Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-103
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ISY-105
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISY-107
Genel Muhasebe
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ISY-109
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ISY-111
Ticari Belgeler
Zorunlu 2 4 Yazdır
ISY-115
Genel İşletme l
Zorunlu 3 5 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-102
Genel İşletme ll
Zorunlu 3 6 Yazdır
ISY-104
Ticaret Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-106
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISY-108
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
ISY-110
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-112
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ISY-118
Girişimcilik
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
ISY-201
Üretim Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISY-205
Finansal Yönetim
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
ISY-209
Vergi Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
ISY-203
Çağdaş Yönetim ve Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-207
Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-221
Stratejik Yönetim
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-223
İşletmelerde Kurumsallaşma
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-225
Hizmet İşletmeleri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MAT-182
Kalkülüse Giriş II
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
ISY-211
Maliyet Muhasebesi l
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-213
Bankacılık ve Sigortacılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-215
Bilgisayarlı Muhasebe
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-217
Uluslararası Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-219
Çağdaş Üretim Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-227
Kobi Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-229
E-Ticaret
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-231
Reklamcılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
ISY-204
Türk Vergi Sistemi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ISY-240
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
ISY-206
İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-208
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-222
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-224
Tedarik Zincir Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-226
İşletmelerde Psikolojik Sorun ve Şikayetler
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-228
Kamu Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-210
Maliyet Muhasebesi ll
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-212
Şirketler Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-214
Finansal Tablolar Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-216
Finansal Piyasalar
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-218
Satış Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-220
Pazarlama İletişimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-230
Lojistik Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-232
Turizm İşletmeciliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-234
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
Toplam91,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Gönen Meslek Yüksekokulu
MDS-802
Güzel Sanatlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. TUĞBA AKGÜN  
e-mail : tugbaakgun@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 281 2300  
Fax : 0246 281 2302  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. TUĞBA AKGÜN  
e-mail : tugbaakgun@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 281 2300  
Fax : 0246 281 2302  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen MYO Gönen/Isparta  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavı’ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Yönetim ve organizasyon Programı; iki yıllık olup, yönetim ve organizasyonun kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim Türkçedir. Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe ve işletme alanında meslek elemanı yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : İşletme Yönetimi Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar , işletmelerin satın alma, üretim, pazarlama ve muhasebe departmanlarında, bankalarda iş bulabilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavında başarılı olmak koşuluyla örgün öğretimde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme bölümlerine, sınavsız olarak da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine dikey geçiş yapabilirler.  
Programın Amaçları : Programın temel amacı öğrencilerin her türlü işletmeyi genel yapısı ile tanımalarına, mal veya hizmet üretimi için tedarik işlemlerinin yapılmasına, mal veya hizmetin üretilmesi ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler işlemlerini öğrenmelerine, ürünün pazarlanması ile gelir-gider dengelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları kazandırmaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim elemanları tarafından Üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü stajını tamamlamış olmaktır. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Genel Muhasebe 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yönetim 4 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 0 0 0 0
Vergi Hukuku 0 0 0 0 5 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
Maliyet Muhasebesi l 0 3 3 5 0 3 0 0 0 0 5 4 4 0 4
Reklamcılık 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Vergi Sistemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0