertifika eğitimine önem verilecektir. 3) Bilgi ve deneyimlerin paylaşımı amacıyla yurtdışındaki meslek yüksekokulları arasında işbirliği yapılarak öğretim elemanı ve öğrenci değişim olanakları araştırılacaktır. 4) Meslek yüksekokulundaki bölümlere uygun olarak konferanslar düzenlenecektir. 5) Bazı derslerin verilmesinde uzaktan eğitim yöntemleri denenecektir. 6) Muhasebe branşında en az bir öğretim elemanı istihdam edilmeye çalışılacaktır  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı olan öğrenciler lisans eğitimine devam edebilirler  
Programın Amaçları : Programın amacı; işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir. İşletmelerde Muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları yüksekokul müdürlüğünce belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Yüksekokul Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4?lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO?su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO?su 2.00?ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için 25 inci Maddede belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler ?Başarı Belgesi?, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise ?Üstün Başarı Belgesi? almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Kalkülüse Giriş I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Genel Muhasebe I 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 0 0 0 0
Ticari Belgeler 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Genel İşletme 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 0 0 0 0
Meslek Etiği 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 0 0 0 0
Temel Hukuk 2 1 1 3 1 2 1 3 2 1 1 0 0 0 0
Ofis Programları 3 1 5 1 1 2 2 1 5 2 3 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticaret Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikro Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paket Programlar I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri 2 3 3 3 4 5 3 5 2 3 3 0 0 0 0
Genel Muhasebe II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yönetim 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 0 0 0 0
Şirketler Muhasebesi 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 0 0 0 0
Vergi Hukuku 1 1 1 5 2 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Maliyet Muhasebesi 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 0 0 0 0
Banka Muhasebesi 2 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 0 0 0
E-Ticaret 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 0 0 0 0
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1 1 1 2 3 2 1 5 1 1 1 0 0 0 0
Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri 2 5 4 3 4 5 3 2 3 2 1 0 0 0 0
İletişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalite Yönetim Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret Muhasebesi 2 3 3 4 4 5 5 5 4 3 5 0 0 0 0
Borçlar Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Denetimi 3 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 0 0 0 0
Mali Tablolar Analizi 4 4 0 4 4 5 4 4 3 5 5 0 0 0 0
Türk Vergi Sistemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0