Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Gönen Meslek Yüksekokulu
MDS-802
Güzel Sanatlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT  
e-mail :  
Telefon : 0246 281 2300  
Fax : 0246 281 2302  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. ORKUN ÖZKARA  
e-mail :  
Telefon : 0246 281 2300  
Fax : 0246 281 2302  
Adres : Suleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu 32090 Gönen/Isparta/TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Gönen Yüksekokulu Pazarlama Programı; yoğun rekabet ortamında, gelişen pazarlara yönelen başta küçük ve orta boy işletmeler olmak üzere üretilen ürünlerin fiyatlandırılması, tutundurma faaliyetlerinin gerçeklemesi, istenilen zamanda istenilen yerde tüketiciye ürün ve hizmetin ulaştırılmasını sağlayan, pazarlama konularında pratik bilgi ile donanmış, pazarlama ara elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programdan mezun olan öğrenciler işletmelerdeki pazarlama faaliyetlerini uygulamada destek sağlayacak düzeyde olacaklardır. Hem sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar yetiştirmek, hem de bu alanda eğitim gören öğrencilerin okul sonrası işsizlik sorunu yaşamamaları için Gönen MYO Pazarlama Programı ile sürekli işbirliği sağlayabilecek, alanında uzman ve tecrübeli çözüm ortakları ile işbirliği gerçekleştirilmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir  
Edinilen Ünvan : Pazarlama Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lise diploması. ÖSS başarısı.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar. ayrıca öğrenciler bu programdan başka programlara veya diğer üniversitelerde aynı programa yatay geçiş yapma olanağına sahiptir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programın hedefi, kamu ve özel sektörde Pazarlama faaliyetleri konusunda bilgi ve donanıma sahip çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu programın mezunlarına önlisans diploması ve Meslek Elemanı ünvanı verilmektedir. Mezunlar işletmelerin pazarlama, satış elemanı, reklamcılık bölümlerinde ara eleman, kamu kuruluşlarında memur olarak çalışabilirler.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bu programı başarıyla bitirenler şirketlerde satış elemanı, satış temsilcisi, satış yöneticisi veya halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında müşteri temsilcisi olarak görev alabilmektedirler  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : İki yıldan sonra Dikey Geçiş Sınavı ile fakültelere devam hakkı tanınır.  
Programın Amaçları : İşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulabilmesi için, gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirebilecek, değişen pazar şartlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemiz işletmelerinin pazarlama ve satış uygulamalarında ihtiyaç duydukları meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlarda değerlendirmeler genel olarak Vize % 40 ve Final % 60 biçiminde değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrenciler aldıkları tüm dersleri başarmalıdır, ayrıca stajlarını da yapmalıdır  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Dersler teorik ve uygulamalı olarak, öğrencinin katılımını sağlayacağı aktarımlar, sunumlar, sorunlara pratik çözümler üretebileceği uygulamalar şeklinde gerçekleşmektedir.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları