Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MEN5101
Null Geometriye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5102
Homolojik Cebir
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5103
Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5104
Olasılık ve İstatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5105
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5106
Semi-Riemann Geometri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5107
Lif Demetleri-I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5108
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5109
Kompleks İntegrasyon Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5110
Diferansiyel Denklemler Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5111
Olasılıksal Metotlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5112
Çok Lineer Cebir
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5113
Lif Demetleri-II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5114
Null Geometri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5115
Temel Akışkanlar Mekaniğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5116
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01MEN5117
Optimizasyon Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5118
Cebirsel Topoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5119
Tensör Geometri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5120
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5121
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5122
Oyun Teorisine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5123
Semi-Riemann Geometriye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5124
Topolojide Seçimli Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5125
Topoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5126
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5127
Yöneylem Araştırması Oyunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5128
Yöneylem Araştırması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5129
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5130
İleri Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5131
Akışkanlar Mekaniği İçin İntegral Sınır Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5132
Çizgeler Teorisinde Topolojik Metodlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5133
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5134
Sıçramalı Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5135
Kombinatorik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5136
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5137
Cebirsel Topolojide Seçimli Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5138
Sapma Argümanlı Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5139
Global Optimizasyon Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5140
Tensör Geometriye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5141
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5142
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01MEN5143
Kooperatif Oyun Teorisi Modelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5144
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5145
Uygulamalı Kompleks Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5146
Kooperatif Oyun Teorisi Modelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5147
Matematiksel İstatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5148
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5149
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5150
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5151
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5152
Rastsal Çizgeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5153
Çok Lineer Cebire Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5154
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5155
Perturbation Metotlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5156
Çizgeler Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5157
Kombinatorikte Seçimli Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5158
Optimizasyon Bakımından Sabit Nokta Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5159
Matlab ile Lineer Olmayan Optimizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5160
İşbirlikçi olmayan oyun teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MEN5161
İleri Optimizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00414,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MEN9999
Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Toplam0,00420,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Akışkanlar Mekaniği İçin İntegral Sınır Metodları 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5
Cebirsel Topoloji 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 0 0 0
Cebirsel Topolojide Seçimli Konular 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 0 0 0
Çizgeler Teorisi 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 0 0 0
Çizgeler Teorisinde Topolojik Metodlar 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 0 0 0
Çok Lineer Cebir 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 0 0 0
Çok Lineer Cebire Giriş 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 0 0 0
Diferansiyel Denklemler Teorisi 5 4 2 4 5 5 4 5 4 4 4 5 0 0 0
Global Optimizasyon Teknikleri 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 0 0 0
Homolojik Cebir 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 5 5 0 0 0
İleri Diferansiyel Denklemler 4 5 4 3 5 5 5 3 4 5 3 5 0 0 0
İleri Optimizasyon 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İşbirlikçi olmayan oyun teorisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 0 0 0
Kombinatorik 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 0 0 0
Kombinatorikte Seçimli Konular 5 5 4 3 5 4 5 4 5 3 3 5 0 0 0
Kompleks İntegrasyon Teorisi 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 0 0 0
Kooperatif Oyun Teorisi Modelleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kooperatif Oyun Teorisi Modelleri 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 0 0 0
Lif Demetleri-I 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 0 0 0
Lif Demetleri-II 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 0 0 0
Matematiksel İstatistik 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 0 0 0
Matlab ile Lineer Olmayan Optimizasyon 3 4 3 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0
Null Geometri 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 0 0 0
Null Geometriye Giriş 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 0 0 0
Olasılık ve İstatistik 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 0 0 0
Olasılıksal Metotlar 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 0 0 0
Optimizasyon Bakımından Sabit Nokta Teorisi 3 3 4 4 3 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0
Optimizasyon Teorisi 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 0 0 0
Oyun Teorisine Giriş 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 0 0 0
Perturbation Metotlar 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 0 0 0
Rastsal Çizgeler 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 0 0 0
Sapma Argümanlı Diferansiyel Denklemler 4 4 2 4 4 4 4 5 3 4 3 3 0 0 0
Semi-Riemann Geometri 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 0 0 0
Semi-Riemann Geometriye Giriş 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 0 0 0
Sıçramalı Diferansiyel Denklemler 5 5 1 4 4 4 3 4 3 4 2 3 0 0 0
Temel Akışkanlar Mekaniğine Giriş 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Tensör Geometri 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 0 0 0
Tensör Geometriye Giriş 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 0 0 0
Topoloji 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Topolojide Seçimli Konular 5 5 2 3 5 4 3 4 3 4 5 5 0 0 0
Uygulamalı Kompleks Analiz 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 0 0 0
Yöneylem Araştırması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Yöneylem Araştırması Oyunları 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 0 0 0