Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-101
Bitki Morfolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BHU-103
Bitki Ekolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BHU-105
Toprak Bilimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-107
Sulama Teknikleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TOH-109
Bitkilerde Üreme ve Tohum Oluşumu
Zorunlu 2 3 Yazdır
TOH-111
Tarla Bitkileri Bilimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TOH-113
Tohumluk Üretiminin Genel İlkeleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TOH-115
Bahçe Bitkileri Bilimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-102
Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BHU-104
Organik Tarım
Zorunlu 2 3 Yazdır
BHU-106
Bitki Besleme ve Gübreleme
Zorunlu 2 3 Yazdır
BHU-108
İklim Bilimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TOH-110
Tohum Fizyolojisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TOH-112
Mesleki Uygulama I
Zorunlu 1 2 Yazdır
TOH-114
Sebze Tohumluğu Üretim Teknikleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
BHU-201
Genetik ve Islah
Zorunlu 2 3 Yazdır
TOH-207
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu
Zorunlu 2 3 Yazdır
TOH-209
Tohumlarda Kaliteyi İyileştirici Uygulamalar ve Kalite Kontrol Kriterleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
TOH-211
Tohum İşleme ve Depolama Teknikleri
Zorunlu 2 4 Yazdır
TOH-213
Mesleki Uygulama II
Zorunlu 1 2 Yazdır
BHU-203
Bitki Koruma ve Tarımda Kullanılan Kimyasal İlaçlar
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
BHU-205
Laboratuar Tekniği
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
BHU-207
Bitki Kimyası
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-217
Endüstri ve Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-219
Süs Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-221
Tohumculukta Deneme Tekniği
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-223
Tohumla Taşınan Hastalıklar ve Tanılanması
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-225
Tohumculukta Mekanizasyon
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
REK-202
Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
Zorunlu 0 1 Yazdır
TOH-206
Tohumluk Pazarlaması
Zorunlu 2 3 Yazdır
TOH-208
Bitki ve Tohum Hastalık- Zararlıları ve Mücadelesi
Zorunlu 3 3 Yazdır
BHU-202
Herboloji
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
BHU-204
Tarımsal İşletmecilik
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-216
Bitki Hormonları ve Kullanım Alanları
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-210
Organik Tohum Üretimi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-212
Meyve Türlerinde Tohumluk Üretim Teknikleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-214
Tahıl ve Dane Baklagillerde Tohumluk Üretim Teknikleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-218
Tohumculukta Biyoteknoloji
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-220
Çeşit Islahı
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-222
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Tohumluk Üretim Teknikleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-224
Tohum Kimyası
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TOH-226
Sebze Fidesi Üretim Tekniği
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,5030,00
Toplam85,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Atabey Meslek Yüksekokulu
ORN-805
Doğa Turizmi ve Doğa'da Hayatta Kalma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Gökhan AYDIN  
e-mail : gokhanaydin@sdu.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713035  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Gökhan AYDIN  
e-mail : gokhanaydin@sdu.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713035  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Atabey MYO - Atabey ISPARTA  
Genel Bilgi : Ülkemizde son yıllarda tarımsal üretimde tohumun önem kazanması ile Tohumculuk sektörü de hakkettiği değeri bulmuştur. Nitelikli tohumun tarımdaki rolü ve önemi yanında ticari bir değer oluşturması da bu konudaki çalışmaları teşvik etmekte ve bu alandaki yatırımların artmasına sebep olmaktadır. Bir tarımsal ürünün çoğaltılıp işlenmesi ve ticari bir ürün olarak pazarlanması özel bilgi gerektirmektedir. Bu denli kıymetli olan Tohumculuk sektörüne destek ve hizmet vermek adına Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Tohumculuk Bölümünde uygulamalı olarak kaliteli tohum yetiştirme teknikleri, tohum işleme teknikleri, tohum depolama ve pazarlama hususunda sektörde aranılan kalifiye elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Hedeflenen bu amaca ulaşabilmek adına öğrencilerimize tarla bitkileri, bahçe bitkileri ve süs bitkilerine varıncaya kadar her türlü bitkide uygun ekolojik koşullarda bitki yetiştiriciliği, tohum bilimi ve teknolojisi konularında gerekli dersler özenle seçilip, uygulamalı olarak gösterilmekte ve özel sektöre düzenlenen teknik gezilerle bilgiler pekiştirilmektedir.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : LİSE DİPLOMASI VE MERKEZİ OLAR  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : ?Topluma insan ilişkileri güçlü bireyler kazandırmak ?Çevre ve sosyal sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmek ?Temel oluşturabilecek bir İngilizce eğitimi vermek ?Temel bilgisayar ve internet bilgisi kazandırmak ?Öğrencileri Atatürk İlke ve İnkılapları konusunda bilinçlendirmek ?Kaliteli ve verimli tohumluk üretim tekniklerini bilen teknik personelin yetiştirilmesi ?Mezun öğrencilerin tohumluk araştırma, gelişme, işleme ve pazarlama çalışmalarını yapabilecek alt yapıyı kazandırmak ?Tohumluk üretim ve tohum kalite kontrol aşamalarında kullanılan alet ve ekipmanların öğretilmesi ?Tarımsal teknikler konusunda araştırmacı ve yeniliklere açık olmalarını sağlamak  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : TOHUMCULUK ALANINDA ÖNLİSANS D  
Programın Amaçları : Kaliteli tarımsal üretimde önemli bir girdi olan tohumun, ülkemizin kendi geniş genetik kaynaklarını kullanarak üretim yapabilen, diğer ülkelerle rekabet edebilecek düzeyde kaliteli ve verimli tohum üretimini sağlayabilecek, tohum üretim teknikleri, tohum işleme teknikleri, tohum hasat teknikleri, tohum depolama ve pazarlama konusunda sektörde aranılan kalifiye personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : GENEL KURAL OLARAK DEĞERLENDİR  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları