Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Gönen Meslek Yüksekokulu
MDS-802
Güzel Sanatlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. SEDAT DEMİRCİ  
e-mail : sedatdemirci@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 281 2300  
Fax : 0246 281 2302  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. SEDAT DEMİRCİ  
e-mail : sedatdemirci@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 281 2300  
Fax : 0246 281 2302  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Gönen/ ISPARTA  
Genel Bilgi : Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, 2005 ? 2006 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci almıştır. Amacı, her türlü takı tasarımı ve yapımı alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Temel sanat eğitimi, teknik resim, takı tasarımı, takı yapım teknikleri gibi derslerin okutulduğu programımızda, estetik ve yaratıcılık ön plandadır. Öğrenciler, titiz ve dikkatli çalışmalar sonucu ortaya çıkardıkları takılar ile yüksekokulumuzu başarıyla temsil etmektedirler.  
Edinilen Ünvan : Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Herhangi bir orta öğrenim kurumunun lise düzeyini bitiren öğrenciler, ÖSYM?nin şartlarını da sağladıkları takdirde programda öğrenim görebilirler  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Temel sanat eğitimi, teknik resim, takı tasarımı, takı yapım teknikleri gibi derslerin okutulduğu programımızda, estetik ve yaratıcılık ön plandadır. Teknik alanda verilen eğitimi, sanatsal ve estetik değerlerle zenginleştiren öğrencilerimizin, bilgisayar ortamında yarattıkları tasarımlarla da sektöre yön vermeleri sağlanmaktadır. Kuyumculuk sektöründe üç boyutlu tasarımlar yaparak ve yaptıkları tasarımları üretime geçirebilecek meslek elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : İki yıldan sonra Dikey Geçiş Sınavı ile fakültelere devam hakkı tanınır.  
Programın Amaçları : Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programının amacı, endüstriyel alanda sektörde üretim yapabilme yetisine sahip teknik elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilere Takı tasarım ve uygulamaları için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilginin, becerinin kazandırılmasıdır  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir ders için, her yarıyılda en az bir ara sınav bir de yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu yada yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %60 dır. Öğrencinin derslerden başarılı sayılabilmesi için ilgili yönetmelikte geçen ?Geçer Notlara? karşılık puanlardan birini alması gerekmektedir.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrenciler aldıkları tüm dersleri başarmalıdır, ayrıca stajlarını da yapmalıdır  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Dersler teorik ve uygulamalı olarak, öğrencinin katılımını sağlayacağı aktarımlar, sunumlar, sorunlara pratik çözümler üretebileceği uygulamalar şeklinde gerçekleşmektedir  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları