Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BAS-113
Genel Muhasebe
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
DIT-101
İşletme
Zorunlu 3 3 Yazdır
DIT-105
Temel Hukuk
Zorunlu 3 3 Yazdır
DIT-107
Mikro Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
DIT-109
Dış Ticaret İşlemleri-I
Zorunlu 3 5 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-173
Kalkülüse Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
DIT-102
Dış Ticaret İşlemleri-II
Zorunlu 3 5 Yazdır
DIT-104
Makro Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
DIT-106
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
DIT-108
Gümrük İşlemleri
Zorunlu 3 6 Yazdır
DIT-217
Serbest Bölgeler
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-116
Ticaret Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
DIT-201
Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
DIT-203
Uluslaraarası İktisat-I
Zorunlu 2 2 Yazdır
DIT-205
Uluslararası Pazarlama
Zorunlu 2 3 Yazdır
DIT-207
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
DIT-209
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-211
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-213
Uluslararası Taşımacılık ve Sigortacılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-215
Mesleki Yabancı Dil
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-219
İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-221
Tedarik Zinciri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-223
Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-225
Küreselleşme
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-211
Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-215
Sosyal ve İnovatif Girişimcilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
DIT-204
Dış Ticaret Paket Programlar
Zorunlu 4 4 Yazdır
DIT-222
Uluslararası İktisat-II
Zorunlu 2 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
DIT-206
Uluslararası Finansman
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-208
Lojistik
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-210
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-212
Kalite Güvence Standartlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-214
Dış İşlemlerde Teşvikler
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-216
Dış Ticarette Standardizasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-218
Dış Ticaret Belge ve Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-220
Güncel Dış Ticaret Sorunları
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-214
E-Ticaret
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam93,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Gönen Meslek Yüksekokulu
MDS-802
Güzel Sanatlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Duygu SELEK  
e-mail : dselek@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 281 23 00  
Fax : 0 246 281 23 02  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Duygu SELEK  
e-mail : dselek@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 281 23 00  
Fax : 0 246 281 23 02  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen MYO GÖNEN / ISPARTA TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler çağdaş bilgiye ve uluslararası becerilere sahip insan kaynağına talebi artırmaktadır. Dış ticaretin çok önem kazandığı günümüzde iyi yetişmiş nitelikli eleman eksikliğini doldurabilmek amacıyla Türkiye'nin küresel rekabet gücüne katkıda bulunacak mezunlar vermek amacıyla kurulmuştur. ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş kollarında çalışacak meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır  
Edinilen Ünvan : Dış Ticaret Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Öğrenciler, Lise Diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar. ayrıca öğrenciler bu programdan başka programlara veya diğer üniversitelerde aynı programa yatay geçiş yapma olanağına sahiptir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Kamu ve özel sektörde dış ticaret konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu programın mezunlarına önlisans diploması ve Meslek Elemanı ünvanı verilmektedir. Mezunlar Gümrük Komisyoncusu, İthalat ve İhracat bürolarında uzman eleman, kamu kuruluşlarında memur olarak çalışabilmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bu programı başarıyla bitirenler Gümrük Komisyoncusu, İthalat ve İhracat bürolarında uzman eleman, kamu kuruluşlarında memur olarak çalışabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : DGS ile İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçiş imkanı vardır.  
Programın Amaçları : Günümüz işletmeleri hem iç pazarda hem de dış pazarlarda yoğun bir uluslararası rekabetle karşı karşıyadır. Bu nedenle, faaliyetlerini daha profesyonelce yapmak, kaliteli mal ve hizmet üretmek zorundadır.Program yoğun rekabet ortamında, gelişen pazarlara yönelen başta küçük ve orta boy işletmeler olmak üzere sanayinin ihracat hamlesine cevap verecek, dış ticaret konularında pratik bilgi ile donanmış, gümrük mevzuatına hakim, çözüm odaklı dış ticaret uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlarda değerlendirmeler genel olarak Vize % 40 ve Final % 60 biçiminde değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü stajını tamamlamış olmaktır. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Uluslararası İktisat-II 3 3 3 0 3 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0