Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
HIT-103
Davranış Bilimleri
Zorunlu 2 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-103
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
LOJ-103
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
PAZ-101
Pazarlama İlkeleri
Zorunlu 4 5 Yazdır
PAZ-103
İşletme Yönetimi I
Zorunlu 3 4 Yazdır
PAZ-107
Genel ve Ticari Matematik
Zorunlu 4 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
DIT-104
Makro Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-110
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
PAZ-102
Stratejik Pazarlama
Zorunlu 3 4 Yazdır
PAZ-104
Tüketici Davranışları
Zorunlu 3 4 Yazdır
PAZ-106
İletişim
Zorunlu 2 2 Yazdır
PAZ-108
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Zorunlu 2 4 Yazdır
PAZ-110
İşletme Yönetimi II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
PAZ-201
Satış Yönetimi
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
PAZ-203
Hizmet Pazarlaması
Zorunlu 2 3 Yazdır
PAZ-207
Pazarlama Araştırması
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
PAZ-211
Pazarlama Mevzuatı
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUV-235
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
PAZ-205
Yeni Pazarlama Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-209
Lojistik
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-213
Elektronik Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-215
Pazarlama İletişimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-219
Ticari Belgeler
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-221
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-217
Satış Saha Planlaması
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
PAZ-223
Konuşma Eğitimi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
PAZ-216
Mesleki Çalışma ve Seminer
Zorunlu 3 3 Yazdır
PAZ-228
Satış Teknikleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
HIT-211
Web Tasarımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-204
Reklamcılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-206
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-208
Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-210
Marka Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-212
Perakende Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-214
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-218
Mesleki İngilizce
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-220
Uluslararası Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-222
Meslek Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
Toplam92,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Atabey Meslek Yüksekokulu
ORN-805
Doğa Turizmi ve Doğa'da Hayatta Kalma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. HAMZA KANDEMİR  
e-mail : hamzakandemir@sdu.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713035  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. HAMZA KANDEMİR  
e-mail : hamzakandemir@sdu.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713035  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Atabey MYO - Atabey ISPARTA  
Genel Bilgi : İş hayatında işletmelerde pazarlama biriminin sevk ve idaresinde, yöneticilere yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Pazarlama elemanı; bir işyerine bağlı ve/veya kendi adına; müşterilerin yada tüketicilerin istek ve ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri belirleyip onlara tanıtan, bu konuda onları bilgilendiren, toptan veya perakende satış işlemleriyle ve satış sonrası hizmetlerle ilgili faaliyetleri yürüten, müşteri tatminin gözeten, müşteri ilişkileri, pazarlama ve satış konularında uzmanlaşmış olan kişidir. Özellikle günümüzde özel sektörde kaydedilen gelişmeler ve ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte pazar kapmak amacıyla firmalar arasında oluşan rekabet, nitelikli ve pazarlama alanında eğitim almış personele duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu nedenle pazarlama programı mezunları, özel işletmelerde çok kolaylıkla iş imkanı bulabilmektedirler.  
Edinilen Ünvan : Pazarlama Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Bölüm yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi?nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler ders içeriklerinin denk olması halinde başarılı oldukları derslerden muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1) Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili, 2) İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip, 3) Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen, 4) Yeni pazarlama tekniklerini tanıyan ve anlayabilen, 5) Reklam, markalaşma ve kişisel satış konularında bilgi sahibi olan ve bu konulardaki uygulamalara katkıda bulunabilen, 6) İşletme için önemli bir varlık olan tüketiciyi tanıyan ve tanıma için gerekli sosyal, psikolojik etkileri inceleyerek pazarı yakından izleyebilme konusunda katkı sağlayabilen, 7) Alanında yeterli olabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip, 8) Üretilmiş olan mal ve hizmeti tüketicinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sunmak için gerekli olan kültürel, hukuksal, finansal, yönetsel ve halkla ilişkiler konularında bilgi sahibi, 9) Firma sahibi, yöneticiler ve çalışanlar ile iletişim kurabilen ve gerektiğinde pratik çözümler sunabilen, 10) Muhasebe sistemi hakkında bilgi sahibi olan ve bu bilgilerini kullanarak firma içinde ön muhasebe sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesine katkıda bulunabilen 11) Ticari işletmelerin ilgili oldukları mevzuat hakkında bilgi sahibi olan, 12) Temel ekonomi kavramlarına hâkim, 13) Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen, etkin iletişim becerilerine sahip olan meslek elemanı yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Başarıyla mezun olan adaylar kamu ve özel sektör kuruluşlarının ilgili birimlerinde ( pazarlama, muhasebe, halkla ilişkiler vb..) görevlendirilebilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı olan öğrenciler lisans eğitimine devam edebilirler  
Programın Amaçları : İşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulabilmesi için, gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirebilecek, değişen pazar şartlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemiz işletmelerinin pazarlama ve satış uygulamalarında ihtiyaç duydukları meslek elemanlarının yetiştirilmesidir  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları yüksekokul müdürlüğünce belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Yüksekokul Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4?lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO?su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO?su 2.00?ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Bir öğrencinin mezun olabilmesi için yasal süre içinde alması gereken tüm derslerden başarılı olması, Genel Not Ortalaması'nın (GNO) en az 2.00 olması ve 30 günlük zorunlu stajını başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları