Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Gönen Meslek Yüksekokulu
MDS-802
Güzel Sanatlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. TUĞBA AKGÜN  
e-mail : tugbaakgun@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 281 2300  
Fax : 0246 281 2302  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. TUĞBA AKGÜN  
e-mail : tugbaakgun@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 281 2300  
Fax : 0246 281 2302  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen MYO Gönen/Isparta  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavı’ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Yönetim ve organizasyon Programı; iki yıllık olup, yönetim ve organizasyonun kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim Türkçedir. Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe ve işletme alanında meslek elemanı yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : İşletme Yönetimi Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar , işletmelerin satın alma, üretim, pazarlama ve muhasebe departmanlarında, bankalarda iş bulabilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavında başarılı olmak koşuluyla örgün öğretimde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme bölümlerine, sınavsız olarak da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine dikey geçiş yapabilirler.  
Programın Amaçları : Programın temel amacı öğrencilerin her türlü işletmeyi genel yapısı ile tanımalarına, mal veya hizmet üretimi için tedarik işlemlerinin yapılmasına, mal veya hizmetin üretilmesi ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler işlemlerini öğrenmelerine, ürünün pazarlanması ile gelir-gider dengelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları kazandırmaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim elemanları tarafından Üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü stajını tamamlamış olmaktır. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları