Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BYA-101
İletişim
Zorunlu 2 2 Yazdır
IKY-101
Psikolojiye Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKY-105
Genel İşletme I
Zorunlu 3 3 Yazdır
IKY-107
Örgütsel Davranış
Zorunlu 2 3 Yazdır
IKY-109
Bilişim Teknolojileri I
Zorunlu 3 5 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-103
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
LOJ-103
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
IKY-104
Genel İşletme II
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKY-106
İnsan Kaynakları Planlaması
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKY-108
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
IKY-112
Bilişim Teknolojileri II
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKY-206
Sektörler Analizi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-106
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
IKY-201
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKY-203
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKY-205
İnsan Kaynakları Yönetimi I
Zorunlu 3 6 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
IKY-209
Sektör Uygulamaları I
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-211
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-213
Sosyoloji
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-215
Entelektüel Sermaye Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-217
İşe Alım ve Eğitim Süreçleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-223
Genel Muhasebe ve Finansman Bilgileri
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-227
İşletmelerde Psikolojik Sorun ve Şikâyetler
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-233
Hizmet İçi Eğitim Programları
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-235
İnsan Kaynakları Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-237
Kamu ve Özel Kesim İlişkileri
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-239
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seçmeli 1,5 3 Yazdır
ISY-207
Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
IKY-202
İnsan Kaynakları Yönetimi II
Zorunlu 3 3 Yazdır
IKY-234
Performans Değerleme ve Ücret Sistemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
MYO-505
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
IKY-208
Stratejik Yönetim
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-212
Sektör Uygulamaları II
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-214
Pazarlama Araştırması
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-218
İşletmelerde Kurumsallaşma
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-220
Kriz ve Stres Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-224
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-226
Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-228
Hizmet Pazarlaması
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-232
Pazarlama İletişimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-236
İnsan Kaynaklarında Bilgisayar Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-238
Seminer Hazırlama ve Etkili Sunum Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-240
Ticari Bilgi ve Belgeler
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam92,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Metin KARACA  
e-mail : metinkaraca@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 3814280  
Fax : 0246 3812126  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Metin KARACA  
e-mail : metinkaraca@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 3814280  
Fax : 0246 3812126  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gelendost Meslek Yüksekokulu Gelendost / ISPARTA  
Genel Bilgi : 2008 - 2009 Öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde "İnsan Kaynakları" Programı açılmış ve 80 öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır.  
Edinilen Ünvan : İnsan Kaynakları Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Bu bölüm, yüksek öğrenimde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.  
Kabul Koşulları : OSYM tarafından yapılan yerleştirmeye göre yapılmaktadır.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : *Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili *İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip *Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip *İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen *Yönetimin ve yöneticinin işi ve özelliklerine ilişkin temel konuları bilen, yönetimin temel fonksiyonları ve güncel konuları hakkında bilgi sahibi *İnsan kaynakları yönetimi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatını tanıyan *Temel ekonomi kavramlarına hâkim *Üretim, pazarlama ve satış yönetiminin temel kavramlarını ve süreçlerini tanıyan *Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurallarını kavramış ve bunları bilişim teknolojileri ile kullanan *Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen *Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar Özel ve Kamu Sektörünün İnsan Kaynakları departmanında istihdam edilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Mezunlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerine yerleşebilmektedir. İnsan Kaynakları programından mezun olan öğrencilerin DGS ile yerleşebildikleri bölümler: *Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri *İşletme *Kamu Yönetimi *Siyaset Bilimi *Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  
Programın Amaçları : Kamu ve özel sektör işletmelerindeki faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi, kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve fonksiyonların gerçekleştirilmesinde rol alacak; yönetsel ve organizasyonel anlamda yeterli bilgiyle donanmış meslek elemanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. %40 vize, %60 final  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, uygulamalar, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir.